Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Децимални бројеви PowerPoint Presentation
Download Presentation
Децимални бројеви

Децимални бројеви

123 Views Download Presentation
Download Presentation

Децимални бројеви

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 28,6 7,1426 3,14 2000,02 Децимални бројеви 6,0002 0,01 100,100 0,212121

 2. Да се подсетимо: • Разломак представља број делова неке целине. + = • Записујемо га помоћу два природна броја и разломачке црте. =½

 3. Бројилац - део разломка који се пише изнад разломачке црте. Означава од колико једнаких делова се састоји нека целина (броји делове) бројилац именилац

 4. Именилац - део разломка који се пише испод разломачке црте. Показује на колико је једнаких делова подељена нека целина (именује делове) бројилац именилац

 5. Природне бројеве записујемо арапским цифрама у декадном бројевном систему. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Декадне јединице су 10, 100, 1000, 10 000 ...

 6. 35 247 = 3 10 00 + 5 1000 + 2 100 + 4 10 + 7 1 -број јединица је одређен бројем 7 - број десетица је одређен бројем 4 - број стотина је одређен бројем 2 - број хиљада је одређен бројем 5 - број десетица хиљада је одређен бројем 3

 7. Разломци који у имениоцу имају декадне јединице (10, 100, 1000, 10000...) називају се децимални разломци. Децимални разломци су : 5 7 11 итд. 10 1001000 • Основни декадни разломци су декадни разломци код којих је бројилац 1. 1 1 1 10 10000 100000

 8. Метар је јединица за мерење дужине. 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm 1 dm = m ; 1 cm = m ; 1mm = m 1km=1000m=10 000dm=100 000cm 1 1 1 10 100 1000

 9. Задатак:Измери следеће дужине:

 10. Добијене резултате представићемо у следећем облику: __ m __ dm __cm = ( ____ ) m __ m __ dm __ cm __ mm = ( ___ ) m __m __ dm __ cm = ( ___ ) m

 11. Децимални бројеви

 12. =1,67 Погледајмо следеће збирове: = 0,19 = 0,6 Једноставности ради, сваки од њих може се написати на следећи начин:

 13. Децимални запис се састоји од два низа цифара који су одвојени децималним зарезом.

 14. цели део децимале десети хиљадити стоти Цифре са леве стране децималног зареза означавају број целих које тај разломак садржи. Цифре са десне стране децималног зареза означавају број десетих, стотих, хиљадитих итд делова. Цифре са десне стране називамо децимале.

 15. 5 целих 8 десетих 1 стотих 4 хиљадита седам десет хиљадитих или 5 целих 8 хиљада сто четрдесет седам 1 Десет хиљадити 10000 1 Хиљадити 1000 1 Стоти 100 1 Десети 10 5,8147 Број целих

 16. 1,0 1 цело

 17. 0,1 Један десети део 1/10

 18. 0,01 Један стоти део 1/100

 19. Десети део Стоти део

 20. Где смо видели децималне бројеве?

 21. Задатак: Добићеш материјал (курсне листе, кесице шлага, супе, рачуне за телефон,струју, рачуне из продавнице). Твој задатак је да пронађеш и прочиташ децималне бројеве које си пронашао.

 22. Да ли знаш како да разломак напишеш у облику децималног броја?

 23. Разломак је мањи од 1, па због тога децимални запис овог разломка има нулу испред зареза. Иза зареза на првом месту пишемо број 3, јер цифра 3 на том месту каже да се ради о 3 десета дела.

 24. А може и овако!

 25. Задатак:Како изгледа децимални облик следећих разломака? 1) = 0,02 2) = 62,003 3) = 10,345

 26. Задатак:Како да следеће разломке напишемо у децималном запису? Између којих природних бројева се се тај децимални број налази? 329 100 2) 38 10 47 1000

 27. Како да разломак напишем у облику децималног броја?

 28. Разломак можеш да напишеш у децималном облику тако што ћеш га проширити до децималног разломка! Како је а то значи да цео разломак проширујемо са 4:

 29. А може и овако: До децималог записа можеш доћи и ако извршиш назначено дељење! 4 : 25 = 0,16