az int zm nyakkredit ci feladatai aj nl sok a mab l togat bizotts gok munk j hoz
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az intézményakkreditáció feladatai (ajánlások a MAB Látogató Bizottságok munkájához)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Az intézményakkreditáció feladatai (ajánlások a MAB Látogató Bizottságok munkájához) - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Az intézményakkreditáció feladatai (ajánlások a MAB Látogató Bizottságok munkájához). Bodorkós László egyetemi főtanácsos MAB szakértő LB felkészítő: 2013 . március 18 - 25. Bemutatkozás … az előadó személyes nézőpontja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az intézményakkreditáció feladatai (ajánlások a MAB Látogató Bizottságok munkájához)' - truly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az int zm nyakkredit ci feladatai aj nl sok a mab l togat bizotts gok munk j hoz

Az intézményakkreditáció feladatai(ajánlások a MAB Látogató Bizottságok munkájához)

Bodorkós László

egyetemi főtanácsos

MAB szakértő

LB felkészítő: 2013. március 18 - 25.

bemutatkoz s az el ad szem lyes n z pontja
Bemutatkozás…az előadó személyes nézőpontja
 • Két évtized gazdaságban, másfél évtized felsőoktatásban szerzett tapasztalat
 • A felsőoktatásban
  • öt évig főtitkári munkakörben
  • öt évig minőségfejlesztési igazgatói munkakörben
 • Műszaki és bölcsész képesítések (minőségügyi mérnök is)
 • Közreműködés intézményakkreditációs eljárásokban (FOI és LB oldalról egyaránt)
 • Közreműködés programakkreditációs eljárásokban
 • MAB Minőségfejlesztési Bizottsági tagság 2010-2012
t mak r k
Témakörök
 • MAB akkreditációs dokumentumok;a dokumentumok ajánlásai
 • A helyszíni látogatásra történő felkészülés feladatai
 • A helyszíni látogatás lebonyolítása
 • Az akkreditációs jelentés összeállítása
az int zm nyakkredit ci t szab lyoz mab dokumentumok
Az intézményakkreditációt szabályozó MAB dokumentumok
 • Intézményakkreditáció értékelési szempontjai (2012/7/III/11.sz. MAB határozat)
 • Intézményakkreditációs önértékelési útmutató (2012/8/III/1. sz. MAB határozat)
 • Kézikönyv az intézményakkreditációs eljárás végrehajtásához2011/2/IV. sz. MAB határozat (frissítve: 2012/7/III/11 sz. MAB határozat alapján)

…… a dokumentumok ugyanarról szólnak, csak más a „nézőpont”

a dokumentumok elérhetők: www.mab.hu

Akkreditáció/Intézményakkreditáció menüpontok

k t alapvet s
Két alapvetés….

Intézményakkreditáció értékelési szempontjai (2012/7/III/11.sz. MAB határozat), (Elnöki előszó)

„A MAB által korábban elindított párhuzamos szakakkreditáció rendszere megteremtette annak lehetőségét, hogy elváljon egymástól az egyes képzési programok (szakok) szakmai, elmélyült tartalmi elbírálása és az általános intézményi működésre, vezetésre, szervezetre, infrastruktúrára, az oktatás - és kutatásszervezésre, az intézményi minőségbiztosításra koncentráló intézményakkreditáció.”

„Az intézményi önértékelésben és a külső értékelésben egyik kiindulópont az európai miniszterek által 2005-ben elfogadott bergeni dokumentum: a „Standards and Guidelines for Quality Assurance in theEuropean Higher Education Area” (a továbbiakban: ESG).”

aj nl sok a dokumentumokban
Ajánlások a dokumentumokban…

Intézményakkreditációs önértékelési útmutató (2012/8/III/1. sz. MAB határozat), 3. oldal

Az értékelők figyelmébe:

„Az intézményakkreditáció során a törvényi, jogszabályi és MAB határozatokra vonatkozó minimumok teljesülésének igazolásán kívül a hatékony működés, a minőségfejlesztés ösztönzése és segítése a célunk. Ezt úgy közelítjük meg, hogy az ESG szerinti elveket követjük az értékelésnél. „

Az intézmények és az értékelők figyelmébe egyaránt:

„Az önértékelés mindenképpen mutassa be az intézményt, mint egészet, valamint (ha vannak) meghatározó egységeit (karait) – külön-külön 40–60 oldal terjedelemben.

Információs rendszer keretében kell elérhetővé tenni – a meglévő intézményi adatbázis formátuma szerint – az adatforrásokat, jelentős hányadban (linkekkel) az intézmény (kar) internetes honlapján. „

s tov bbi aj nl sok
..és további ajánlások

Intézményakkreditáció értékelési szempontjai (2012/7/III/11.sz. MAB határozat) 4. oldal

1. Az intézmény/kar általános helyzetképe

2. Az intézmény/kar működésének kiemelkedő oktatási, kutatás-fejlesztési, alkotó/művészeti tevékenység és a gazdálkodáseredményei.

3. Az ESG alapján alkalmazott értékelési szempontok:

3.1 Minőségpolitika, - stratégia és eljárások a minőség biztosítására.

3.2 Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelés.

3.3 A hallgatói teljesítmények értékelése.

3.4 Az oktatói minőség biztosítása.

3.5 Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások.

3.6 Belső információs rendszer.

3.7 Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása.

felk sz l s a l togat sra
Felkészülés a látogatásra

Az LB bizottság tagjainak a helyszíni látogatást megelőző feladatai:

 • Az intézményakkreditációs eljárást szabályozó MAB dokumentumok áttanulmányozása
 • Az LB tagjaira szabott munkaprogramösszeállítása, a helyszíni látogatás feladatköreinek meghatározása
 • Az önértékelési dokumentumok értékelő feldolgozása
 • Tájékozódás honlapon és egyéb forrásokból (…az intézményi szempontok megértése, mérlegelése)
 • A helyszíni látogatás során érinteni kívánt témakörök, kérdések rögzítése (időtartamok, helyszínek, résztvevők tervezése)
slide9
A helyszíni látogatás

Kézikönyv az intézményakkreditációs eljárás végrehajtásához2011/2/IV. sz. MAB határozat (frissítve: 2012/7/III/11 sz. MAB határozat alapján)

intakkr_m-1 melléklet

p lda az lb k zik nyv haszn lat ra a folyamatle r s tartalma
Példa az LB kézikönyv használatára A folyamatleírás tartalma

látogatás 4 : ZÁRÓÉRTEKEZLET

A tevékenység célja:

A helyszíni látogatás lezárása.

Végrehajtandó feladatok:

Az LB (elnöke) és az intézmény vezetése értékeli a helyszíni látogatás során végzett közös munkát. Az LB a lehetséges akkreditációs minősítési javaslatra nem tér ki. Az LB elnöke tájékoztatja az intézményt az akkreditációs folyamat további lépéseiről, a MAB határozathozatal várható időpontjáról.

Felelős: LB elnöke

Határidő: a helyszíni látogatás zárónapja

az akkredit ci s jelent s szerkezete
Az akkreditációs jelentés szerkezete

LB Kézikönyv intakkr_m-6 melléklet

 • I. Akkreditációs javaslat.Az intézmény akkreditációs minősítése: A-20XX-ig / NA; Az akkreditációs minősítés indoklása (az akkreditációs minimumnak való megfelelés / nem megfelelés).
 • II. Minőségértékelés.
 • 1. Az intézmény/kar általános helyzetképe
 • 2. Az intézmény/kar kulcsfontosságú eredményei
    • 2.1. Oktatás
    • 2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
    • 2.3. Gazdálkodás
 • 3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
    • 3.1. Stratégia és eljárások a minőség biztosítására (szervezet, dokumentumok)
    • 3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése
    • 3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
    • 3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
    • 3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
    • 3.6. Belső információs rendszer
    • 3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
 • III. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások az intézmény számára.
s amir l nem szabad elfeledkezni
..és amiről nem szabad elfeledkezni !
 • Látogatási időkeretek betartása(elkerülendő: időcsúszások, terjengősség, lényeges körülmények vizsgálatának elmaradása)
 • Tájékozottság – szakszerűség(tájékozottság az intézményről; szakszerűség a MAB dokumentumok szerinti eljárásrend betartásában)
 • Tárgy - és tényszerűség(a „megfelelés mértékének vizsgálata”; tény - és adatgyűjtés)
 • „Kritikus barát” szerep(a fentiek szellemisége mindig legyen szem előtt)
ad