Hvorfor MIO?
Download
1 / 14

Hvorfor MIO? - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Hvorfor MIO?. Mange institutioner står over for nye udfordringer: Ændrede betingelser i styring og markedsvilkår Øgede krav til ledelse og medarbejdere om effektivitet, fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsning Dette stiller øgede krav til ledelse og medarbejdere om

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvorfor MIO?' - truman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hvorfor mio

Hvorfor MIO?

 • Mange institutioner står over for nye udfordringer:

 • Ændrede betingelser i styring og markedsvilkår

 • Øgede krav til ledelse og medarbejdere om effektivitet,

  fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsning

  Dette stiller øgede krav til ledelse og medarbejdere om

  samarbejde og gensidig information


Hvorfor mio

Hvorfor MIO?

 • Opgavemæssig overlap og manglende koordination mellem

  TR, SU og SiO

 • Begrænsede muligheder for helhedsorienteret opgave-

  varetagelse

 • Faggrænseorienteret tilgang til emnerne

 • Medarbejderindflydelse mere formel end reel


Hvorfor mio

Hvorfor MIO?

 • Ledelsen ønsker medarbejderne inddraget i et tættere

  samarbejde om institutionens udvikling, og medarbejderne

  søger selv indflydelse herpå

 • Det fælles perspektiv på institutionens udvikling sættes i

  centrum

 • Samarbejdet er intensiveret mellem personer, som får et

  tillidsforhold til hinanden


Hvorfor mio

Hvorfor MIO?

 • Udvidet kompetence

 • Udvidet indhold

 • Udvidet forhold mellem parterne


Hvorfor mio

Hvorfor MIO?

 • Indgå aftaler, der kan intensivere samarbejdet mellem

 • Ledelse og medarbejdere, og som skaber:

 • Højere kvalitet og øger effektivitet gennem større

  bevidsthed/enighed om mål og strategier

 • Øget lyst og motivation blandt medarbejderne gennem

  udvikling af personalepolitiske rammer

 • Opprioritering af arbejdsmiljøarbejdet – herunder psykisk

  arbejdsmiljø – gennem et étstrenget system


Hvorfor mio

Hvorfor MIO?

 • Højere kvalitet og øger effektivitet gennem større

  bevidsthed/enighed om mål og strategier

 • Øget lyst og motivation blandt medarbejderne gennem

  udvikling af personalepolitiske rammer

 • Opprioritering af arbejdsmiljøarbejdet – herunder psykisk

  arbejdsmiljø – gennem et étstrenget system


Hvorfor mio

Hvorfor MIO?

 • Ejerskab

 • Mere aktiv inddragelse af medarbejderne

 • Interessefællesskab er udgangspunkt

 • Konsensusorienteret ledelse og medarbejdere

 • MIO som udviklings- og samarbejdsorganisation –

  ikke et enkeltstående udvalg


Hvorfor mio

Udfordringer

 • Det tager tid at få indført et velfungerende MIO

 • Der kan være behov for opkvalificering af medarbejder-

  repræsentanter

 • Mellemledere, som ikke er med i MIO, kan have svært ved

  at definere deres indflydelses- og repræsentationsmulig-

  heder i organisationen

 • Kommunikation med hele arbejdspladsen er vanskelig og

  kræver tid


Hvorfor mio

SiO/MIO-undersøgelse 2003

 • Udvalgene er blevet mere professionelle og effektive

 • Udvalgene er mange steder blevet mindre

 • Medarbejderne påtager sig i højere grad ejerskab til

  beslutninger

 • Særinteresser har ringere kår i de mindre institutioner


Hvorfor mio

SIO/MIO undersøgelse 2003

 • Arbejdsmiljø er blevet fast punkt på dagsordenen

 • Når arbejdsmiljøet er på dagsordenen kommer der

  resultater. Ingen ønsker, at et punkt dukker op igen og

  igen – uden at være løst


Hvorfor mio

Samarbejdsudvalg - typer

 • Det konfliktsøgende SU/MIO

  - særinteresser præger, præget af uenighed eller konflikt,

  kompromis ikke altid udtryk for konsensus –uenighed

  findes stadig

 • Det enige SU/MIO

  - samarbejder kun inden for områder, hvor man er enige,

  grænser for særinteresser afsøges ikke, særinteresser er

  ubearbejdede


Hvorfor mio

Samarbejdsudvalg - typer

 • Det konsensussøgende SU/MIO

  - samarbejder gennem konsensus, markante særinteresser

  afskæres, nogle spørgsmål behandles i andre fora


Hvorfor mio

MIO-aftaler

 • Samarbejdsaftalens bestemmelser om indhold og struktur

  kan fraviges

  Aftale skal indgås mellem ledelsen og de forhandlings-

  berettigede organisationers repræsentanter

  Aftalen skal som minimum indeholde bestemmelser om

  medindflydelsens formål, indhold og struktur, samt over-

  vejelser om uddannelse, information og kommunikation


Hvorfor mio

MIO-aftaler

SU-aftalens bestemmelser om

 • Øget lyst og motivation blandt medarbejderne gennem

  udvikling af personalepolitiske rammer

 • Opprioritering af arbejdsmiljøarbejdet – herunder psykisk

  arbejdsmiljø – gennem et étstrenget system