Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Uzņēmēju un zinātnieku sadarbība- pieredze ES struktūrfondu atbalstīto projektu īstenošanā. Edīte Kaufmane Latvijas Valsts Augļkopības institūts www.lvai.lv Jelgava, 10.02.2011. “Tehnoloģiju pārneses centra izveide augļkopībā”. Projekta partneri: Latvijas Valsts augļkopības institūts

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - truly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an

Uzņēmēju un zinātnieku sadarbība- pieredze ES struktūrfondu atbalstīto projektu īstenošanā

Edīte Kaufmane

Latvijas Valsts Augļkopības institūts

www.lvai.lv

Jelgava, 10.02.2011.


Tehnolo iju p rneses centra izveide aug kop b
“Tehnoloģiju pārneses centra izveide augļkopībā”

Projekta partneri:

Latvijas Valsts augļkopības institūts

Lietuvas Dārzkopības institūts

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013. gadam


Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an

 • Līdz šim īstenotās svarīgākās aktivitātes:

 • dažādu informatīvo materiālu (informatīvās lapas - 5, bukleti - 2, rokasgrāmatas un DVD materiāls) un metožu (t.sk. mājas lapas www.fruittechcentre.eu ) izstrāde un izveide, lai informācija un materiāli sasniegtu mērķa grupu;

 • uzsākts apmācību, konsultāciju process, rīkoti semināri augļkopjiem un pieredzes apmaiņas braucieni;

 • uzlabota bāze t.sk. demonstrējumu, apmācībām veikšanai modernu tehnoloģiju pielietošanā augļu un ogu audzētājiem t.sk pārstrādē;

 • iespēja ražotājiem un interesentiemsaņemt konsultācijas abpus robežas un piedalīties TTC rīkotajos pasākumos.


Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an

Šobrīd noorganizēti: 2 semināri;

2 pieredzes apmaiņas braucieni augļkopjiem, bijušas 11 apmācības Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalsta teritorijā;

noslēdzoties II atskaišu periodam sniegtas 99 konsultācijas

Praktiskās apmācības SIA “Poceri” (Jēkabpils raj.) un z/s “Lejasdārzi” (Kuldīgas raj.) 20. un 31. augustā


Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an

8. jūlijs

-Lietuvas augļkopju vizīte LV Augļkopības institūtā un atsevišķās saimniecībās

-Seminārs par ķiršiem


Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an

12. augusts

Latvijas augļkopju vizīte Lietuvas dārzkopības institūtā un saimniecībās


Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an

Projekts deva iespēju iegādāties iespējams pirmo Baltijas valstīs pāšgājēju iekārtu ar paceļamu un izbīdāmu uz sāniem platformu. Tā atvieglos demonstrējumu kopšanu – vainagu veidošanu, augļaizmetņu retināšanu, ražas vākšanu, kā arī segumu uzlikšanu ķiršu dārzos u.c.


Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an

Izveidotas informatīvās plāksnes demonstrējumiem

LVAI Dobelē uzsākts iekārtot demonstrējums ar dažādām balstu sistēmām

Lietuvas dārzkopības institūtā ierīkots jauns demonstrējumu lauks ābelēm


Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an

Projekta ietvaros iegādātas iekārtas un aprīkojums semināru un apmācību nodrošināšanai gan Dobelē, gan Babtai, Lietuvā, kā arī ierīces dažādu tehnoloģiju pārneses materiālu izveidē.


Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an

Izveidota un visu laiku tiek papildināta mājas lapa, kur pieejama informācija par projekta aktivitātēm, izveidotiem materiāliem gan ražotājam, gan patērētājam.

www.fruittechcentre.eu


Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an

 • Informatīvās lapas pieejama informācija par projekta aktivitātēm, izveidotiem materiāliem gan ražotājam, gan patērētājam.par:

 • - Ābeļu vainagu veidošanas pamatprincipiem;

 • - Jaunajām ābeļu šķirnēm ‘Gita’ un ‘Dace’;

 • - Jaunjām aveņu šķirnēm ‘Ina’ un ‘Lina’;

 • Ērkšķogu šķirni ‘Rita’;

 • Upeņu šķirni ‘Karina’.

Bukleti par:

Saldo un skābo ķiršu, kā arī aveņu nozīmi veselībai, uzturvērtību, izmantošanu, arī šķirnes, receptes


Ieguvumi un steno anas probl mas
Ieguvumi un īstenošanas problēmas pieejama informācija par projekta aktivitātēm, izveidotiem materiāliem gan ražotājam, gan patērētājam.

 • IEGUVUMI:

  • Iespēja dažādos veidos sniegt jaunāko zinātnisko informāciju komercaugļkopjiem nepastarpināti;

  • Iespēja iegādāties iekārtas un materiālus lauka izmēģinājumiem;

  • Jaunākās informācijas apmaiņa ar Lietuvas kolēģiem

 • PROBLĒMAS:

  • Milzīga birokrātija;

  • Gara un lēna vērtēšana divu līmeņu kontrole -Valsts Reģionālā attīstības aģentūra (apm. 3-4 mēneši)- un Lat-Lit Programmas sekretariāts


Esf zin tniskie projekti
ESF zinātniskie projekti pieejama informācija par projekta aktivitātēm, izveidotiem materiāliem gan ražotājam, gan patērētājam.

ESF projekts–“Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu” – 3 institūciju kopprojekts, vad. LVAI)

Mērķis: zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu.

Aktivitātes ....


Ieguvumi un steno anas probl mas1
Ieguvumi un īstenošanas problēmas pieejama informācija par projekta aktivitātēm, izveidotiem materiāliem gan ražotājam, gan patērētājam.

 • IEGUVUMI:

  • Iespēja piesaistīt jaunos zinātniekus, ārvalstu zinātniekus;

  • Nodrošināt labu darba samaksu, kas ļauj piesaistīt un saglabāt kvalificētus kadrus;

  • Veikt padziļinātus pētījumus jomās, ko nevarēja finansēt no valsts budžeta;

  • Piedalīties dažāda mēroga konferencēs, semināros, prezentējot savu pētījumu rezultātus

 • PROBLĒMAS:

  • Milzīga birokrātija –darba laika uzskaite, atskaitīšanās par darbu pa stundām, ja mainās cilvēki- grozījumi līgumā, utt...


Ieguvumi no projekta steno anas
Ieguvumi no projekta īstenošanas pieejama informācija par projekta aktivitātēm, izveidotiem materiāliem gan ražotājam, gan patērētājam.

IEGUVUMI:

Iespēja piesaistīt jaunos zinātniekus, ārvalstu zinātniekus un veidot specializētas pētnieku grupas;

Nodrošināt labu darba samaksu, kas ļauj piesaistīt un saglabāt kvalificētus kadrus;

Veikt padziļinātus pētījumus jomās, ko nevarēja finansēt no valsts budžeta

Uzsākt fundamentālos pētījumus augu patoloģijā, kas ļauj iekļauties starptautiskā pētniecības telpā un konkurēt ar citu valstu zinātniekiem

Patogēnu populāciju izpēte un rasu struktūras noskaidrošana dos iespēju paredzēt patogēnu agresivitātes palielināšanos, jaunu slimību formu veidošanos un izplatības iespējas, nodrošinās zināšanas mērķtiecīgai šķirņu selekcijai;

Ieguldījums jaunu pētniecības metožu izstrādē un pielietošanā, kas līdz šim Latvijā nav izmantotas;

Bioloģisko slimības ierobežošanas metožu izstrāde (fungicīdie proteīni mežsaimniecībā)

Piedalīties dažāda mēroga konferencēs, semināros, prezentējot savu pētījumu rezultātus


Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an

Projekta pieejama informācija par projekta aktivitātēm, izveidotiem materiāliem gan ražotājam, gan patērētājam. īstenošanas problēmas

 • PROBLĒMAS:

  • Milzīga birokrātija –darba laika uzskaite, atskaitīšanās par darbu pa stundām, ja mainās cilvēki- grozījumi līgumā, utt...

  • Valstī noteiktās iepirkumu procedūras ievērojami palēnina un apgrūtina pētījumu gaitu (nav elastības, nav iespējams modificēt eksperimentālo gaitu atkarībā no iegūtjiem rezultātiem), kā rezultātā tiek pazemināta Latvijas zinātnieku konkurētspēja;

  • Nekonsekvence uzraugošās institūcijas (VIAA) darbinieku vidū


2011 gad uzs kti stenot 3 eraf lieti o p t jumu projekti
2011. gadā uzsākti īstenot pieejama informācija par projekta aktivitātēm, izveidotiem materiāliem gan ražotājam, gan patērētājam.3 ERAF Lietišķo pētījumu projekti:

Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos.

(3 institūciju sadarbības projekts – LVAI, LU Datorzinību fakultāte, LAAPC + Pūres DPC + Ekonomikas institūts)

Mērķis:Augļu un ogu ražošanas risku samazināšana Latvijas augļkopības nozares konkurētspējas paaugstināšanai un vietējā tirgus stabilizēšanai, kvalitatīvas un prognozējamas produkcijas ieguvei izmantojot zinātniski pamatotus tehnoloģiskos risinājumus.


Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an

2. Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai

(3 institūciju sadarbības projekts – LVAI+BMC + Pūres DPC);

Mērķis: iizstrādājot efektīvus augļaugu atveseļošanas paņēmienus un jaunas patogēnu diagnostikas komponentes, izveidots un ieviests praksē vīrusbrīva, sertificēta augļaugu pavairojamā materiāla audzēšanas sistēmas pamatposms – etalonaugu kolekcijas.


Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an

Mērķis: patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanaiSmiltsērkšķu kā bioloģiski aktīvu vielu avota izmantošanas iespēju paplašināšana, farmācijas produktu sortimenta dažādošanai, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas.

Projekta īstenošanas rezultātā pirmo reizi Latvijā tiks izstrādāts jauna veida profilaktisks preparāts uz līdz šim neizmantotas izejvielas – smiltsērkšķu dzinumu bāzes. Patērētājiem ērtai lietošanai produktu paredzēts veidot kapsulu formā. Iegūtais smiltsērkšķu ekstrakts paredzēts kā profilaktisks līdzeklis no dabas vielām ar paaugstinātu antioksidantu saturu, kas varētu būt būtiska alternatīva tirgū pieejamiem sintētiskajiem medicīnas preparātiem.

3. Smiltsērkšķu veģetatīvo daļu izmantošana profilaktisku produktu

ar augstu antioksidatīvo iedarbību izstrādei

(sadarbībā ar SIA “Silvanols”)


Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an

Nākamais mērķis – zinātnes infrastruktūras projektu izmantošana Institūta laboratorijas ēkas siltināšanai un paplašināšanai

Esam akceptēti dalībai Lauksaimniecības resursu izmantošanas un Pārtikas VNPC,

LVAI vada VNPC sadarbības stratēģijas izstrādi


Uz m ju un zin tnieku sadarb ba pieredze es strukt rfondu atbalst to projektu steno an

Ar ESF projektiem strādāt nav vienkārši! izmantošana Institūta laboratorijas ēkas siltināšanai un paplašināšanai

BET ir grēks šo iespēju neizmantot!!!!

LAI MUMS VISIEM IZDODAS!