Egy mai naplóregény: Závada Pál: Jadviga párnája - PowerPoint PPT Presentation

trynt
egy mai napl reg ny z vada p l jadviga p rn ja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egy mai naplóregény: Závada Pál: Jadviga párnája PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egy mai naplóregény: Závada Pál: Jadviga párnája

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Presentation Description
106 Views
Download Presentation

Egy mai naplóregény: Závada Pál: Jadviga párnája

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Egy mai naplóregény:Závada Pál: Jadviga párnája 8/C

  2. 1. Fordított Werther – a férj nézőpontjából • naplóformában írt regény • Osztatni András írja, esküvője napján kezdve • boldog, hogy elvehette Jadvigát • ugyanakkor felesége a nászéjszakán távol tartja magát tőle • kapcsolatuk mindvégig feszült, hullámzó, ellentmondásos marad • csak fokról fokra derül ki, milyen szerelmi összefonódások tartják távol Jadvigát Ondristól, miközben szereti is őt

  3. 2. Három nézőpont • hasonló optikai játék, mint Ottliknál vagy az ismert Velazquez-képen • 1. a naplót író Ondris • 2. Ondris halála után Jadviga kommentárokat ír a naplóba • 3. még később fiuk, Misu is lábjegyzeteket, kiegészítéseket iktat be • Ondris szimpatikus, de egyszerű, hétköznapi férfi • Jadviga nagyon kíméletlen és mégis nagyon vonzó • Misu primitív, buta, a dolgokból nem sokat értő magányos férfi

  4. 3. Egyének és közösség • A szerelmi történet egyben történelmi regény, szociográfia is • Félig szlovák, félig magyar, kétnyelvű, alföldi faluban, kisvárosban játszódik • Ondris szüleinek története egészen az 1900 körüli évekig nyúlik vissza • Látjuk a két világháború korát, Misu révén egészen 1980-ig jutunk • A nemzetiségi lét a kisembereknek semleges tény lenne, a politika fújja föl és teszi problémává

  5. 4. Elbeszélő, elbeszélésmód • Mindvégig imitált elbeszélés (három szereplő beszél felváltva) • Mindegyik tárgyilagos elbeszélő (nagyon sok mindent nem tudnak) • Sokáig nem tudjuk, ki fűzi hozzá a lábjegyzeteket (Misu) • Mindvégig homályban marad, nem Ondris apja volt-e Jadvigának is az apja • Misu csak sokára tudja meg, hogy nem Ondris volt az igazi apja