Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Упоређивање децималних бројева PowerPoint Presentation
Download Presentation
Упоређивање децималних бројева

Упоређивање децималних бројева

117 Views Download Presentation
Download Presentation

Упоређивање децималних бројева

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Упоређивање децималних бројева

 2. Како да упоредим два разломка дата у децималном облику?

 3. Децимално место ближе децималиноси већу вредност!

 4. Два децимална броја поредиш тако што прво упоредиш њихове целе делове. < Већи је онај децимални број чији је цео део већи!

 5. Ако су цели делови једнаки, упоређују се децимале тих разломака (с лева на десно) – већи је онај који има већу децималу на истој позицији

 6. 0,6> 0,58 0,6 0,58

 7. > 0.8 0.08 > 0.008

 8. < 0,2 < 0,285 0,285 < 0,3

 9. < < < < 0,53 0,70

 10. Упореди децималне бројеве: 2,032 2,07 0,9845 0,98333 22,4562 21, 4568

 11. Упиши знаке <, > или = тако да тврђење буде тачно:

 12. Следеће децималне бројеве поређај од најмањег до највећег: 12.5 0 Fill in the missing space with a zero. 12.24 11.96 12.36

 13. Знам да је Да ли то значи да је 0.60 = 0.6 ?

 14. Ако иза последње цифре децималног бројадопишемо нулу, број се не мења! Због тога је: тј. 0,60=0,6

 15. = 0.60 0.6

 16. Зашто је тачно написати 15,5 = 15,50 ?

 17. = = = =

 18. Задатак: Избаци све нуле , тако да се вредност децималног броја не промени: 7,00 = 68,100 = 0,0090 = 0,0101 = 2,090 = 420,2000 = 300,00 = 8,0 = 40600 = 0,240 = 7 68,1 0,009 0,0101 2,09 420,2 300 8 40600 0,24

 19. Шта ће се догодити ако нулу допишемунутар децималног броја? Да ли се вредност броја у том случају мења?

 20. Децимални број ће се променити ако допишемо нуле унутар тог броја! 3,7 = 3,70 3,7 3,07 0,203 0,2003

 21. Допиши потребне цифре да би децимални бројеви имали 3 децимале: 5,17 1,4 8 6,02 98 29,5 5,170 1,400 8,000 6,020 98,000 29,500