prielinksni vartojimas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prielinksnių vartojimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prielinksnių vartojimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Prielinksnių vartojimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Prielinksnių vartojimas. ant nevartotinas:. veiksmo priemonei, nesusijusiai su vieta, reikšti pvz.: Dirba ant dvejų staklių (= dvejomis staklėmis).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prielinksnių vartojimas' - trynt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ant nevartotinas
ant nevartotinas:
 • veiksmo priemonei, nesusijusiai su vieta, reikšti pvz.: Dirba ant dvejų staklių (= dvejomis staklėmis).
 • objektui reikšti su būdvardžiais: godus, -i pvz.: Nebūk godus ant svetimo gero (= svetimo gero).šykštus, -i pvz.: Ji visada šykšti ant pinigų (= pinigų).
veiksmo objektui reik ti su veiksma od iais
veiksmo objektui reikšti su veiksmažodžiais:
 • keisti (ant ko) pvz.: Paprašė pakeisti batus ant didesnių (= į didesnius; didesniais). Vaikas apsikeitė naujesnį pašto ženkliuką ant senesnio(= į senesnį).
 • daikto matmenims ar dydžių santykiui žymėti pvz.: Kambario matmenys 5 ant 4 metrų (= penki iš keturių metrų; penki ir keturi metrai). Kraujospūdis 80 ant 120 (= 80 ir 120; 80 su 120). Žemėlapio mastelis 1 ant 1000 (= 1 su 1000). Vaistų imkite vieną šaukštelį ant pusės stiklinės (= pusei stiklinės, į pusę stiklinės) vandens.
slide4
daikto požymiui, nesusijusiam su vieta, reikšti pvz.: Batai ant aukštų kulnų (= aukštais kulnais; Aukštakulniai batai). Radijo imtuvas ant mikroschemų (= su mikroschemomis).

vietai reikšti, kai žymimas ne paviršius, o nurodoma kryptis į vidų arba buvimas viduje pvz.: Ant turgaus (= Turguje) pilna žmonių.

slide5
laikui reikšti pvz.: Ant dienų (= Šiomis dienomis; Greitai; Netrukus) eisim į teatrą. Atidėkim šį reikalą ant antradienio (= antradieniui; iki antradienio). Vaistus liepė gerti du kartus ant dienos (= per dieną; dienoje). Kiek tau palikti pinigų ant savaitės (= savaitei)? Išvažiuoju ant visados (= visai; visam laikui). Iš pradžių pykosi, bet ant galo (= galų gale; pagaliau) susitaikė. Tą klausimą svarstykime ant galo (= gale; pabaigoje).
slide6
veiksmo ar būsenos pobūdžiui reikštipvz.: Dirba ant dviejų etatų (= dviem etatais; turi du etatus; eina dvejas pareigas). Jis jau ant pensijos (= pensininkas; išėjęs į pensiją). Pirkau kompiuterį ant išsimokėjimo (= išsimokėtinai). Esu ant biuletenio (= Turiu biuletenį, nedarbingumo lapelį) ir sėdžiu ant dietos (= laikausi dietos). Ji gyvena ant buto (ant kambario) (= nuomoja butą, kambarį).
slide7
paskirčiai, siekimui, veiksmo tikslui reikštipvz.: Pasilik pinigų ant produktų (= produktams). Įsidėk maisto ant kelionės (= kelionei; į kelionę; kelionėn). Ar užteks duonos ant šešių žmonių (= šešiems žmonėms)? Pakvietėme svečią ant pietų (= pietų; pietauti). Iškvietė ant dvikovos (= į dvikovą).
apie nevartotinas veiksmo objektui reik ti su od iais
apie nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais:
 • ginčytis (ginčas) (apie ką) pvz.: Apie ką (= Dėl ko) čia ginčijatės? Kilo ginčas apie pelno paskirstymą (= dėl pelno paskirstymo; kaip paskirstyti pelną).
slide9
rodyti (apie ką) pvz.: Ši lentelė rodo apie gamybos tempų kitimą (= gamybos tempų kitimą; kaip kinta gamybos tempai).
nevartotinas veiksmo objektui reik ti su od iais
į nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais:
 • atsiliepti (į ką) (r. „daryti poveikį“) pvz.: Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą (= darbingumui).daryti poveikį (poveikis) (į ką)pvz.: Aptarė naujų vaistų poveikį į organizmą (= organizmui).įsimylėti (į ką)pvz.: Visi įsimylėję į trenerį (= trenerį).nurodyti (į ką)pvz.: Vadovas nurodė į keletą darbo trūkumų (= keletą darbo trūkumų).
slide11
skirti dėmesį, dėmesio (į ką) pvz.: Skirkite daugiau dėmesio į ligų profilaktiką (= ligų profilaktikai).veikti (į ką)pvz.: Orai labai veikia į žmonių nuotaikas (= žmonių nuotaikas).
slide12
žaisti (į ką) pvz.: Žaiskime į futbolą (= futbolą). Užteks žaisti į slėpynes (= slėpynes, slėpynių, slėpynėmis).
i nevartotinas su od iais nutarimas prane imas protokolas ra tas ir pan para ymo datai ym ti
išnevartotinas su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas,raštas ir pan. parašymo datai žymėti
 • pvz.: Remsimės nutarimu iš sausio 17 dienos (= sausio 17 dienos nutarimu). Reikia patikrinti protokolą iš sausio 5 dienos (= sausio 5 dienos protokolą).
pas nevartotinas
pas nevartotinas:
 • nuosavybei, priklausymui, turėjimui žymėtipvz.: Kiek pas tave (= [tu] turi) pinigų? Pas ką yra klausimų (= Kas turi klausimų; Kas norėtų paklausti)? Pas mane nėra (= [Aš] neturiu) laiko. Pas ją (= Jos) gražūs plaukai. Pas ją (= Jai) gimė sūnus. Pas mane (= Man) pakilo temperatūra. Pas tave (= Tavo) negerai parašyta (Tu negerai parašei). Pas čigonus (= Čigonų) įdomūs laidojimo papročiai. Pas varžovą neišlaikė nervai (= Varžovui neišlaikė nervai; Neišlaikė varžovo nervai). Neseniai pas jį (= jam) išoperavo skrandį. Pirma vieta pas Jonaitį (= Pirmą vietą užėmė Jonaitis; Pirma vieta atiteko Jonaičiui).
veiksmo adresatui altiniui nesusijusiam su vieta reik ti su veiksma od iais pvz
veiksmo adresatui, šaltiniui, nesusijusiam su vieta, reikšti su veiksmažodžiais, pvz.:
 • atsiprašytipvz.: Atsiprašyk pas mokytoją (= mokytoją, mokytojo) už įžeidimą.
 • gautipvz.: Pas ką (= Iš ko) gavai tą knygą?
 • imti pvz.: Jis paėmė pas mane (= iš manęs) krepšį.
slide16
klaustipvz.: Paklausėme pas praeivį (= praeivį; praeivio), kur galėtume užkąsti.
 • kreiptispvz.: Informacijos kreipkitės pas pavaduotoją (= į pavaduotoją). Pirkti pvz.: Pirkau pas jį (= iš jo) gitarą. Prašyti pvz.: Prašysiu pas draugą (= draugą, draugo), kad paskolintų pinigų.Reikalauti pvz.: Pažymėjimo reikalaukite pas buhalterį (= iš buhalterio).
slide17
skolintis pvz.: Tokie didikai, nežinodami, pas ką (= iš ko) gauti pinigų, jų skolindavosi pas palūkininkus ( = iš palūkininkų)

skųstis pvz.: Skųskis pas patį dievą (= pačiam dievui).

sužinoti pvz.: Tvarkaraštį sužinosiu pas draugę (= iš draugės).

vogti pvz.: Pas juos (= Iš jų; Jiems) pavogė du aukso žiedus.

slide18
po (su įnagininku) nevartotinas veiksmo būdui ar pagrindui reikštipvz.: Čia stovi įrenginiai po įtampa (= su įtampa). Po kokia rubrika (= Su kokia rubrika, antrašte) dėsime šį straipsnį? Laivas plaukioja po (= su) Lietuvos vėliava.
prie nevartotinas
prie nevartotinas:
 • veiksmo sąlygoms reikšti junginiuose:
 • prie (kokių) aplinkybių pvz.: Nusikaltimas padarytas prie sunkinančių aplinkybių (= sunkinančiomis aplinkybėmis).
 • prie uždarų durųpvz.: Posėdis vyko prie uždarų durų (= už uždarų durų; uždaromis durimis; neviešai; buvo uždaras).
slide20
prie ligos (gripo, plaučių uždegimo...)pvz.: Prie gripo (= Sergant, susirgus gripu) reikia gulėti.

prie (kokių) norų pvz.: Ir prie geriausių norų (= Ir geriausių norų turėdamas; Kad ir labai norėdamas) negalėsiu tavęs pasitikti.

prie progospvz.: Prie progos (= Pirma proga; Progai pasitaikius; Radę, turėdami progą) aplankykitešią parodą.

slide21
prie (kokių) sąlygų pvz.: Sunku dirbti prie esamų sąlygų (= tokiomis sąlygomis; kai tokios sąlygos; esant tokioms sąlygoms)

prie (kokios) temperatūros pvz.: Prie aukštos temperatūros (= Aukštoje temperatūroje; Kai aukšta temperatūra; Esant aukštai temperatūrai) ši medžiaga lydosi.

slide22
keitimo santykiui reikštipvz.: Pinigai bus keičiami santykiu vienas prie šimto (= vienas už šimtą; vienas su šimtu; šimtas į vieną).
prie nevartotinas veiksmo objektui reik ti su od iais
prieš nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais:
 • atsiprašyti (prieš ką) pvz.: Teko atsiprašyti prieš draugą (= draugą; draugo).
 • gintis (prieš ką: badą, stichiją ir pan.)pvz.: Ginsimės prieš visus (= nuo visų), kurie mus puls.
 • neapykanta (prieš ką) pvz.: Jis ilgai jautė neapykantą prieš tikrą brolį (= tikram broliui).
 • pareiga (prieš ką)pvz.: Jaučia pareigą prieš tėvus (= tėvams).
u nevartotinas junginiuose
už nevartotinas junginiuose:
 • imti (laikyti) už pagrindąpvz.: Rezoliucijos projektą siūloma priimti (laikyti) už pagrindą (= pagrindu; kaip pagrindą).
 • žaisti už... komandą (nesant pavadavimo)pvz.: Jis žaidžia už „Neptūno“ komandą (= „Neptūno“ komandoje).
form vartojimas
Formų vartojimas
 • Nevartotinos vyriškosios giminės daiktavardžių formos moterims pagal profesijas, pareigas, mokslo laipsnius ir pan. apibūdinti pvz.:

inžinierius (= inžinierė) Duobienė, direktorius (= direktorė) Vaitkuvienė, profesorius (= profesorė) Klikienė, ministras (= ministrė) Juknevičienė, seniūnas (= seniūnė) Žvirblytė.

slide26
Pastaba.Mokslo vardams, laipsniams irpan. apibūdinti vartojami vyriškosios giminės daiktavardžiai, pvz.: Absolventei Rutkutei įteiktas chemijos dėstytojo diplomas. Profesorė Dainienė turi habilituoto mokslų daktaro laipsnį.
slide27
Nevartotinos kelintinių skaitvardžių ir įvardžio kelintas, -a vyriškosios giminės kilmininko formos mėnesio dienai nusakyti pvz.: Kelinto (= Kelinta) šiandien? – vasario antro (= antra, antroji). Atlyginimus mokės spalio aštunto (= aštuntą). Keliausiu nuo rugpjūčio šešiolikto (= šešioliktos).
slide28
Nevartotinas vyriškosios giminės būdvardžių bei būdvardinės reikšmės dalyvių galininkas ir įnagininkas vad. bevardės giminės reikšme pvz.: Remiantis išdėstytu (= tuo, kas išdėstyta), daroma išvada.
slide29
Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais (t. y. turinčiais tik daugiskaitinę formą) daiktavardžiais pvz.: Dalyvavo trijose (= trejose) varžybose. Spinta su keturiomis (= ketveriomis) durimis. Trisdešimt devyni (= Trisdešimt devyneri) marškiniai buvo netinkami. Laimėjome tris (= trejas) rungtynes.
slide30
Dešimtis reiškiančių kelintinių skaitvardžių įvardžiuotinės formos nevartotinos dešimtmečiams žymėti pvz.: Trisdešimtieji (= Ketvirtasis dešimtmetis, t. y. 1930–1939 m.) buvo kūrybiškiausias istoriko gyvenimo dešimtmetis. 90 -ųjų metų (= devintojo dešimtmečio) jaunimas.