slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI . MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ. DİĞER VERGİLER ve ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ . KDV İADESİNDE DETAY HUSUSLAR. KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI . KDV İadesi Kontrol Raporu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ' - tucker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KONYA VERGİ DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ

GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

DİĞER VERGİLER ve ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

slide3

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KDV İadesi Kontrol Raporu

53. no.lu KDV sirküleri sonrasında Katma Değer Vergisi iadesi ile ilgili listeler sisteme elektronik ortamda gönderilmektedir. Sistem bu bilgileri diğer veriler ile analize tabi tutarak KDV iadesi kontrol raporunu vermektedir.

Sistem ilk etapta KDV iade talebinde bulunan mükellef ile 1. ve 2. alt mükellefini sahte belge düzenleme yönünden analiz etmektedir. Bu analiz risk analiz merkezince incelemeye alınan mükellef bilgileri üzerinden yapılmaktadır.

KDV iadesi Kontrol Raporu 2. aşamada genel ve özel esas kontrollerini yapmaktadır.

slide4

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Genel Esas Kontrollerinde;

 • İade üst sınırı
 • Beyan ve liste bilgileri tutarlılığı
 • Sakıncalı YMM, mükerrer fatura

Özel Esas Kontrollerinde;

 • Sahte belge düzenleme
 • Sahte belge kullanma
 • Olumsuz tespitler

ile ilgili sorgulamalar yapılmaktadır.

slide5

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bu sorgulamalar;

2. Alt Mükellefte

beyanname vermeme

 • Alt Mükellefte
 • sahte belge düzenleme, kullanma, olumsuz tespitler

İade Talep Eden Mükellefte

ayrıca mükellefin ortak ve kanuni temsilcileri ile bunların kurmuş olduğu şirketlerde sahte belge düzenleme fiili

yönünden yapılmaktadır.

slide6

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KDV İadesi Kontrol Raporunda iade sürecini en fazla etkileyen ve yavaşlatan tespit, iade talep eden mükellefin 1. Alt firmasının (mal veya hizmet aldığı mükellefin) sahte belge kullanma tespitidir.

Bu durumda iade talep eden mükellefin, 1. Alt mükelleften alımı ile ilgili müteselsil sorumluluğu ortaya çıkmaktadır.

(84.no.lu KDV GT)

Kontrol raporunda (X) sonuç veren bu durum için ödeme belgesi ibrazı ile müteselsil sorumluluktan kurtulmak mümkündür.

Ödeme belgesi ibraz edilemeyecek durumda ve tutar küçük ise, iade sürecini daha da uzatmamak için 1. Alt mükelleften yapılan alıma ait KDV iade tutarından tenzil edilerek iadenin bir an önce gerçekleşmesi sağlanabilir.

slide11

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi Tekniği Raporları

 • Sahte belge düzenleme fiilini tespit eden vergi tekniği raporlarına göre mükellefler;
 • sahte belge düzenleme tespiti,
 • sahte belge düzenleme Vergi İnceleme Raporu
 • şeklinde özel esasa alınmaktadır.

SAHTE BELGE:

VUK 359/b. maddesinde “Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge” olarak tanımlanmıştır

slide12

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi Tekniği Raporları;

Kuruluşundan itibaren hiçbir ticari faaliyeti olmaksızın komisyon karşılığında fatura düzenlemek üzere kurulan mükellefler,

Belirli bir tarihe kadar ticari faaliyeti olup, Örneğin hisse devrinden sonra hiçbir ticari faaliyeti olmadan komisyon karşılığı fatura düzenleyen mükellefler,

Ticari faaliyeti devam etmekle birlikte bazı faturalarının sahte olduğu tespit edilen mükellefler

hakkında düzenlenmektedir.

slide13

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bu nedenle birinci açıklama hariç diğer kapsamdaki Vergi Tekniği Raporuna göre “kullanıcı” (SMİYB) konumunda olan mükelleflerin 84 no.lu KDV Tebliği gereğince “sahte belge düzenleyen mükelleften mal veya hizmet satın alanlar” olarak genel esasa dönmeleri mümkündür.

slide14

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sisteme Sahte Fatura Kullanma VİR Giriş Çıkışları

 • Vergi İnceleme elemanlarınca düzenlenen vergi inceleme raporunda “sahte belge kullanma” tespitinden sonra düzenlenen EK-1 tablosuna istinaden sahte belge kullanan mükellef özel esasa alınmaktadır.
slide15

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Olumsuz Rapor Tanımına

Göre Özel Esasa Alınma

Sahte belge kullanma tespitini içeren raporun 84 no.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen “olumsuz rapor” tanımına girmesi durumunda ilgili mükellefin özel esasa alınması

Sahte belge nedeni ile reddedilen KDV tutarı, ilgili dönem toplam indirimlerin % 5’ini aşmıyorsa, (rapor olumsuz rapor sayılmayacağından) özel esas girişinin yapılmaması

Daha önce bu şekilde sisteme alınan mükelleflerin özel esastan çıkarılması

gerekmektedir.

slide16

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yapılan incelemede mükellefin sahte belge kullandığı tespit edilse bile, sahte belge KDV içermeyen bir fatura ise (işlem KDV’den istisna olması nedeniyle, örneğin hurda alımı gibi) incelenen mükellefin sahte belge kullanma VİR olarak sisteme alınmaması gerekmektedir.

KDV’siz faturalara istinaden sistemde “sahte fatura kullanma VİR” girişi yapılan mükelleflerin özel esaslardan çıkarılması gerekmektedir.

Olumsuz tespit girişi ile olumsuz rapor girişi farklı olup, sahte belge kullanma olumsuz tespit girişinde tutar sınırlaması bulunmamaktadır.

slide17

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1

KDV iadesi Kontrol Raporu gerçek durumu yansıtmalıdır.

Mükellef teminat ile iade talep ediyorsa “Teminat karşılığı iade”, YMM tasdik raporu ile iade talep ediyorsa “YMM KDV iadesi tasdik raporuna göre iade”ibaresi kontrol raporunda bulunmalıdır.

2

KDV iadesi kontrol raporunda olumsuz segmentlere verilen izahlar yeterli, doğru ve mevzuata uygun olmalıdır.

 • Müteselsil sorumluluktan kurtulmak için ödeme belgesi ibraz edildiğinde, ödeme belgesi 84 no.lu Tebliğ hükümlerine uygun olmalı, satıcının vergi numarası mutlaka ödeme belgesinde bulunmalıdır.
slide18

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İndirilecek ve yüklenilen KDV listesinde, her satırda yer alan KDV bilgisi için fatura detayı (fatura tarih ve no, fatura tutarı, malın cinsi, miktarı, ilgili mükellef adı soyadı, unvanı, vergi no. gibi) yer almalıdır.

3

 • GİDER veya ATİK açıklaması ile belge detayı yer almadan liste düzenlendiğinde, sistem ilgili belgeleri kontrol edemediğinden bu gibi listeler yenilenmelidir.
 • İthalat ile ilgili girişlerde listelerde gümrük beyanı numarası yer almalıdır.

İndirilecek KDV listesinde bulunan faturalar mükellefin işi ile ilgili ve iş hacmine uygun faturalar olmalıdır. Aksi halde kanunen kabul edilmeyen gider mahiyetindeki ödemelerin KDV indiriminin de kabulü mümkün değildir. (KDV Kanunu mad.30/d)

4

slide19

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yüklenilen KDV listesinde bulunan ATİK KDV’nin, istisna kapsamındaki teslimle ilgili olması gerekir.

5

 • Örneğin ihracat istisnası nedeni ile KDV iade talebinde, ticari araç alımına ait KDV iadeye konu edildiğinde, ihracat işinde fiilen kullanılıyor olması gerekmektedir. Aksi halde yüklenilen listesinden araca ait KDV’nin çıkarılması gerekmektedir.
slide20

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yüklenilen KDV listesindeki belgeler o dönemde istisna kapsamında teslimin bünyesine giren harcamalardan oluşmalıdır.

6

 • Yapılmakta olan inşaatlar ile ilgili harcamalar, gerek indirimli oranda, gerekse istisna kapsamında teslimden kaynaklanan iade talebinde, yüklenilen KDV listesine alınarak KDV iadesine konu edilemez.
 • Uluslararası taşımacılıkta araç alımına ait faturaların, aracın fiilen kullanıldığı dönemde KDV iadesine konu edilmesi gerekmektedir.
slide21

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yüklenilen KDV listesi ile satış faturası listesi miktar olarak uyumlu olmalıdır.

7

 • İhracatçı imalatçı ise, ihraç edilen ürünün imalatında kullanılabilecek miktarda alıma ait KDV yüklenilen listesine alınmalıdır.
 • İhracatçı tedarikçi ise, yüklenilen KDV listesindeki mal miktarı ile satış faturaları listesindeki mal miktarı uyumlu olmalıdır.
slide22

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

8

İadesi istenen KDV önceki dönemlerde indirime konu edilmiş olmamalıdır.

ÖRNEK

2011/4. dönem ihracat istisnasından kaynaklanan iade talebinde

KDV beyan bilgileri:

Toplam hesaplanan KDV : 15.000 TL

Önceki dönemden devreden KDV : 20.000 TL

Bu döneme ait indirilecek KDV : 30.000 TL

İndirimler toplamı : 50.000 TL

İhracat istisnası tutarı : 250.000 TL

Yüklenilen KDV : 30.000 TL

İadesi gereken KDV : 30.000 TL

Sonraki döneme devreden KDV : 5.000 TL

slide23

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef 30.000 TL KDV tutarlı yüklenilen KDV listesi sunmuş ve yüklenilen KDV’nin dönemlere göre dağılımı aşağıdaki gibi olsun.

2010/12: 3.000 TL

2011/1 : 5.000 TL

2011/2 : 7.000 TL

2011/3 : 15.000 TL

Mükellef 2010/12. dönemde ödenecek KDV beyan etmiştir. Diğer dönemler sonraki döneme devreden KDV tutarları aşağıdaki gibidir:

2011/1 : 10.000 TL

2011/2 : 12.000 TL

2011/3 : 20.000 TL

slide24

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇÖZÜM

Bu durumda, yüklenilen KDV listesinden 2010/12. aya ait faturaların çıkarılarak liste tutarının 3.000 TL azaltılması gerekmektedir. 2011/1 ve 2011/2. aylarda da ödeme çıkmış olsaydı bu dönemlere ait faturaların da yüklenilen listesinden çıkarılması gerekecekti.

slide25

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YMM KDV iadesi tasdik raporları 3568 sayılı Kanun tebliğlerine göre düzenlenmiş olmalı, güncel verileri içermeli ve zorunlu ekleri taşımalıdır.

9

 • İhracatçı, imalatçı ise;
 • Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu bilgileri güncel olarak rapora alınmalı ve her yılın iade alınan ilk dönemine ek yapılmalıdır.
 • İhraç edilen ürün ile ilgili üretim analizi yapılmalıdır.
 • İmalata giren hammadde ile yüklenilen KDV listesindeki tutarlar uyumlu olmalıdır.
 • İhraç edilen ürünün bir kısmı mamul halde alınıyorsa, karşıt inceleme limiti tutarının üzerinde olan alımlar için imalatçının bir altına (orijine) kadar karşıt inceleme yapılmalıdır. (3568 sayılı Kanun G.T. 20/5)
slide26

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhracatçı, tedarikçi ise;

karşıt inceleme limitinin üzerinde olan alımlar için imalatçının bir altına inilmelidir. Raporda imalatçılık vasıflarından bahsedilmeli, karşıt inceleme tutanakları 3568 sayılı Kanunun 27 ve 29. maddelerinde öngörülen bilgileri taşımalı, imalatçılarda sanayi odası kaydı tutanakta yer almalıdır.

YMM KDV iadesi tasdik raporlarında, bu döneme ait indirilecek KDV tutarının % 80’ini kapsayacak şekilde karşıt inceleme yapılmalı, bu oranı sağlayacak karşıt inceleme tutanağı rapora ek yapılmalıdır.Tutanak sayısının çok olması durumunda en yüksek tutarı içeren 10 tutanağın rapora eklenmesi yeterlidir. Rapor ekleri bu açıdan kontrol edilmelidir.

slide27

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhraç kayıtlı satışta, ihraç kayıtlı satılan ürün, firmanın kendi imalatı olmalıdır.

10

Kapasite raporuna göre üretilebilecek ürünler ile ihraç kaydı ile satılan (veya ihraç edilen) ürünler cins ve miktar olarak uyuşmalıdır.

11

slide28

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12

İndirimli oranda KDV iadesinde;

150 m² altı konut teslimlerinde dosyada inşaatlara ait ruhsat mutlaka bulunmalıdır.

slide29

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÖRNEK

A şirketi kendine ait arsa üzerine 15 daireli konut yaparak tamamını 2010/12. Dönemde satmıştır. Bu satıştan kaynaklanan 2011/3. dönem KDV iade dosyasının incelenmesinde ruhsat bilgilerinin aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür.

Daire başına brüt m² : 2850/15 =190 m²

Tebliğe göre net alan hesaplandığında 150 m²’nin altına iner mi?

slide30

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire satış bedelleri gerçeğe uygun olmalıdır.

13

İndirimli oranda teslim ile genel oranda teslimin bir arada olması durumu:

14

İndirimli oranda teslim ile genel oranda teslim veya istisna kapsamında işlem yapılması durumunda, bu döneme ait indirimlerden genel oranda teslime, istisna kapsamında satışa ve dönem sonu stokuna pay verilerek yüklenilen KDV listesi oluşturulmalıdır.

slide31

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İndirimli oranda konut tesliminde bitmeyen inşaatlara ve stokta kalan satılmayan inşaatlara bu döneme ait indirimden pay verilmelidir.

15

slide32

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Uluslararası Taşımacılıkta Kullanılan Araca Ait ATİK KDV’den Aracın Uluslararası Taşımacılığa Katkısı İle Orantılı Olarak Yüklenilen KDV’ye Pay Verilmelidir.

16

ÖRNEK

A Ltd. Şti.’nin 2011/5. Dönem Uluslararası taşımacılık hâsılatından kaynaklanan KDV Kanunu 14. Maddesi gereği iade talebi bulunmakta olup KDV beyan özeti aşağıdaki gibidir.

slide33

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef 3.5.2011 tarihinde 30.000 TL tutarında KDV ödeyerek çekici ve römork almıştır. 2011 yılı 5. Ayda araç 1 defa yurtdışına çıkmış ve satış hâsılatı için 25.5.2011 tarihinde 10.000 TL bedelinde (KDV’siz) fatura düzenlenmiştir.

2011/5. Dönem yüklenilen KDV listesine araç alımına ait KDV’nin tamamı (30.000 TL) alınmıştır.

slide34

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇÖZÜM

Uluslararası taşımacılık hasılatı içinde yüklenime konu edilen ATİK KDV ile ilgili hasılatın payı:

10.000/250.000 = %4

ATİK KDV’den yüklenilen KDV’ye verilecek pay:

30.000 x %4 = 1.200 TL

slide35

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sözkonusu araç ile 2011/5. Dönem uluslararası taşımacılık hâsılatı aynı olmak kaydıyla, bu dönem toplam uluslararası taşımacılık hâsılatının 100.000 TLolması durumunda;

Hâsılat içindeki payı10.000/100.000= % 10

ATİK KDV’den yüklenilen KDV’ye verilecek pay:

30.000 x %10 = 3.000 (hâsılat payına göre)

Üst sınır 10.000 x %18 = 1.800 TL

 • ATİK ile ilgili yüklenilen KDV’ye en fazla 1.800 TLpay verilebilir.
slide36

TEŞEKKÜR EDERİZ

DİĞER VERGİLER ve ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

www.konyavdb.gov.tr