primii pa i n carier n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRIMII PAȘI ÎN CARIERĂ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRIMII PAȘI ÎN CARIERĂ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

PRIMII PAȘI ÎN CARIERĂ - PowerPoint PPT Presentation

tucker
92 Views
Download Presentation

PRIMII PAȘI ÎN CARIERĂ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRIMII PAȘI ÎN CARIERĂ Construirea imaginii on și off line

 2. De ce? • Adolescenții sunt o provocare • Este momentul în care ar trebui să se orienteze spre o profesie/carieră • Atragerea adolescenților ca utilizatori ai bibliotecii • Atragerea ca voluntari în bibliotecă

 3. Public țintă • Liceeni, cu predilecție cei din clasele a XI-a și a XII-a

 4. IANT (TNA) • Focus grup • Chestionar online

 5. Detaliere instrumente • Focus grup (8 licee) 47 elevi din clasele a XI-a și a XII-a, durata 1 oră, secvențe înregistrate audio-video • Chestionar-email cu 11 întrebări (pentru a prioritiza rezultatele obținute din focus grup)

 6. Focus grup • Ce înseamnă pentru voi voluntariatul? Credeți că există vreo legătură între voluntariat și dezvoltarea personală/profesională? • Ce înțelegeți prin imagine personală, ce părere aveți despre cum suntem percepuți de ceilalți? • Considerați că există discrepanțe între ceea ce vă oferă sistemul educațional românesc, ce nevoi aveți voi și ce vă cere societatea?

 7. Ce înțelegeți prin argumentare? • Ce tehnici de negociere cunoașteți? • Cum reacționați în situația în care vă sunt încălcate drepturile și libertățile?

 8. Dobândirea abilităților de autoprezentareși utilizarea eficientă a metodelor și instrumentelor pentru crearea unei imagini relevante SCOPUL

 9. OBIECTIVE

 10. Obiectiv 1 • să dobândească abilități de comunicare verbală și non-verbală

 11. Obiectiv 2 • Să dobândească abilități de argumentare și negociere

 12. Obiectiv 3 • Să fie capabili să se exprime asertiv

 13. Obiectiv 4 • Să identifice avantajele și riscurile expunerii imaginii on line

 14. Obiectiv 5 • Să filtreze informațiile personale pe care le postează on line

 15. Obiectiv 6 • Să conceapă un CV, o scrisoare de intenție/motivație

 16. Obiectiv 7 • Să identifice site-urile frecventate de eventuali angajatori

 17. REZULTATE AȘTEPTATE • Aproximativ 108 beneficiari ai cursului pe an (câte 3 serii*12cursanţi*3 judeţe) • Creşterea numărului de adolescenți beneficiari aicelorlalte servicii de bibliotecă cu 10% • Adolescenți voluntari la bibliotecă (inițierea serviciilor de voluntariat) • Accentuarea rolului bibliotecii în comunitate ca factor educativ

 18. ATELIER REGIONAL ARAD

 19. ECHIPA • Carmen Drăgoi – Hunedoara • Cristina Duma – Arad • Silvia Kappel – Timiș • Simona Locsei – Hunedoara • Mariana Marian – Hunedoara • Mihaela Țoța – Hunedoara • Nicoleta Vasi – Timiș • Marius Stoica – Arad

 20. C O O R D ON A T O R U L