CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ Ewa Firląg - Burkacka Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza Wojewódzki Szpital Zakaźny - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ Ewa Firląg - Burkacka Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza Wojewódzki Szpital Zakaźny PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ Ewa Firląg - Burkacka Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza Wojewódzki Szpital Zakaźny

play fullscreen
1 / 65
CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ Ewa Firląg - Burkacka Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza Wojewódzki Szpital Zakaźny
970 Views
Download Presentation
tryphena
Download Presentation

CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ Ewa Firląg - Burkacka Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza Wojewódzki Szpital Zakaźny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄEwa Firląg - BurkackaPoradnia Profilaktyczno-LeczniczaWojewódzki Szpital Zakaźny

 2. Wiele krajów, w tym Polska realizuje z powodzeniem program walki z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Główny nacisk kładzie się na badania profilaktyczne i leczenie kontaktów seksualnych. Na podstawie analizy danych uzyskanych w Poradni Profilaktyczno – Leczniczej można stwierdzić jak ważna jest profilaktyka i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową u pacjentów zakażonych wirusem HIV.

 3. Choroby przenoszone drogą płciową • Kiła, rzeżączka, kłykciny kończyste, nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej NGU ( Chlamydia trachomatis, Ureoplasma urealyticum, Herpes simplex Trichomonas vaginalis, i inne ).

 4. Badania epidemiologiczne wykazały, że pacjenci zakażeni HIV często chorują na choroby przenoszone droga płciową a pacjenci z STD częściej zakażają się wirusem HIV • Łatwo do zakażenia dochodzi gdy występują owrzodzenia i mikrourazy na narządach płciowych • Ryzyko zakażenia HIV w porównaniu do zdrowej populacji zwiększa się z 3,3 – 5 a nawet 18,2 razy.

 5. 1970 – wzrost zachorowań na STD • powołanie Instytutu Wenerologii • opracowanie nowego programu działań profilaktycznych • bezpłatne przymusowe leczenie STD • badania profilaktyczne populacji • utworzenie sieci Poradni dermatologicznych

 6. lata 90 • Pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w województwach wschodniej Polski • wzrost zachorowań na STD u cudzoziemców i ich partnerów seksualnych ( ściana wschodnia ) • odsetek wahał się od 14,3% do 50% na kiłę i 8,5% do 42,2% na rzeżączkę.

 7. Zarys sytuacji epidemiologicznej w Polsce

 8. ponowny wzrost zachorowań na STD 2001-2002 • rok 1999 reforma Służby Zdrowia • drastyczne ograniczenia środków finansowych na STD • ograniczenie zakresu badań profilaktycznych w tym kobiet ciężarnych. • zaowocowało to wzrostem przypadków kiły wrodzonej i ponownie postawiło Polskę w czołówce krajów europejskich( ryc. 2 )

 9. Kiła wrodzona 1995-2004

 10. Epidemiologia u pacjentów zakażonych HIV • Podobną sytuacje epidemiologiczną obserwujemy w grupie pacjentów zakażonych HIV( ryc. 3 ) • Działania profilaktyczne w kierunku STD prowadzimy od roku 1990 • Od roku 1997 rozszerzona profilaktyka o badania w kierunku chlamydii i zakażeń brodawczakiem ludzkim u kobiet oraz kłykcin kończystych u mężczyzn ( ryc. 3),

 11. W Poradni zdiagnozowano: • - 179 przypadków kiły • - 93 rzeżączki • - 62 kiły i rzeżączki • 231 kłykcin kończystych • Chlamydie badano metodą PCR. • Wykonano 299 oznaczeń: • 149 mężczyzn • 150 kobiet • Wynik dodatni uzyskano u 3 kobiet i 4 mężczyzn. • Wykonano 319 badań w kierunku HPV. • HPV o wysokim ryzyku transformacji nowotworowej stwierdzono u 104 pacjentek.

 12. W latach 1997 – 2005 zdiagnozowano: Histopatologiczne • CIN I 7 • CIN II 5 • CIN III/CIS 22 • VIN II 1 • VIN III 1 przeprowadzonoLeczenie • Elektrokonizacja 17 • Amputacja szyjki 3 • Usunięcie macicy 11 • Radioterapia 2 • Wycięcie sromu 1 Raka inwazyjnego stwierdzono tylko u 2 pacjentek.

 13. REKOMENDACJE DIAGNOSTYCZNE

 14. Zalecenia: • Wszyscy noworejestrowani pacjenci zakażeni HIV powinni mieć: przeprowadzony wywiad dermatologiczno – wenerologiczny a kobiety ginekologiczny • Wywiad dotyczy: drogi zakażenia, kontaktów seksualnych, przebytych chorób wenerycznych, zakończonej i nie zakończonej kontroli serologicznej, chorób alergicznych, wypalanych papierosów, narkotyków, ciąż, poronień. • Badanie przedmiotowedotyczy: skóry, węzłów chłonnych i okolic narządów moczowo - płciowych.

 15. Kiła • Wywołuje ją krętek blady ( Treponema pallidum ) • Okres wylęgania 3-4 tygodni • Do zakażenia dochodzi drogą kontaktów płciowych • Cechuje się wieloletnim przebiegiem z następującymi po sobie okresami objawowymi i bezobjawowymi • Może przebiegać w sposób utajony, ulegać samowyleczeniu lub wywoływać poważne zmiany narządowe • Może przenosić się z matki na płód

 16. Kiła • Zakażenie HIV może zmienić przebieg kiły • Kiła II okresu może występować z kiłą I okresu • Wcześnie obserwuj się objawy kiły złośliwej z zajęciem OUN i zajęciem nerwów czaszkowych • W kile II okresu odczyny serologiczne mogą być bardzo wysokie lub ujemne

 17. KiłaOsutka nawrotowa plamisto-grudkowa

 18. KiłaZmiany plamisto-grudkowate na dłoni

 19. KiłaZmiany plamisto-grudkowate na dłoni

 20. kiła Kiła Zmiany plamisto-grudkowe na podeszwie stopy

 21. KiłaZmiany plamisto-grudkowe na podeszwach stóp

 22. Diagnostyka kiły

 23. Rzeżączka To druga co do częstości występowania choroba przenoszona drogą płciową. Wywołuje ją Gram-ujemna dwoinka (Neisseria gonorrhoeae). Rzeżączka w większości przypadków jest zakażeniem miejscowym ograniczającym się do cewki moczowej u mężczyzn, szyjki macicy i cewki moczowej u kobiet, odbytu i worka spojówkowego, gardła u mężczyzn i kobiet.

 24. Rzeżączka • wydzielina ropna, śluzowo-ropna • objawy dysurii ( ból, pieczenie w trakcie oddawania moczu ) • zaczerwienienie i obrzęk ujścia cewki moczowej u kobiet tarczy szyjki macicy • wywiad wskazujący na okres wylęgania choroby u mężczyzn ( 2-8 dni ) • u kobiet dłuższy ( 7-14 dni ) • badanie mikroskopowe ( barwienie błękitem metylenowym, metoda Grama). • UWAGA • Każde rozpoznanie rzeżączki jest wskazaniem do wykonania odczynów serologicznych VDRL + FTA – ABS. 0-1-2 miesiące

 25. Powikłania rzeżączki u mężczyzn • - rzeżączkowe zapalenie najądrzy • - gruczołu krokowego • - gruczołów Tysona • - zapalenie pęcherzyków nasiennych Powikłania rzeżączki u kobiet • - rzeżączkowe zapalenie gruczołu Bartholina • - zakażenie gruczołów Skenego • - zapalenie rzeżączkowe pochwy i sromu

 26. Powikłania rzeżączki wspólne dla obu płci • - rozsiane zakażenie rzeżączkowe • - zespół stawowo-skórny • - zapalenie stawu kolanowego • - zapalenia innych stawów z artralgią

 27. Rzeżączka

 28. Diagnostyka rzeżączki BADANIA KLINICZNE + WYWIAD OBECNOŚĆ ROPNEJ WYDZIELINY (cewka moczowa, szyjka macicy, odbyt, spojówki, gardło) BADANIE MIKROSKOPOWE ROZPOZNANIE RZEŻĄCZKI PCR HODOWLA (przypadki trudne diagnostycznie - skąpa wydzielina ) LECZENIE

 29. rzeżączka - preparat mikroskopowy mężczyzny • Barwienie metodą Grama • Liczne leukocyty, dwoinki rzeżączki w leukocytach i poza nimi „Choroby przenoszone drogą płciową” pod redakcją Tomasza F. Mroczkowskiego.

 30. rzeżączka - preparat mikroskopowy kobiety • Barwienie metodą Grama • Liczne leukocyty, dwoinki rzeżączki w leukocytach • Liczne bakterie „Choroby przenoszone drogą płciową” pod redakcją Tomasza F. Mroczkowskiego

 31. Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego

 32. Kłykciny kończyste

 33. Kłykciny kończyste • Przerosłe, uszypułowane twory brodawkowate o kalafiorowatej powierzchni „Choroby przenoszone drogą płciową” pod redakcją Tomasza F. Mroczkowskiego

 34. Kłykciny kończyste • Uszypułowane brodawki – guzy • Powolny wieloletni przebieg • Związane z zakażeniem wirusem HPV 6 i HPV 11

 35. Kłykciny kończyste Badanie kliniczne Kolposkopia Histopatologia Leczenie Rektoskopia VDRL + FTA – ABS (0-1 lub 2 miesiące)

 36. Wirus brodawczaka ludzkiego ( HPV ) Wirusy obdarzone pewnym potencjałem onkogennym ( typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 51, 52, 53, 61-68 ). Odgrywają istotną rolę w powstawaniu raka szyjki macicy, pochwy, sromu, prącia i odbytu.

 37. Łagodna dysplazja. CIN I

 38. Średnio nasilona dysplazja. CIN II

 39. Atlas multimedialnypod redakcjąJ. Emerich

 40. Atlas multimedialny pod redakcją J. Emerich

 41. Atlas multimedialny pod redakcją J. Emerich

 42. Profilaktyka raka szyjki macicy • badanie ginekologiczneco 6 miesięcy • cytologia co 6 miesięcy • kolposkopiaco 6 miesięcy W przypadku zmian w cytologii i/lub kolposkopii-typowanie wirusa HPV - (jeśli jest to możliwe) • niskoonkogenne:typ 6,11,42,43,44 • wysokoonkogenne:typ 16,18, 31,45,56 • VDRL + FTA – ABSco 6 miesięcy • szczepionka dla pacjentek HPV - ( 0-1-6 m-cy ) • dla typów 16,18 Glaxo, dostępna • dla typów 6,11,16,18 (Merck 2006-2007 )

 43. Diagnostyka i profilaktyka raka szyjki macicy Cytologia - wynik prawidłowy - gr. I i II Badanie kontrolne za 6 miesięcy

 44. ASCUS, L-SIL Kolposkopia Typowanie wirusa Leczenie przeciwzapalne Ponowna cytologia za ok.. 2-3 mies.

 45. Jeśli wynik nieprawidłowy to: 2 lub 3 kolejne badania cytologiczne ASCUS lub L-SIL Kolposkopia Typowanie wirusa Biopsja celowana Leczenie

 46. L-SIL, H-SIL, AGUS Kolposkopia Typowanie wirusa HPV Biopsja celowana CIN I,II,III Ca ”O” Konizacja Elektrokonizacja, chirurgia

 47. Chlamydie ( NGU ) • Okres wylęgania 1-3 tyg. • Wydzielina śluzowa, wodnista, śluzowo-ropna • Dysuria • Badanie mikroskopowe metodą Grama lub błękitem metylenowym • Liczba leukocytów powyżej 5 w pięciu kolejnych polach widzenia • Brak Gram ujemnych dwoinek rzeżączki • Posiew w kierunku rzeżączki

 48. Chlamydie ( NGU ) mężczyźni • Zapalenia najądrzy • gruczołu krokowego • odbytu • zespół Reitera (zap. Stawów, spojówek, cewki moczowej) wspólny dla obu płci kobiety • zapalenie szyjki macicy • zapalenie cewki moczowej • błony śluzowej macicy • gruczołu Bartholina