Sedembolestná
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


  • 537 Views
  • Uploaded on

Sedembolestná Panna Mária Patrónka Slovenska. "Nehľadaj Krista bez kríža, lebo nájdeš kríž bez Krista.". Dôvodom vyhlásenia roku 2014 za Rok Sedembolestnej Panny Márie je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tryna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Sedembolestná

Panna Mária

Patrónka

Slovenska


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

"Nehľadaj Krista bez kríža,

lebo nájdeš kríž bez Krista."


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Dôvodom vyhlásenia roku 2014 za

Rok Sedembolestnej Panny Márie

je 450. výročie od prvého zázraku

na príhovor Panny Márie v Šaštíne

a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. 

Rok Sedembolestnej Panny Márie

bude trvať

od 1. januára do 31. decembra 2014.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Bazilika

Šaštín Stráže


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Sedem

bolestí

Panny Márie


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

1. Proroctvo Simeona v chráme

(„tvoju dušu prenikne meč“)


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

S Pannou Máriou sa môžeme identifikovať vtedy, keď počujeme i my slovo, ktoré nás zraní: nevyliečiteľná choroba, alebo že dieťa, ktoré sa nám má narodiť, nebude zdravé, alebo iná zlá správa.

Toto sú chvíle zjednotenia sa

s našou matkou Máriou.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

2. počujeme i my slovo, ktoré nás zraní: nevyliečiteľná choroba, alebo že dieťa, ktoré sa nám má narodiť, nebude zdravé, alebo iná zlá správa.

Útek do Egypta

pred kráľom Herodesom,

ktorý chcel zabiť malého Ježiša


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Je veľa vecí, ktoré nám alebo našim blízkym spôsobujú neistotu ohľadom budúcnosti: nezamestnanosť, existenčné problémy, vláda alebo vyčíňanie zlých ľudí. Toto sú chvíle, kedy znášame ten istý údel, ako sv. Rodina. Netreba ani tu strácať nádej v obrátenie zla na dobré.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

3. Strata dvanásťročného spôsobujú neistotu ohľadom budúcnosti: nezamestnanosť, existenčné problémy, vláda alebo vyčíňanie zlých ľudí. Toto sú chvíle, kedy znášame ten istý údel, ako sv. Rodina. Netreba ani tu strácať nádej v obrátenie zla na dobré.

Ježiša v chráme


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Vždy, keď sa nám deti alebo iní blízki stratia, či už mravným spustnutím, stratou viery alebo jednoducho tým, že idú ako Ježiš cestou, ktorej my nerozumieme, prežívame bolesti, ktoré prežívala Mária a Jozef. Ani tu netreba byť pasívnym, ale uvažovať, čo je ešte možné urobiť, aby sa veci – alebo aby sme sa my sami zmenili. 


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

4. mravným spustnutím, stratou viery alebo jednoducho tým, že idú ako Ježiš cestou, ktorej my nerozumieme, prežívame bolesti, ktoré prežívala Mária a Jozef. Ani tu netreba byť pasívnym, ale uvažovať, čo je ešte možné urobiť, aby sa veci – alebo aby sme sa my sami zmenili. 

Stretnutie

s Ježišom

na krížovej ceste


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Niet na svete väčšej bolesti, ako strata cti, ktorá sa prejavuje tým, že ľudia si

z nás alebo z našich blízkych robia posmech, pohŕdajú nami, majú nás

za nič. Môže sa to stať, keď nás spravodlivo či nespravodlivo obvinia

z niečoho, alebo keď človek ochorie

na psychickú chorobu, ktorá celkom zmení podstatu jeho osobnosti. Ťažko nám je prizerať na človeka, ktorý takto trpí. 


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

5. prejavuje tým, že ľudia si

Ukrižovanie a smrť Ježiša


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Takéto utrpenie sa v našom živote odohráva, keď vidíme trpieť svojho blízkeho: telesne, duševne

i duchovne. Vidíme jeho bolesť, trápenie, bezsenné noci, a nemôžeme mu pomôcť; iba sa prizerať.

Čo však pomôže, je aj obyčajná prítomnosť, ako v prípade

Márie a Ježiša. 


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

6. trpieť svojho blízkeho: telesne, duševne

Snímanie z kríža


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Je veľa foriem smrti, z ktorých sa skladá náš život, kým nepríde smrť definitívna. Musíme odumierať veciam, vzťahom, závislostiam, naviazanostiam, sebe samým, svojmu vlastnému ja. A to preto, aby sa v nás mohol lepšie a v plnšej miere rozvinúť život. 


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

7. kým nepríde smrť definitívna. Musíme odumierať veciam, vzťahom, závislostiam, naviazanostiam, sebe samým, svojmu vlastnému ja. A to preto, aby sa v nás mohol lepšie a v plnšej miere rozvinúť život. 

Ježišov pohreb


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

I v našom živote sú bolestné odlúčenia; niektoré sú časné, niektoré definitívne, napríklad smrť. Je vecou viery prijať fakt, že ani smrťou sa život,

a teda ani naše vzťahy nekončia, ale iba sa mení ich podoba. A my sa raz znova stretneme. Mária o tejto skutočnosti bola pevne presvedčená. Preto ani pri zapečatenom hrobe nestrácala nádej. Ba mohli

by sme povedať, že bola snáď jediná, ktorá neverila, že hrob má v živote jej Syna posledné slovo. Preto správa o zmŕtvychvstaní ju sotva prekvapila. Toto je lekcia aj pre nás:

smrť nie je koniec, smrť je začiatok.

A preto žijeme náš život v nádeji. 


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Zdravas Mária, Bolesti plná, Ukrižovaný je s Tebou. Oplakávania hodná si Ty medzi ženami a oplakávania hodný je plod Tvojho života: Ježiš.

Svätá Mária, Matka Ukrižovaného, vypros nám, ukrižovateľom Tvojho syna, slzy dokonalej ľútosti teraz i v hodinu smrti našej. Amen

S. Bonaventúra


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Dnes viac než inokedy potrebuje náš národ ochranu Panny Márie, ktorá je patrónkou nášho národa.

Modlitbou sedembolestného ruženca a rozjímaním

o utrpení Panny Márie chceme prosiť o obnovu viery a pokoja v našich srdciach, našich rodinách, našom národe. 


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Sedembolestný Márie, ktorá je patrónkou nášho národa.

ruženec


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Verím Márie, ktorá je patrónkou nášho národa. ...,Sláva...,Otče náš...,Zdravas Mária...

Tajomstvá k trom Zdravas...

A ...ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke

B ...ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke

C ...ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

7 bolestných tajomstiev:  Márie, ktorá je patrónkou nášho národa.

1....ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované

2....s ktorým si do Egypta utiekla

3....ktorého si s bolesťou tri dni hľadala

4....ktorého si na Jeho Krížovej ceste sprevádzala

5...ktorého si videla na kríži zomierať

6....ktorého mŕtve telo si do svojho náručia prijala

7....ktorého si s bolesťou do hrobu uložila.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Modlime sa: Márie, ktorá je patrónkou nášho národa.

       Prosíme Ťa Božský Spasiteľu,

dožič nám, aby sme sa

stali účastnými zásluh Tvojho utrpenia, ktorí úctivo rozjímame o mukách a bolestiach Tvojej Panenskej Matky, ktoré prebodli jej dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen!


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Litánie k Sedembolestnej Panne Márii Márie, ktorá je patrónkou nášho národa.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami .

Synu, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duchu Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Bože,

Svätá Mária, oroduj za nás.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Matka trúchlivá, Márie, ktorá je patrónkou nášho národa.

Matka plná úzkosti,

Matka naplnená bolesťami,

Matka prebodnutá mečmi,

Matka bolesti, znášajúca kríže,

Matka zbavená svojho Syna,

Matka znášajúca utrpenie všetkých,

Posila slabých,

Pomocnica opustených,


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Štít nešťastných, Márie, ktorá je patrónkou nášho národa.

Vyslobodenie utlačovaných,

Kotva dôvery,

Utíšenie búrok,

Prístav topiacich sa,

Hrôza prenasledujúcich,

Bohatstvo veriacich,

Svetlo prorokov,

Podpora apoštolov,

Koruna mučeníkov,

Útecha vyznávačov,

Perla panien,


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Ochrana vdov, Márie, ktorá je patrónkou nášho národa.

Liek chorých,

Nádej umierajúcich,

Občerstvenie duší trpiacich v očistci,

Radosť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Modlime sa: Márie, ktorá je patrónkou nášho národa.

Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich bolestí, vypros nám milosrdenstvo u Boha Otca. Predstav mu prebodnuté svoje i Ježišovo Srdce a všetky utrpenia, ktoré si s Ježišom pretrpela za nás na zemi. Amen.