erd ly2020 fejleszt si terv n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Erdély2020 Fejlesztési Terv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Erdély2020 Fejlesztési Terv - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Erdély2020 Fejlesztési Terv. Az EU 2014-2020 közötti költségvetési kerete. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő Temesvár, 2012. december 3. Tartalom:. MFF: Az Európai Unió többéves pénzügyi kerete MFF és az Európa 2020 Stratégia E rdély 2020 Fejlesztési Terv. 1. rész:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Erdély2020 Fejlesztési Terv' - trygg


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
erd ly2020 fejleszt si terv

Erdély2020 Fejlesztési Terv

Az EU 2014-2020 közötti költségvetési kerete

Winkler Gyula

európai parlamenti képviselő

Temesvár, 2012. december 3.

tartalom
Tartalom:
 • MFF: Az Európai Unió többévespénzügyi kerete
 • MFF és az Európa 2020 Stratégia
 • Erdély 2020 Fejlesztési Terv
slide3
1. rész:

MFF: Az Európai Unió

többévespénzügyi kerete

az eur pai uni t bb ves p nz gyi kerete i
Az Európai Unió többévespénzügyi kerete I.
 • Multianual Financial Framework - MFF
 • Az MFF nem az EU hétéves költségvetése,hanem egy olyan mechanizmus, amely biztosítja, hogy az uniós kiadások tervezhetőeklegyenek.
 • Az MFF az uniós költségvetés minden egyes fejezete vonatkozásában meghatározza a maximálisan rendelkezésre álló források („felsőkorlátok”) összegét.
az eur pai uni t bb ves p nz gyi kerete ii
Az Európai Unió többévespénzügyi kerete II.
 • Az MFF meghatározza a következő évek tényleges politikaiprioritásait, így nemcsak költségvetési, hanem politikaikeretet is alkot.
 • Válaszol arra akérdésre, mely szakpolitikai területekre fordítson több, illetve kevesebb pénzt az EU a jövőben (kohézió, mezőgazdaság,kutatás és innováció, oktatás stb.)
 • A jelenleg érvényben lévő MFF a 2007-től2013-ig terjedő időszakra szól.
mff 2014 2020 temterve
MFF 2014-2020 ütemterve
 • Az Európai Bizottság a javaslatát 2011-ben tette közzé.
 • Jelenleg az Európai Parlament és az Európai Tanács asztalán van.

Várhatóan 2013 elején

mff 2014 2020 k vetekez l p sek
MFF 2014-2020: követekező lépések
 • A végleges szöveget együttesen az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak kell elfogadnia, a 2 intézmény alkotja azEurópai Unió „költségvetési hatóságát”.
 • az Európai Parlament még dolgozik az álláspontján az MFF-re vonatkozóan
 • 2012. november 22-23: speciális EU csúcs, amelyen tárgyaltak az MFF-ről – nem sikerült megállapodni a tagországoknak
 • 2013. eleje (január vagy február vagy március): speciálisEU csúcs:azMFF várható elfogadása
mff 2007 2013 s 2014 2020
MFF 2007-2013 és 2014-2020*

*Az Európai Bizottság javaslatában szereplő összegek

slide11
2. rész:

Az MFF és az Európa 2020 Stratégia

eur pa 2020 s trat gia 3 priorit s
Európa 2020 Stratégia3 prioritás:

Az Európa 2020 Stratégia (2011-ben tette közzé az Európai Bizottság) 3, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt:

 • Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása
 • Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság
 • Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint a szociális és területi kohézióáltal jellemzett gazdaság kialakításának ösztönzése
eur pa 2020 s trat gia 5 c l
Európa 2020 Stratégia5 cél:

Az EU 5 fontos területre vonatkozóan tűzött ki 2020-ra elérendő, ambiciózus célokat:

 • Foglalkoztatás: a 20–64 éves korcsoportba tartozó lakosság 75%-ának foglalkoztatása.
 • Innováció: az EU GDP-jének 3%-át kell kutatásra és fejlesztésre fordítani.
 • Éghajlatváltozás: a „20/20/20” éghajlattal, illetve energiával kapcsolatos célkitűzések elérése.
 • Oktatás: Az iskolából lemorzsolódók arányát 10% alá kell szorítani, és a 30–34 éves korú lakosság legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel.
 • Szegénység: A szegénység visszaszorítása azáltal, hogy legalább 20 millió ember esetében csökken a szegénység vagy kirekesztődés kockázata az EU-ban.
eur pa 2020 s trat gia 7 kezdem nyez s
Európa 2020 Stratégia7 kezdeményezés:

7 kiemelt kezdeményezés a haladás ösztönzésére:

 • Innovatív Unió (COM/2010/546)
 • Mozgásban az ifjúság (COM/2010/477)
 • Európai digitális menetrend (COM/2010/0245 f/2)
 • Erőforrás-hatékony Európa (COM/2011/21)
 • Iparpolitika a globalizáció korában (COM/2010/0614)
 • Új készségek és munkahelyek menetrendje (COM/2010/682)
 • Szegénység elleni európai platform (COM/2010/758)
kezdem nyez s innovat v uni
Kezdeményezés: Innovatív Unió

Az Innovatív Unió kezdeményezés a kutatásra és innovációra fordított finanszírozás javítására szolgál, annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre.

További információk:

http://ec.europa.eu/innovation-union

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

15

2 kezdem nyez s mozg sban az ifj s g
2. Kezdeményezés: Mozgásban az ifjúság

A Mozgásban az ifjúság az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok munkaerő-piaci hozzáférésének könnyítését szolgálja.

További információk:

http://europa.eu/youthonthemove

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_hu.pdf

16

3 kezdem nyez s eur pai digit lis menetrend
3. Kezdeményezés: Európai digitális menetrend

Az Európai digitális menetrend a nagy sebességű internethez való hozzáférés bővítését és az egységes digitális piac előnyeinek a háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja szem előtt.

További információk:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/

17

4 kezdem nyez s er forr s hat kony eur pa
4. Kezdeményezés:Erőforrás-hatékony Európa

Az Erőforrás-hatékony Európa a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztását, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság elősegítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését szolgálja.

További információk:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_hu.htm

http://ec.europa.eu/environment/index_hu.htm

18

5 kezdem nyez s iparpolitika a globaliz ci kor ban
5. Kezdeményezés: Iparpolitika a globalizáció korában

Az Iparpolitika a globalizáció korában a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipar támogatását célozza.

További információk:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/files/comm_2011_0642_hu.pdf

http://ec.europa.eu/enterprise/index_hu.htm

19

6 kezdem nyez s j k szs gek s munkahelyek menetrendje
6. Kezdeményezés: Új készségek és munkahelyek menetrendje

Az Új készségek és munkahelyek menetrendje a munkaerőpiac modernizálását célozza, arra törekszik, hogy lehetővé tegye az egyének számára készségeik élethosszig tartó fejlesztését, növelve munkaerőpiaci részvételüket, és – többek között a munkavállalók mobilitása révén – közelítve egymáshoz a munkaerő-piaci kínálatot és keresletet.

További információk:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=958

20

7 kezdem nyez s szeg nys g elleni eur pai platform
7. Kezdeményezés:Szegénység elleni európai platform

A Szegénység elleni európai platform célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben élvezhetik, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig újból a társadalom aktív tagjai lehetnek.

További információk:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=hu

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355

21

slide22
3. rész:

Erdély 2020 Fejlesztési Terv

erd ly 2020 fejleszt si terv i
Erdély 2020 Fejlesztési Terv I.

Az RMDSZ kidolgozta az Erdély 2020 Fejlesztési Tervet, ezt 2012 októberében közzétette honlapján*, novemberben pedig nyilvánosságot látott a Planul de dezvoltare Transilvania 2020.

Mozgó célpontok: az euró-övezet jövője, az Unió jövője, a globalizáció jövője

Kérdések:

melyik a helyes egyensúly a globalizáló nyomás és a lokális értékek között?

megvalósítható-e a „glokalizáció” a Kárpát-medencében és Erdélyben?

*http://rmdsz.ro/page/erdely-2020

erd ly 2020 fejleszt si terv ii
Erdély 2020 Fejlesztési Terv II.

Hipotézis: az Európai Unióval szinergiában akarunk fejlődni, az elzárkózást elutasítjuk, képesek vagyunk a hullámot meglovagolni.

Helyzetfelmérés: a települési és megyei szinteken már létező elemzéseket egy általános – erdélyi szintű – diagnózisba kell ötvözni.

Az uniós felzárkózás útja: Erdély fenntartható fejlődésének tervezése, a közép- és hosszútávú tervek összehangolt megvalósítása.

24

erd ly 2020 fejleszt si terv iii
Erdély 2020 Fejlesztési Terv III.

A fejlesztés finanszírozásának forrásai:

hazai költségvetési források (Románia állami költségvetése, a megyei és a települési költségvetések): 70%

uniós források: 30%

25

erd ly 2020 fejleszt si terv iv
Erdély 2020 Fejlesztési Terv IV.

Erdélyi jövőkép?

A tervezés alapelve: a szülőföldön való megmaradás

PRIORITÁSOK (kiemelt kezdeményezések),az EU 2020 Stratégiával összhangban

A partnerség elvének alkalmazása

Regionális öntudat

Erdély regionális sajátosságaira kell építeni

a tervezést: Székelyföld, Partium és a Bánság, Közép-Erdély és a szórványvidékek

26

az erd ly 2020 fejleszt si terv priorit sai
Az Erdély 2020 Fejlesztési Terv prioritásai
 • Innovatív Erdély
 • Erdélyi iparpolitika a globalizáció korában
 • Új készségek és munkahelyek menetrendje
 • Digitális menetrend
 • Mozgásban az erdélyi ifjúság
 • Szegénység elleni erdélyi platform
 • Erőforrás-hatékony Erdély
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Erdélyben
erd ly 2020 a rom niai konzult ci ban i
Erdély 2020 a romániai konzultációban I.
 • Románia kormánya 2012 második felében nyilvános konzultációt kezdeményezett, amelynek célja a 2014-2020 költségvetési ciklusra vonatkozó európai uniós alapok felhasználásának előkészítése és megalapozása.
 • A konzultációs folyamatot a Európai Ügyek Minisztériuma koordinálja.
 • Az RMDSZ Erdély 2020 Fejlesztési Tervét érvényesíteni kívánja a nyilvános konzultáció által megszabott keretek között.
erd ly 2020 a rom niai konzult ci ban ii
Erdély 2020 a romániai konzultációban II.
 • November 19-én az RMDSZ hivatalosan benyújtotta az európai ügyekért felelősminiszternek az Erdély 2020 Fejlesztési Tervet.
 • Továbbá az RMDSZ előterjesztette a dokumentumot azokhoz a regionális szintű ügynökségekhez, amelyek a konzultációs intézményrendszer részét képezik Romániában.
tov bbi konzult ci s szintek
További konzultációs szintek
 • Regionális Fejlesztési Ügynökségek (Agenţii pentru Dezvoltare Regională) – Gyulafehérvár, Kolozsvár, Temesvár
 • Regionális Környezetvédelmi Ügynökségek (Agenţii Regionale pentru Protecţia Mediului) – Temesvár, Kolozsvár, Szeben
 • Halászati és Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökségek(Agenţii de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) - Gyulafehérvár, Temesvár, Szatmárnémeti
 • Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Regionális Közreműködő Szervezetei(Organisme Intermediare Regionale pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) - Gyulafehérvár, Kolozsvár, Temesvár
 • A Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium Kis- és középvállalkozásokért felelős Közreműködő Szervezete(Organism Intermediar pentru IMM) - Bukarest
slide35
Köszönöm a figyelmet!

winkler@rmdsz.ro

www.winklergyula.eu

* Megj: az előadásban szereplő adatok az Európai Bizottság, Európai Tanács, Románia Kormánya és az RMDSZ weboldaláról származnak