najbolja praksa saradnja nvo lokalna vlast n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Najbolja praksa: Saradnja NVO-Lokalna vlast PowerPoint Presentation
Download Presentation
Najbolja praksa: Saradnja NVO-Lokalna vlast

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Najbolja praksa: Saradnja NVO-Lokalna vlast - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Najbolja praksa: Saradnja NVO-Lokalna vlast. Studija slu č aja Hilfswerk Be č. Ko je Hilfswerk Be č ?. Privatna, neprofitna, nestrana č ka organizacija, koja posluje u dru š tvenom sektoru Nudi svoju pomo ć i podr š ku svim stanovnicima Beca

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Najbolja praksa: Saradnja NVO-Lokalna vlast' - tuan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
najbolja praksa saradnja nvo lokalna vlast

Najbolja praksa:Saradnja NVO-Lokalna vlast

Studija slučajaHilfswerk Beč

ko je hilfswerk be
Ko je Hilfswerk Beč?
 • Privatna, neprofitna, nestranačka organizacija, koja posluje u društvenom sektoru
 • Nudi svoju pomoć i podršku svim stanovnicima Beca
 • Upravlja i planira društvenim, medicinskim i pedagoškim institucijama i projektima od 1947. godine
 • Tim profesionalaca i volontera
ta radi hilfswerk be
Šta radi Hilfswerk Beč?
 • Pruža podršku stanovništvu u suočavanju sa ličnim problemima i olakšava ličnu odgovornost
 • Nudi mesta poverenja, kontakata i konverzacija
 • Nudi širok spektar konsultantskih usluga koje čine jaku mrežu aktivnosti zaštite i podrške
 • Nudi razumljiva rešenja za prevazilaženje problema
principi hilfswerk be
Principi Hilfswerk Beč
 • Poštovanje dostojanstva svakog ljudskog bica
 • „Pomoc za samopomoć“
 • Profesionalni i ekonomski
 • Visokog kvaliteta
 • Interdisciplinarni pristup radu, društveno i profesionalno kvalitetan pristup radu
 • Decentralizovana organizaciona struktura garantuje fleksibilno, brzo i humano pružanje usluga
 • Bolje sprečiti nego leciti
 • Umrežavanje sa drugim socijalnim organizacijama (subsidiarnost)
 • Poboljšanje životnog standarda i integracije ljudi (solidarnost)
hilfswerk be u ciframa
Hilfswerk Beč u ciframa
 • Godišnji obrt: € 19 Miliona (100 % Grad Beč)
 • Zaposleni sa punim radnim vremenom: 615 (~50 administracija, ostali na terenu)
 • Volonteri: 471
 • Zaposleni na pružanju usluga stanovništvu: 30
istorija hilfswerk be od humanitarne organizacije do modernog pru aoca socijalnih usluga 1947 2007
Istorija Hilfswerk BečOd humanitarne organizacije domodernog pružaoca socijalnih usluga 1947-2007
 • 1947-1951 Počela kao dobrotvorna organizacija finansirana od strane Hrišćanske Socijalističke Partije (in-kind donacije)
 • Smanjenje posleratnog siromaštva i ublažavanje teškoća kroz podršku povratnicima iz rata i rekreativne aktivnosti za decu
 • Pomoć iz Maršal Plana, puno novca se slilo u društvene budžete
slide7
1952-1968 Konsultacije i podrška u saradnji sa institucijama društvene zaštite
 • 1969-1992 Profesionalizacija
  • 1969 Počinju „Obroci na točkovima“
  • 1976 Počinje obeležavanje „Dana majki“
  • 1977 Kreće sa radom „Mobilna kućna nega“
  • 1980 Osnovan prvi Susedski Centar (od 9)
  • 1990 Kreće sa radom mobilna nega za bolesne ljude i „Gradjane u oskudici“
 • 1993-2007 Reorganizacija, konsolidacija, integracija i umrežavanje
usluge hilfswerk be
Usluge Hilfswerk Beč
 • Susedski Centri
  • Vesela mesta u nepoznatom gradu
  • Mesto za susret i razmenu pomoći
  • Ponuda društvenih, pravnih i zdravstvenih konsultacija, grupnih aktivnosti i kulturnih dogadjaja
 • Podrška u svakodnevnom životu
  • Praznici za starije
  • Dan majki & nega o detetu & profesionalni babysitting
 • Podrška ranjivim grupama
  • Mobilna kućna nega
  • Obroci na točkovima
  • SOS telefon
  • Nadgledanje smeštaja za žene bez krova nad glavom, migrante i stare ljude
  • Deljenje životnog prostora za stare ljude
  • Igraonica za decu sa posebnim potrebama
  • „Klub 21“ za lica sa invaliditetom
partner iz lokalne vlasti
Partner iz lokalne vlasti
 • Grad Beč
 • Socijalni Fond Bečwww.fsw.at
za to anga ovati nvo
Zašto angažovati NVO?
 • U Austriji sektor društvene zaštite spada u nadležnost svakog okruga pojedinačno
 • Svaki okrug ima svoje posebne zakone o društvenoj zaštiti
 • Država predaje (korak po korak) svoj mandat NVO u pružanju uslugav socijalne zaštite
 • Država nadgleda i evaluira (obezbedjenje kvaliteta), NVO implementira i ispunjava mandat države
za to anga ovati nvo1
Zašto angažovati NVO?
 • fleksibilnije
 • jeftinije
 • efikasnije
 • stručnije
za to anga ovati nvo2
Zašto angažovati NVO?
 • Zakon o zapošljavanju razlikuje se za zaposlene u državnim službama i „obične“ zaposlene: za državu bi bilo nemoguće da zadrži 5000 zaposlenih u mobilnoj nezi (zaposleni u državnim službama obično zaradjuju više i imaju ugovore na neodredjeno vreme)
 • Koriste se različite budžetske stavke: administrativni vs. društveni budžet
za to anga ovati nvo3
Zašto angažovati NVO?
 • Kontrola troškova: lakše je smanjiti ili uvećati troškove u zavisnosti od toga koliko ugovora je zaključeno
 • Nema odgovornosti za troškove
 • Efikasnije zbog ekonomičnog menadžmenta, manje birokratije
 • Stručnost & savetodavnost
o ekivanja lokalne vlasti od svojih partnera
Očekivanja lokalne vlasti od svojih partnera
 • Neprofitabilnost
 • Profesionalni pristup radu
 • Ispunjavanje obaveza iz ugovora
 • Transparentnost i kredibilitet
 • Konstantna komunikacija (naročito o rezultatima)
 • Zdravo finansijsko upravljanje
o ekivanja lokalne vlasti od svojih partnera1
Očekivanja lokalne vlasti od svojih partnera
 • 2 različite vrste finansiranja
  • Subvencije
  • Ujednačavanje sredstava 1:1
 • Po jedan ugovor za svaku oblast društvene zaštite mora da bude zaključen od strane oba partnera na godišnjoj osnovi
 • Svakih 5 godina: Procedura akreditovanja
 • Finansiranje: Pojedinačni doprinosi su u skladu sa prihodima
strate ko partnerstvo
Strateško partnerstvo
 • Medjuzavisni odnosi i saradnja bazirani na uzajamnom poverenju i poštovanju izgradjenom tokom godina
 • Obe strane ostvaruju korist iz ovakvog rešenja („uporedna prednost“)