slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor : Mgr. Lenka Hrušková Datum : 12. 9. 2012 Název : VY_ 32 _INOVACE _6.3.4 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 Téma : Koncepce austroslavismu, česko-německé vztahy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Název školy:Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace

Autor: Mgr. Lenka Hrušková

Datum:12. 9. 2012

Název: VY_ 32 _INOVACE _6.3.4

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125

Téma: Koncepce austroslavismu, česko-německé vztahy

Anotace: Prezentace slouží k zopakování probraného učiva. Studenti si písemně i ústně procvičí poznatky o dějinách 2. pol. 19. stol.

n rodnostn ot zka v evrop pol 19 stol
Národnostní otázka v Evropě pol. 19. stol
 • Ve 40. letech diskuse o další existenci dosud roztříštěného Německa – to způsobilo národnostní nepokoje i v dalších částech Evropy.
 • I český národ nebyl v otázkách postavení Čechů v rakouské monarchii jednotný:

PANSLAVISTÉ – chtěli odtržení od monarchie, sloučení s dalšími slovanskými národy pod vládou carského Ruska.

AUSTROSLAVISTÉ – chtěli v rámci monarchie bojovat o větší práva v oblasti kultury, vzdělávání, hospodářství.

p estavitel
Přestavitelé :
 • Panslavismus – K. J.. Erben.
 • Austroslavismus – Fr. Palacký, K. H. Borovský.
 • Ve 40. letech stoupl význam spolků v českém národním hnutí – Matice česká, Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách, Měšťanská beseda.
 • Na přelomu let 1844 – 1845 vznesen požadavek na zřízení stálé české divadelní scény.
vznik esk n rodn hymny
Vznik české národní hymny
 • Nejvýznamnějším českým dramatikem 1. pol.

19. stol. byl Josef Kajetán Tyl(1808 – 1856).

Při premiéře jeho lidové zábavné hry se zpěvy Fidlovačka v prosinci 1834 zazněla poprvé píseň Kde domov můj.

 • Bylo to ve Stavovském divadle, hudbu složil Josef Škroup (1801-1862).
esko n meck vztahy
Česko – německé vztahy
 • Situace se vyostřuje v roce 1848 – revoluce v Německu měla přispět ke sjednocení německy mluvících států.
 • Německý spolek svolává na 12. 4. 1848 sněm do Frankfurtu nad Mohanem, kterého se měl účastnit i F. Palacký – odmítá dopisem O poměru Čech a Rakouska k říši německé – důraz na ústavně zreformovanou habsburskou monarchii pro další existenci Čechů v ní.
esko n meck vztahy1
Česko – německé vztahy
 • Protiváha k celoněmeckému Národnímu shromáždění ve Frankfurtu nad Mohanem – Slovanský sjezd v Praze 2. – 12. 6. 1848 – přerušen revolučním povstáním.
 • 1849 – 1859 období BACHOVA ABSOLUTISMU –konec národnostních snah, spolky zakázány, přísná cenzura, tajná policie.
 • Na druhou stranu podpora podnikání, vývoj průmyslu a řemesel.
obnoven stavnosti
Obnovení ústavnosti
 • 1859 bitva u Magenty a Solferina – porážka Františka Josefa – ztráta Milánska = zrušení absolutismu.
 • 1860 vydán Říjnový diplom = náznak federalismu v monarchii, vznik tzv. únorové ústavy.
 • Zákonodárný sbor = říšská rada – rozdělena na širší – záležitosti celé monarchie , užší – jen pro neuherské země. Dále rozdělena na panskou sněmovnu a poslaneckou sněmovnu.
 • Přijetí nového zákona – souhlas obou komor a panovníka.
federalizace monarchie
Federalizace monarchie
 • 1866 katastrofální porážka rakouské armády v prusko-rakouské válce – bitva u Hradce Králové.
 • Z toho vyplynuly pokusy národů monarchie o osamostatnění.
 • Radikální ve svých požadavcích byli Maďaři –

1867 – dualismus – monarchie rozdělena na Rakousko- Uhersko, podle řeky Litavy – Předlitavsko, Zalitavsko.

vypracovala mgr lenka hru kov
Vypracovala Mgr. Lenka Hrušková
 • Seznam zdrojů:

http://commons.wikimedia.org/wiki/[cit. 2012-09-12]