julkisoikeudellinen kunnallinen erityisorganisaatio n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Julkisoikeudellinen kunnallinen erityisorganisaatio PowerPoint Presentation
Download Presentation
Julkisoikeudellinen kunnallinen erityisorganisaatio

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
tucker-webb

Julkisoikeudellinen kunnallinen erityisorganisaatio - PowerPoint PPT Presentation

89 Views
Download Presentation
Julkisoikeudellinen kunnallinen erityisorganisaatio
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Julkisoikeudellinen kunnallinen erityisorganisaatio Perustettu 1970 • YTT 16.6.1970 • YTV 1.1.1974 Toiminnan pohjana oma laki • uudistus 1.4.1985 ja 1.1.1996 Laki määrää • jäsenkunnat • oikeustoimikelpoisuuden • tehtävät • toimielimet • rahoituksen 5.10.2004

  2. YTV:n lakisääteiset tehtävät Hoitaa jäsenkuntien jätehuollon Seudullisen joukkoliikenteen järjestäminen • seudullisten liikennepalvelujen hankkiminen • jäsenkuntien joukkoliikenneyhteistyön hoitaminen • liikennejärjestelmä- ja joukkoliikennesuunnittelu • lippujärjestelmä sekä seudulliset liikennetaksat Jäsenkuntien ilmansuojelun seuranta-, tutkimus-, suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävät PKS:n aluetta ja kuntia palvelevat selvitys-, tutkimus-, suunnittelu- ja valmistelutehtävät 5.10.2004

  3. YTV-alueen lippu- ja taksajärjestelmän kehitys 1970-luku - Helsinginsisäinen tasataksa - Muualla bussiliikenteessä kilometripohjainen taksa ja junissa vyöhyketaksa - Vantaan sisäisillä linjoilla vaiheittain toteutettu tasataksa - Espoossa 1.6.1985 alkaen bussiliikenteessä kaksiportainen vyöhyketaksa, ei vaihto-oikeutta juniin eikä HKL:n linjoille - 1.6.1986 alkaen nykyisenkaltainen seututaksajärjestelmä, aluksi 30 päivän seutuliput eri hintaisia eri kuntien asukkaille - 1.1.1993 seutulippujen hinnat samat kaikille seudun asukkaille - 2.6.2002 alkaen alennuslippujen myöntämisperusteet samat kaikissa kunnissa - 1.1.2006 alkaen opiskelijoiden alennusprosentit yhtenäisiksi 1980-luku 1990-luku 2000-luku 5.10.2004

  4. YTV-alueen joukkoliikenteen vastuuorganisaatiot Organisaatio Linjat / Kustannusvastuu Rahoitus YTV HKL Espoo Vantaa Seutulinjat ja junat Seutulipputulot ja kuntaosuus Helsingin sisäiset linjat (bussit, raitiovaunu, metro, lautta) Helsingin sisäiset lipputulot ja tariffituki Espoon sisäiset lipputulot ja kaupungin tuki Espoon sisäiset bussilinjat Vantaan sisäiset bussilinjat Vantaan sisäiset lipputulot ja kaupungin tuki 5.10.2004

  5. Tietoja seudun joukkoliikenteestä 2002 Raitio- Bussi Juna Metro vaunu Matkustajia (milj./v) 56 170 37 55 Osuus matkoista (%) 17 54 12 17 Reittejä 11 260 14 2 Lähtöjä arkisin 2 734 19 940 845 596 Ajoneuvoja/vaunuja 101 1 245 170 54 5.10.2004

  6. YTV-alueen joukkoliikenteen rahoitus (1/2) • YTV hankkii seutuliikennepalvelut (seutulinjat ja junat) • YTV saa seutulipputulot • Kunnat hankkivat sisäiset lähibussipalvelut • Kunnat saavat sisäiset lipputulot • Kunnat maksavat seutuliikenteen alijäämän käytön mukaisessa suhteessa (kunnan osuus on ko. kunnan asukkaiden osuus kustannuksista vähennettynä vastaavilla lipputuloilla) • YTV maksaa kunnille korvauksen seutulippumatkoista kuntien sisäisessä liikenteissä 5.10.2004

  7. YTV-alueen joukkoliikenteen rahoitus (2/2) • Kunnat vastaavat sisäisten liikenteiden alijäämistä • Valtio ei osallistu joukkoliikenteen käyttökustannuksiin eikä kalustoinvestointeihin • Infrastruktuuri-investoinneista vastaavat kunnat ja valtio (erikseen sovittavilla kustannusosuuksilla) 5.10.2004

  8. Lippujen hinnat 2004,€ Seutu Helsinki Espoo Vantaa Matkakortti, kausiliput Kausilippu, aikuinen, 14 päivää 36,70 20,50 20,00 20,50 lisäpäivän hinta (15-366 päivää) 2,10 1,20 1,13 1,14 Haltijakohtainen kausilippu, aikuinen, 14 päivää 50,60 33,80 33,00 33,00 lisäpäivän hinta (15-366 päivää) 2,88 1,93 1,88 1,88 Yleiskausilippu, aikuinen, 14 päivää 48,30 31,20 31,20 31,20 1,78 lisäpäivän hinta (15-366 päivää) 2,76 1,78 1,76 Matkakortti / arvoliput 2,60 1,70 1,57 1,70 Arvolippu, aikuinen Arvolippu päivällä, ma-pe klo 9-14 2,30 1,40 1,30 1,40 Vyöhykelisä, aikuinen 2,30 Kertaliput Kertalippu, aikuinen 3,40 2,00 2,00 2,00 5.10.2004

  9. Joukkoliikenteen suosioon vaikuttavia tekijöitä1/2 • Pitkäjänteinen joukkoliikennettä suosiva liikennepolitiikka, • jolla on kaikkien kuntien ja puolueiden tuki • Jo 1970-luvulla joukkoliikenteen asemaa parannettiin • merkittävästi mm. bussikaistoilla • Raideliikennettä kehitetty systemaattisesti • – Metro • – Kaupunkiradat • – Ratikkaliikenne • Kaupunkirakenne on pysynyt melko tiiviinä, • tehokas rakentaminen keskitetty hyvien • raideliikenteen yhteyksien tuntumaan 5.10.2004

  10. Joukkoliikenteen suosioon vaikuttavia tekijöitä 2/2 • Joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä • Liikenteen kustannustehokkuus hyvä • erityisesti bussiliikenteen kilpailuttamisen seurauksena • Integroitu taksajärjestelmä vuodesta 1986 alkaen • Kohtuulliset taksat • Kantakaupungissa on rajallinen määrä pysäköintipaikkoja ja • pysäköinti on kallista • Kattava liityntäpysäköintijärjestelmä 5.10.2004