pomo ni radnik paker u proizvodnji okolade n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pomo ć ni radnik , paker u proizvodnji čokolade PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pomo ć ni radnik , paker u proizvodnji čokolade

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

Pomo ć ni radnik , paker u proizvodnji čokolade - PowerPoint PPT Presentation

trula
104 Views
Download Presentation

Pomo ć ni radnik , paker u proizvodnji čokolade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pomoćniradnik, paker u proizvodnjičokolade Zadaciradnogmesta: • Pakovanjegotovihproizvodapostandardimapropisanimodstranepreduzeća • svakodnevnoodržavanjehigijeneradnogprostora • drugazaduženjaponalogunadređenog Uslovizakandidate: • srednjastručnasprema • zasnivanjeradnogodnosanaodređenovremeuzmogućnostprodužetkaugovora • visokomotivisanaimarljivaosoba, • ozbiljnaosobakojaželidaradiiizvršavazadatke • nepušač Profilkandidata: • nenametljivost, pedantnost, preciznostiefikasnostnaposlu • osobakojaželidaučiističe nova znanjaiveštine • sposobnostrada u timu • motivisanost • etičanpristupradu, odgovornostiorganizovanostnaposlu • spremnostnarad u smenama Molim Vas da se naoglasprijavljujetesamoakozasebesmatratedasteozbiljankandidatzaovoradnomestoidaispunjavateuslovekojisunavedeni u oglasuzaposao. Nepotpuneprijavenećemouzimati u obzir. Bićekontaktiranisamokandidatikojiuđu u užikrugselekcije. Kandidatikojiuđu u najužikrugprolazekrozobuku.