ENERGETICKÝ METABOLISMUS I. PaedDr. Jiřina Ustohalová - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENERGETICKÝ METABOLISMUS I. PaedDr. Jiřina Ustohalová PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENERGETICKÝ METABOLISMUS I. PaedDr. Jiřina Ustohalová

play fullscreen
1 / 8
ENERGETICKÝ METABOLISMUS I. PaedDr. Jiřina Ustohalová
215 Views
Download Presentation
tuan
Download Presentation

ENERGETICKÝ METABOLISMUS I. PaedDr. Jiřina Ustohalová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ENERGETICKÝ METABOLISMUSI.PaedDr. Jiřina Ustohalová

  2. Obsah • Dynamická chemie • Metabolismus, metabolit, metabolické dráhy • Gibbsova energie • Energetický metabolismus, typy reakcí • Degradační metabolismus • Biosyntéza • Vlastnosti metabolických drah

  3. DYNAMICKÁ CHEMIE studuje změny - látkové - energetické METABOLISMUSje řada následných enzymových reakcí (metabolických drah), vedoucí k tvorbě určitého produktu (metabolitu)METABOLITYjsou reakční složky, meziprodukty a produkty dráhyMETABOLICKÉ DRÁHY-podléhají zákonům termodynamiky I. zákon zachování energie II. zákon přeměny energie - energie v průběhu metabolických dějů mění formy, tzn. světelná en. ------> chemickou energii chemická en. -----> tepel.nou energiiENERGETIKA CHR- je spojena s volnou energií G (Gibbsova energie) - změnou volné energie ∆G

  4. Energetika chem. reakcí je spojena s volnou energií G (Gibbsova energie)∆G (změna volné energie) - buňka energii 1) získává 2) přenáší 3) skladujeENERGETICKÝ METABOLISMUS1) Exergonické reakce - nevyžadují G ∆G < 0 = katabolické reakce – degradační dráhy - složité látky se štěpí na jednodušší látky - uvolněná volná energie se konzervuje v ATP nebo NADPH 2) Endergonické reakce - vyžadují G ∆G > 0 = anabolické reakce – biosyntetické - biosyntéza jednoduchých látek na složitější - aktivace molekul substrátu - zdrojem energie je ATP a NADPH3) Amfibolické reakce - jsou bez výrazných energetických změn

  5. ATP a NADPH jsou zdrojem volné energie pro biosyntetické reakce. Vytvářejí se během degradace složitých metabolitů 4

  6. DEGRADAČNÍ METABOLISMUS = konverze sacharidů, lipidů,proteinů na společné meziprodukty (acetylkoenzym A) - meziprodukty jsou metabolizovány ke koncovým produktům (metabolitům)

  7. BIOSYNTÉZA = syntéza produktů - výchozími látkami je pyruvát acetyl – CoA meziprodukty citrátového cyklu 4. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI METABOLICKÝCH DRAH - jsou nevratné - každá metabolická dráha obsahuje určitý krok - všechny metabolické dráhy jsou regulované - metabolické dráhy u eukaryontů probíhají ve specifických buněčných oddílech uzavřených membránami (biologické membrány jsou pro metabolity selektivně propustné, obsahují specifické transportní proteiny) Metabolické dráhy náleží do jedné ze 4 skupin: 1) přenos skupin 2) oxidačně – redukční reakce 3) eliminace 4) reakce vzniku nebo štěpení vazby C - C

  8. Souhrnný snímek • Co je konečným produktem metabolických drah • Jaká je souvislost mezi metabolickými drahami a zákony termodynamiky • Jak buňky získávají energii • Co znamená symbol ∆G • Jaký je vztah mezi exergonickou, endergonickou a amfibolickou reakcí vzhledem ke Gibbsonově energii • Vyjmenujte 4 základní vlastnosti metabolických drah