slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
A bankok és az állam viszonya válságok idején

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

A bankok és az állam viszonya válságok idején - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

A bankok és az állam viszonya válságok idején. Simor András elnök, Magyar Nemzeti Bank. Budapest Economic Forum 2012. 2012. október 16. Tartalom. Bankok és állam viszonya: nemzetközi kitekintés Milyen helyzetben van a magyar bankrendszer? Az állam és a bankok viszonya Magyarországon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A bankok és az állam viszonya válságok idején' - trynt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
A bankok és az állam viszonya válságok idején

Simor András

elnök, Magyar Nemzeti Bank

Budapest Economic Forum 2012

2012. október 16.

tartalom
Tartalom

Bankok és állam viszonya: nemzetközi kitekintés

Milyen helyzetben van a magyar bankrendszer?

Az állam és a bankok viszonya Magyarországon

Mit tehet a jegybank?

Hogyan tovább?

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

a v ls gokb l val kil bal s sokkal lassabb ha azt a banki hitelez s nem tudja t mogatni
A válságokból való kilábalás sokkal lassabb, ha azt a banki hitelezés nem tudja támogatni…
 • Hitelezés nélküli kilábalás („creditless recovery”) tapasztalatai: ha a recessziót követő időszakban a kilábalást nem kíséri a hitelállomány bővülése, akkor a GDP-növekedési üteme lassabb lesz;
 • A hitelezés nélküli kilábalás előfordulásának esélye lényegesen magasabb, ha a recesszió során bankválság is előfordul
 • Mit tekintünk bankválságnak?
  • ha egy ország vállalati és bankszektorában nagyszámú csőd jelentkezik;
  • emiatt a nemteljesítő hitelek aránya emelkedik, a bankok tőkehelyzete romlik, a tőkebeáramlás pedig leáll vagy megfordul;
 • Ezért a kormányzatok adófizetői pénzek felhasználása árán is igyekeznek megakadályozni bankválságok kialakulását és enyhíteni annak következményeit
  • ez a megrendült helyzetű bankrendszerekre is igaz
 • Cél a gazdaság stabilizálása és a növekedés felgyorsítása, a bankrendszer megsegítése csak eszköz!

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

s ez tart s kibocs t si vesztes ghez vezet
…és ez tartós kibocsátási veszteséghez vezet

Átlagos reál GDP index hitelezéssel támogatott és hitelnélküli kilábalások során egy 362 válságepizódot tartalmazó minta alapján

Forrás: Abiad et all. (2011)

Megjegyzés: A hitelezés nélküli fellendüléseket megelőző recessziók mélyebbek, a fellendülés során pedig a GDP növekedési üteme is csak alig 2/3-a a hitellel támogatott fellendülésekben megfigyeltnek

slide5
Ezért a költségvetések – a hosszú távú növekedést támogatandó – a költséges bankkonszolidációt is vállalták

Egyes bankválságok fiskális költségei

Magyarázat: A fiskális költségek a pénzügyi szektorba irányuló, válsághoz kötődő állami transzfereket tartalmaznak, így tőkeemelések költségét is, azonban eszközvásárlás és likviditásnyújtás költségeit nem.

slide6
Az aktuális válságban is jelentős állami szerepvállalás figyelhető meg a bankrendszerek stabilizálásában

A bankrendszerhez kapcsolódó fiskális szerepvállalás egyes országokban 2007 és 2011 között a GDP arányában

Magyarázat: Az „aktuális állami szerepvállalásra” vonatkozó adatnál a 2007 óta történt teljes állami szerepvállalásból levonásra kerültek a bankok által 2011 végéig visszafizetett tételek

tartalom1
Tartalom

Bankok és állam viszonya: nemzetközi kitekintés

Milyen helyzetben van a magyar bankrendszer?

Az állam és a bankok viszonya Magyarországon

Mit tehet a jegybank?

Hogyan tovább?

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

a hazai bankrendszer l nyeges s stabiliz l hat s tulajdons ga a k lf ldi anyabanki tulajdonl s
A hazai bankrendszer lényeges és stabilizáló hatású tulajdonsága: a külföldi anyabanki tulajdonlás

Külföldi banki tulajdonban lévő hitelintézetek részaránya egyes európai országok bankszektorában mérlegfőösszeg szerint 2009-ben

Forrás: EKB

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

ami kedvez a hazai bankok t kehelyzete stabil
Ami kedvező: a hazai bankok tőkehelyzete stabil

Tier 1 tőkemegfelelési mutató egyes európai bankrendszerekben, 2011 jún.

A 2011 júniusáig végrehajtott anyabanki tőkeemelések hatása

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

slide10
Ami egyszerre kedvező és kedvezőtlen: a külföldi finanszírozásra való ráutaltságunk nagy, bár ebben magas az anyabankok részaránya…

A bankrendszer külföldi forrásai valamint az anyabanki források aránya a teljes külföldi forrásállományon belül

Forrás: MNB

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

slide11
…a 2008 óta csökkenő trend mellett továbbra is a legmagasabbak között van a hitel/betét mutató régiós viszonylatban

Hitel/betét mutató néhány kelet-közép-európai országban

Forrás: MNB

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

ami kedvez tlen a portfoli min s g tov bb romlik
Ami kedvezőtlen: a portfolióminőség tovább romlik

A nemteljesítő hitelek aránya és azok értékvesztéssel való fedezettsége a szélesebb régióban

Forrás: EKB

Megjegyzés: 1) 2011 negyedik negyedévére vonatkozó adat, 2) 2012 első negyedévére vonatkozó adat, 3) 2012 második negyedévére vonatkozó adat.

az sszk p negat v a bankrendszer nem tudja hitellel ell tni a gazdas got s t mogatni a n veked st
Az összkép negatív: a bankrendszer nem tudja hitellel ellátni a gazdaságot és támogatni a növekedést…

Vállalati hitelek változása nemzetközi összehasonlításban (2008.október=100, árfolyamszűrt)

Forrás: EKB és nemzeti jegybankok statisztikái.

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

amiben a hitelez si hajland s g hi ny nak is egyre nagyobb szerepe van
…amiben a hitelezési hajlandóság hiányának is egyre nagyobb szerepe van

Az egyes tényezők hozzájárulása a bankok hitelezési kondícióira a vállalati szegmensben

Forrás: MNB Hitelezési felmérés

Magyarázat: A szigorítást és enyhítést jelző bankok arányának különbsége piaci részesedéssel súlyozva

tartalom2
Tartalom

Bankok és állam viszonya: nemzetközi kitekintés

Milyen helyzetben van a magyar bankrendszer?

Az állam és a bankok viszonya Magyarországon

Mit tehet a jegybank?

Hogyan tovább?

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

amit az llam elvett a tulajdonosok kip tolt k
Amit az állam elvett, a tulajdonosok kipótolták…

Az állami beavatkozások egyenlege a bankrendszer szempontjából és a tulajdonosi tőkeemelések, a GDP arányában

Magyarázat: Az állami elvonás a bankadó és a végtörlesztésből származó banki veszteségek összegeként adódik. A bankok által visszafizetett tőkét és állami hiteleket 2010-től negatív előjellel tüntettük fel.

ez a hazai bankok j vedelmez s g t s versenyk pess g t a legalacsonyabbak k z nyomta
Ez a hazai bankok jövedelmezőségét és versenyképességét a legalacsonyabbak közé nyomta

Bankrendszerek tőkearányos nyeresége (ROE) nemzetközi összehasonlításban

Forrás: IMF GFSR adatok alapján, konszolidált, adózás utáni eredményeken számolva.

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

az elm lt 10 v tlag ban a hazai bankok j vedelmez s ge
Az elmúlt 10 év átlagában a hazai bankok jövedelmezősége

Egyes bankrendszerek tőkearányos nyeresége (ROE) és a ROE mutató szórása 2001 és 2011 között

Forrás: IMF GFSR adatok alapján, konszolidált, adózás utáni eredményeken számolva.

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

mik zben a hazai p nz gyi k zvet t s tov bbra is relat ve dr g nak t nik
Miközben a hazai pénzügyi közvetítés továbbra is relatíve drágának tűnik

Egyes bankrendszerek mérlegfőösszeg arányos kamatjövedelme 2011 végén

Forrás: EKB CBD adatbázis alapján

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

tartalom3
Tartalom

Bankok és állam viszonya: nemzetközi kitekintés

Milyen helyzetben van a magyar bankrendszer?

Az állam és a bankok viszonya Magyarországon

Mit tehet a jegybank?

Hogyan tovább?

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

jelent sen b v tett k a banki likvidit st
Jelentősen bővítettük a banki likviditást
 • Kötelező tartalékráta csökkentése, (2008 december)
 • Swappiaci eszközök, (2008-tól)
 • Fedezeti kör bővítése, (2008-tól)
 • Jelzáloglevél-vásárlási program, (2010-2011)
 • Hiteltenderek, (2008-tól)

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

mire hat a kamat 1 a v llalati hitelekn l gyorsabb s nagyobb az tgy r z d s mint a lakoss gn l
Mire hat a kamat (1)? – A vállalati hiteleknél gyorsabb és nagyobb az átgyűrűződés, mint a lakosságnál

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

mire hat a kamat 2 a v llalati de f k nt a lakoss gi bet tek kamatai gyorsan t raz dnak
Mire hat a kamat (2)? – A vállalati, de főként a lakossági betétek kamatai gyorsan átárazódnak

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

mire hat a kamat 3 dilemm k
Mire hat a kamat (3)? – Dilemmák
 • A vállalatok fennálló forinthitel-állományán a transzmisszió gyors, de kérdéses, hogy a kisebb kamatteherből származó jövedelemmel mit kezd az adós?
 • A bank az új hitelek esetén átadja-e az ügyfeleknek a kamatelőnyt (felár meghatározása)?
  • A vállalatok esetén a kamatfelárak az elmúlt években elég stabilan alakultak, a bankok nem ár jellegű tényezőkben (nem a kamatban) szigorítottak;
  • A lakosságnál nincs ilyen tapasztalat, a referencia kamathoz kötött forinthitelezés most indult be;
 • Ha a bank át is adja a kamatelőnyt, kérdése, hogy mekkora most a hitelkereslet árrugalmassága?
 • A betéti és hiteloldalon is fontos kérdés, hogy a lakosság viselkedését inkább az óvatossági motívum vagy a kamatok befolyásolják?
 • Hogyan hat az alapkamat csökkentése a hitelállomány többségét kitevő devizahitelek terheire?

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

tartalom4
Tartalom

Bankok és állam viszonya: nemzetközi kitekintés

Milyen helyzetben van a magyar bankrendszer?

Az állam és a bankok viszonya Magyarországon

Mit tehet a jegybank?

Hogyan tovább?

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

hogyan tov bb kiegyez s
Hogyan tovább? Kiegyezés
 • Ki kell lépni az ördögi körből :
  • bankokra rakódó állami terhek miatt a kamatmarzsok nem csökkennek -> nemteljesítő hitelek aránya tovább nő -> banki hitelezési képesség tovább romlik -> növekedés és a költségvetés helyzete romlik
 • Verseny és fogyasztóvédelem erősítése
  • a magasabb marzsok leszoríthatók szabályozással is: pl. átlátható árazásról szóló törvény;
 • Csökkenteni kell az állami elvonást, kezelni a bankválságszerű tüneteket:
  • nemteljesítő hitelállomány kitisztításának elősegítése;
  • csökkenő banki terhek, azonban a feltőkésítés továbbra is az anyabankok feladata!
 • Élénkíteni a nem-fogyasztási célú és vállalati hitelezést: állami garanciaprogramok szerepe
 • Kiszámítható, verseny- és piacbarát gazdaságpolitika

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András

ad