11 php 2 dio n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
11. PHP – 2.dio PowerPoint Presentation
Download Presentation
11. PHP – 2.dio

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

11. PHP – 2.dio - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

11. PHP – 2.dio. Petlje, funkcije, rad s formama, $_GET, $_POST. Petlje u PHP-u. Petlje While Do-while For (iteracija)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '11. PHP – 2.dio' - tulia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
11 php 2 dio

11. PHP – 2.dio

Petlje, funkcije, rad s formama, $_GET, $_POST

M. Zekić-Sušac

petlje u php u
Petlje u PHP-u

Petlje

 • While
 • Do-while
 • For (iteracija)

koriste se u PHP-u na isti način kao i u JavaScript-u (sintaksa je ista). Jedina razlika je u tome što se varijable u uvjetu koji se provjerava označavaju sa znakom $ ispred naziva varijable.

(Za upotrebu ovih petlji pogledati predavanje o petljama u JavaScript-u)

M. Zekić-Sušac

primjer upotrebe while petlje
Primjer upotrebe while petlje

Primjer 4:

<html>

<body>

<?php

$i=1;

while($i<=5)

{

echo “Broj je " . $i . "<br />";

$i++;

}

?>

</body> </html>

Za provjeru ovog primjera kliknite na stranicu kolegija, izabrati Predavanje 11, Primjer 4.

Primjer 5 puta ispisuje poruku “Broj je” i vrijednost brojača.

Povećavanje brojača i za 1

M. Zekić-Sušac

primjer upotrebe do while petlje
Primjer upotrebe do-while petlje

<html>

<body>

<?php

$i=0;

do

{

$i++;

echo " Broj je " . $i . "<br />";

}

while ($i<5);

?>

</body> </html>

Primjer 5 puta ispisuje poruku “Broj je” i vrijednost brojača.

M. Zekić-Sušac

primjer upotrebe for petlje
Primjer upotrebe for petlje

<html>

<body>

<?php

for ($i=1; $i<=5; $i++)

{

echo "Hello World!<br />";

}

?>

</body> </html>

Primjer će ispisati poruku “Zdravo svijete!” 5 puta.

M. Zekić-Sušac

petlja foreach
Petlja foreach
 • Petlja foreach koristi se kada se želi nešto ponoviti za elemente niza. U svakom prolazu kroz petlju, vrijednost trenutnog elementa niza dodjeljuje se varijabli $value, a pokazivač niza se pomiče za 1. U sljedećem prolazu kroz petlju, uzima se sljedeći element niza.
 • Sintaksa:

foreach (array as value)

{

naredbe koje će se izvršiti;

}

M. Zekić-Sušac

primjer upotrebe foreach
Primjer upotrebe foreach

<html>

<body>

<?php

$studenti=array("Petar", “Marko", “Ivo");

foreach ($studenti as $value)

{

echo “Ime studenta je: " . $value . "<br />";

}

?>

</body> </html>

M. Zekić-Sušac

funkcije u php u
Funkcije u PHP-u
 • Funkcije su blokovi naredbi koji se po potrebi mogu pozivati i izvršavati
 • U PHP-u postoji oko 700 ugrađenih funkcija koje se mogu koristiti u skriptama. Popis ugrađenih funkcija može se vidjeti na stranici: http://www.w3schools.com/php/default.asp

Primjeri nekih često korištenih funkcija:

1) Grupa: date/time funkcije – date(), check_date(),...

 • date(“d”) – vraća brojčanu vrijednost dana u mjesecu, od 0 do 31
 • date(“D”) – vraća tekstualnu vrijednost dana u tjednu, sa prikazana prva tri slova, npr. Mon, Tue, Wed.... Itd.
 • date (“m”) – vraća brojčanu vrijednost mjeseca, broj od 1 do 12
 • date(“M”) – vraća tekstualnu vrijednost mjeseca, prva tri slova
 • date(“t”) – vraća broj dana u promatranom mjesecu
 • date(“F”) – vraća puni tekstualni naziv mjeseca
 • date(“h”) – vraća koliko je sati po 12-satnom sustavu
 • date(“H”) – vraća koliko je sati po 24-satnom sustavu
 • ... Itd.

Pogledati i ostale funkcije po potrebi.

M. Zekić-Sušac

ugra ene funkcije u php u
Ugrađene funkcije u PHP-u

2) Grupa: funkcije za rad s datotekom – file(), file_exists(),...

 • file_exists(“primjer.txt”) – provjerava da li postoji datoteka (pod navodnicima se može navesti cijela staza) i vraća vrijednost 1 ako postoji, 0 ako ne postoji

Primjer:

<?php

echo file_exists("test.txt");

?>

 • Copy() – kopira sadržaj jedne datoteke u drugu datoteku

Primjer:

<?php

echo copy("source.txt","target.txt");

?>

Primjer će ispisati na ekranu “1” ako datoteka postoji, a “0” ako ne postoji.

Primjer će sadržaj datoteke “source.txt” kopirati u datoteku “target.txt”

M. Zekić-Sušac

ugra ene funkcije u php u nastavak
Ugrađene funkcije u php-u - nastavak
 • fopen() – otvara datoteku
 • fclose() – zatvara datoteku

Primjer – pokazuje kako se može najprije otvariti datoteka “test.txt” za čitanje, zatim izvršavati neke naredbe i zatvoriti datoteku:

<?php

$file = fopen("test.txt","r");

//naredbe koje treba izvršiti

fclose($file);

?>

Parametar “r” znači da se datoteka otvara samo za čitanje. Za pisanje u datoteku trebali bi upisati parametar “w”)

M. Zekić-Sušac

ugra ene funkcije u php u nastavak1
Ugrađene funkcije u php-u - nastavak

U PHP-u postoje brojne druge ugrađene funkcije, kao npr.:

 • Matematičke funkcije
 • Funkcije za rad s nizovima
 • Funkcije za rad sa stringovima
 • Kalendarske funkcije
 • Funkcije grešaka
 • FTP funkcije, HTTP funkcije, XML funkcije i brojne druge.

Sve se mogu pogledati na:

http://www.w3schools.com/php/default.asp

M. Zekić-Sušac

kreiranje vlastitih funkcija
Kreiranje vlastitih funkcija
 • Kao i u JavaScriptu, u PHP-u je moguće kreirati vlastite funkcije.
 • Funkcija započinje s ključnom riječi: “function”

Sintaksa:

function ime_funkcije()

{

naredbe koje funkcija izvršava

}

 • Ime funkcije treba asocirati na ono što funkcija radi
 • Ime mora biti jedna riječ (ako se želi koristiti više riječi, moraju se spojiti u jednu, npr. writeMyName())

M. Zekić-Sušac

primjer kreirane funkcije
Primjer kreirane funkcije

Rezultat će biti:

Zdravo svijete!

Moje ime je Pero Peric

Primjer 6:

<html> <body>

<?php

function writeMyName()

{

echo “Pero Peric";

}

echo “Zdravo svijete!<br />";

echo "Moje ime je ";

writeMyName();

?>

</body> </html>

Za provjeru ovog primjera kliknite na stranicu kolegija, izabrati Predavanje 11, Primjer 6.

M. Zekić-Sušac

proslje ivanje paramerara funkciji
Prosljeđivanje paramerara funkciji

Primjer 7:

<html>

<body>

<?php

function writeMyName($fname)

{

echo $fname . " Perić.<br />";

}

echo "Moje ime je ";

writeMyName("Pero");

echo "Moje ime je ";

writeMyName("Marko");

echo "Moje ime je ";

writeMyName("Ivo");

?>

</body> </html>

Rezultat će biti:

Moje ime je Pero Perić.

Moje ime je Marko Perić.

Moje ime je Ivo Perić.

M. Zekić-Sušac

funkcija koja vra a vrijednost
Funkcija koja vraća vrijednost

Rezultat primjera će biti:

1 + 16 = 17

Primjer 8:

<html><body>

<?php

function zbroji($x,$y)

{

$total = $x + $y;

return $total;

}

$rez=zbroji(1,16);

echo "1 + 16 = " . $rez;

?>

</body> </html>

Za provjeru ovog primjera kliknite na stranicu kolegija, izabrati Predavanje 11, Primjer 7 i 8.

Funkcija prima parametre $x i $y, a vraća vrijednost varijable $total.

Vrijednost koju vraća funkcija možemo pohraniti u varijablu, npr. $rez

M. Zekić-Sušac

rad s formama u php u
Rad s formama u PHP-u
 • PHP skripta može koristiti elemente forme (obrasca) kreirane u html-u. PHP skripta može rukovati elementima forme preko njihovog naziva dodijeljenog u atributu “name”.
 • PHP skripta se obično koristi za izvršavanje nekih naredbi koje se trebaju dogoditi nakon što korisnik klikne na dugme u formi.
 • Naziv php datoteke koja se treba izvršiti navodi se u naredbi <form> u atributu “action“
 • Obavezno je navesti i atribut “method” koji određuje da li će se koristiti metoda post ili get za preuzimanje vrijednosti varijabli iz forme.

Npr. <form action=“primjer.php” method=“post”>

Naziv .php datoteke koja se izvršava na klik korisnika na dugme

Metoda može biti “post” ili “get”

M. Zekić-Sušac

primjer upotrebe php a i forme
Primjer upotrebe PHP-a i forme
 • Primjer 9:

1) Sadržaj HTML datoteke u kojoj se nalazi forma:

<html>

<body>

<form action= "dobrodoslica.php" method= "post">

Vaše ime: <input type="text" name= "ime" />

Broj godina: <input type= "text" name= "starost" />

<input type="submit" value= "Pošalji” />

</form>

</body>

</html>

Ovu ćemo datoteku pohraniti pod nazivom “PHP_primjer9.html”

M. Zekić-Sušac

primjer upotrebe php a i forme nastavak
Primjer upotrebe PHP-a i forme - nastavak

2) Sadržaj .php datoteke “dobrodoslica.php” koja se izvršava klikom miša na dugme na prethodnoj formi:

<html>

<body>

Dobrodošli

<?php

echo $_POST["ime"];

?>

. <br /> Vi imate

<?php

echo $_POST["starost"];

?>

godina.

</body> </html>

Za provjeru ovog primjera kliknite na stranicu kolegija, izabrati Predavanje 11, Primjer 9.

Rezultat ovog primjera je:

Prikaz forme u koju korisnik može unijeti ime i broj godina, te kliknuti na dugme

Prikaz poruke, npr. “Dobrodošli Pero.

Vi imate 30 godina.”

$_POST se koristi za prikaz vrijednosti iz elementa forme

M. Zekić-Sušac

validacija forme
Validacija forme
 • Kad god je to moguće, unos podataka u formu treba validirati.
 • Validaciju se preporuča raditi tako da se umjesto nove php datoteke, u atributu “action” poziva ista datoteka, u koju će se ispisati poruka o grešci ako unos nije ispravan, kako bi korisnik mogao vidjeti što nije dobro unio, i ponoviti unos

M. Zekić-Sušac

get varijabla
$_GET varijabla
 • Varijabla $_GET koristi se kada želimo preuzeti vrijednosti iz neke forme s pomoću metode GET
 • Varijabla $_GET je niz naziva varijabli i njihovih vrijednosti koje su poslane od strane HTTP GET metode.
 • $_GET preuzima vrijednosti koje su poslane iz forme s pomoću atributa method="get".
 • Informacija koja se šalje iz forme metodom GET vidljiva je svima i prikazuje se u polju za prikaz adrese IE (ili dr. preglednika).
 • Ograničenje na količinu informacije koja se može poslati iz forme metodom GET je 100 znakova.

M. Zekić-Sušac

primjer upotrebe get
Primjer upotrebe $_GET
 • Primjer 10.

1) Sadržaj html datoteke “PHP_primjer10.html”

<html>

<body>

<form action=“dobroslica_get.php" method="get">

Vaše ime: <input type="text" name=“ime" />

Broj godina: <input type="text" name=“starost" />

<input type="submit“ value=“Pošalji” />

</form>

</body>

</html>

Nakon što korisnik u formu upiše podatke, npr. Pero, 30, te klikne mišem na dugme “Pošalji”, u polju za adresu IE preglednika prikazat će se:

http://laplace.mathos.hr/~mzekic/dobrodoslica.php?ime=Pero&starost=30

M. Zekić-Sušac

primjer upotrebe get nastavak
Primjer upotrebe $_GET - nastavak

2) Sadržaj php datoteke “dobrodoslica_get.php”:

<html>

<body>

Dobrodošli

<?php

echo $_GET["ime"];

?>

. <br /> Vi imate

<?php

echo $_GET["starost"];

?>

godina.

</body> </html>

Za provjeru ovog primjera kliknite na stranicu kolegija, izabrati Predavanje 11, Primjer 10.

Rezultat ovog primjera je:

Prikaz forme u koju korisnik može unijeti ime i broj godina, te kliknuti na dugme

2) Prikaz poruke, npr. “Dobrodošli Pero.

Vi imate 30 godina.”

M. Zekić-Sušac

kada koristiti get
Kada koristiti $_GET?

Kod upotrebe $_GET, svi nazivi i vrijednosti varijabli prikazuju se u polju za adresu (URL) preglednika.

 • $_GET ne treba koristiti:
  • Kada se unose podaci o lozinkama ili drugim osjetljivim informacijama (npr. broj kreditne kartice)
  • kod velikih vrijednosti varijabli (ograničenje je max. 100 znakova)
 • $_GET treba koristiti:
  • Kada želimo stranicu staviti u bookmark (kako bi se odmah učitala sa unesenim podacima).

M. Zekić-Sušac

varijabla request
Varijabla $_REQUEST
 • Varijabla $_REQUEST sadrži vrijednost varijabli $_GET, $_POST i $_COOKIE.
 • Može se koristiti za dobivanje rezultata iz forme koji su poslani s pomoću metoda GET i POST.
 • Npr. u prošloj datoteci dobrodoslica_get.php mogli smo napisati:

Dobrodošli

<?php

echo $_REQUEST["ime"];

?>.<br />

Vi imate

<?php echo $_REQUEST["starost"];

?>

godina!

M. Zekić-Sušac

varijabla post
Varijabla $_POST
 • Varijabla $_POST koristi se kada želimo preuzeti vrijednosti iz neke forme s pomoću metode POST
 • Varijabla $_POST je niz naziva varijabli i njihovih vrijednosti koje su poslane od strane HTTP POST metode.
 • $_POST preuzima vrijednosti koje su poslane iz forme s pomoću atributa method=“post".
 • Informacija koja se šalje iz forme metodom POST je nevidljiva ostalim korisnicima
 • Ne postoji ograničenje u broju znakova koji se može poslati s pomoću metode POST.

M. Zekić-Sušac

primjer upotrebe post
Primjer upotrebe $_POST
 • Za upotrebu $_POST pogledati primjer 9 na str. 18 ovog predavanja.

Za provjeru primjera kliknite na stranicu kolegija, izabrati Predavanje 11, Primjer 9.

Primijetite da se, nakon što korisnik unese podatke i klikne na dugme, u polju za URL ne vide uneseni podaci, nego samo naziv .php datoteke koja je aktivna:

http://laplace.mathos.hr/~mzekic/dobrodoslica.php

M. Zekić-Sušac

prednosti i nedostaci post
Prednosti i nedostaci $_POST

Prednosti upotrebe $_POST:

 • Varijable se ne vide u URL polju
 • Varijable nisu ograničene po veličini

Nedostaci:

 • Nije moguće staviti stranicu s unesenim podacima u bookmark.

Kao i kod $_GET, i kod $_POST moguće je vrijednosti varijabli prikazati s pomoću $_REQUEST.

M. Zekić-Sušac

literatura
Literatura:
 • W3C, PHP Tutorial, http://www.w3schools.com/php/, 28.04.12.

M. Zekić-Sušac