V HLUBINÁCH DÁVNÝCH ČASŮ - PowerPoint PPT Presentation

v hlubin ch d vn ch as n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
V HLUBINÁCH DÁVNÝCH ČASŮ PowerPoint Presentation
Download Presentation
V HLUBINÁCH DÁVNÝCH ČASŮ

play fullscreen
1 / 4
V HLUBINÁCH DÁVNÝCH ČASŮ
95 Views
Download Presentation
tryna
Download Presentation

V HLUBINÁCH DÁVNÝCH ČASŮ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. V HLUBINÁCH DÁVNÝCH ČASŮ Pravěk - zahrnuje období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury od nejstarších nálezů (asi 3 miliony let př. n. l. do vzniku a zavedení písma. K tomu došlo např. na Blízkém východě či v Egyptě ve 4. tisíciletí př. n. l. Pravěk je tak nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Zdrojem bližšího poznání období pravěku jsou archeologické nálezy. Eduard Štorch – Lovci mamutů (ukázka) Román ze starší doby kamenné, který popisuje život pravěkých lovců na různých místech Čech a Moravy a vychází ze skutečných archeologických nálezů. Autor dokázal mistrně skloubit fakta s příběhem.

  2. Bohemia – země Bójů - jeden z význačných keltských kmenů – podle něj vznikl latinský název pro Čechy • Slovanské kmeny se objevily na našem území přibližně v 5. stol.n.l. – tzv.stěhování národů. Jejich pravlast ležela přibližně na území mezi řekami Vislou a Dněprem. • Dnes máme 3 větve Slovanů: • - východní (Rusové, Bělorusové, Ukrajinci) • - jižní (Bulhaři, Slovinci, Srbové, Chorvati, Makedonci) • západní (Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové)

  3. 9. stol. n.l. – Velkomoravská říše – kníže Rastislav Šíření křesťanství – Konstantin( Cyril ) a Metoděj Vznik jazyka – staroslověnština Vznik písma – hlaholice 10. stol. n.l. ovládl Čechy a Moravu rod Přemyslovců První historicky doložený český kníže – Bořivoj Jeho žena Ludmila – česká světice Prarodiče sv. Václava

  4. Konec Přemyslovců Přemysl Otakar II. – Král železný a zlatý - jeho vojsko tvořili rytíři odění v pevná brnění - byl velmi bohatý - padl r. 1278 v bitvě na Moravském poli Václav II. – převzal vládu r. 1283, r. 1300 se stal i polským králem - dal razit pražské groše Václav III. – nevládl ani rok, v r. 1306 zavražděn v Olomouci v 16 letech - Přemyslovci vymírají po meči (vládli téměř 400 let)