มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University PowerPoint Presentation
Download Presentation
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University

play fullscreen
1 / 28
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
493 Views
Download Presentation
trula
Download Presentation

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University CMU:UNIVERSITY OF EXCELLENCE Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence

 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Chiang Mai University was founded in 1964, under a royal Charter granted by His Majesty King BhumibolAdulyadej.It was the first institution of higher education in the north, and the first provincial university in Thailand. Since its opening with three founding Faculties of Science, Social Sciences, and Humanities, CMU has developed to a comprehensive institution of higher learning providing a board range of academic programs with 20 faculties, College of Arts, Media and Technology, International College and Graduate School. CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Vision Chiang Mai University is a Leading University with Academic Excellence in International Standards, focusing to become a research-oriented institution of higher education and producing graduates with high moral and ethical standards, equipped to practice good governance under the Sufficiency Economy Philosophy and Sustainable Development. CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Mission • Provide higher education and high level professional education emphasizing academic excellence and quality of graduates with high moral and ethical standards under the Sufficiency Economy Philosophy • Conduct research in various fields to support standards of teaching, learning and technology transfer for the social and economic development of the region and the country • Provide academic services to the national community in line with the Sufficiency Economy Philosophy, particularly for Northern Thailand • Preserve and nurture our religious and cultural heritage, and develop the resources of the unique natural environment of Northern Thailand • Develop the University’s administration systems and management under the Sufficiency Economy Philosophy while aiming at Sustainable Development CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University The President’s Policy ‘We are celebrating our 50th Anniversary, CMU has gained a reputation of high academic standards in Asia. It is also an established member of the ASEAN University Network (AUN), paving its way forward to bean important Education Hub in the region. We strive to ensure that our range of disciplines, our teaching methodology and our research activities reflect world standards and to become a – World Class University’Assoc. Prof. NiwesNantachit, M.D.President CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Faculties and Colleges CMU has 20 faculties classified in three academic areas, 2 colleges, and Graduate School. • Health Sciences - Associated Medical Sciences -Dentistry -Medicine -Nursing -Pharmacy -Veterinary Medicine • Science and Technology -Agriculture -Agro-Industry -Architecture -Engineering -Science • Social Sciences - Business Administration -Economics -Education -Fine Arts -Humanities -Law -Mass Communication -Political Sciences & Public Admin. -Social Sciences • College -College of Arts, Media and Tech. -International College CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Research Institutes CMU has 3 interdisciplinary research institutions to develop CMU’s excellence in research and development in variety of fields. • The Research Institute for Health Sciences (RIHES) • The Sciences and Technology Research Institute (STRI) • The Social Research Institute (SRI) Other academic support institutes: • The Energy Research and Development • The Postharvest Technology Innovation Centre • The Highland Research and Training Centre • The Veterinary Public Health Centre for Asia-Pacific (VPHCAP) • Regional Center for Social Sciences and Sustainable Development (RCSD) • The Institute for Sufficiency Economy Research and Promotion CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 8. Information Technology Service Center Chiang Mai University Library มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Academic Support Language Institute CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University TheCenterforthePromotion ofArtsandCulture Community Services Center CMU Academic Service Institute – CM UNISERVE CMU Art Museum CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 10. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Facilities on Campus Student Residential Services Sport Facilities CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 11. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Number of Students (Academic Year 2013) CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University International Students Enrollment 2013 CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University International Students Enrollment 2013Classified by Country CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 14. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Graduate Class of 2010 CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 15. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Personal 2013 Teaching Staff : 2,143 Supporting Staff : 9,148 CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 16. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Study Program (Academic Year 2013) CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 17. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University International Program Program (Academic Year 2013) CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 18. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University CMU’s Internationalization Memorandum of Understanding (MoU)/Agreement - UniversityLevel296 - Faculty Level44 CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 19. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University International Collaborative Activities • Collaborative Projects supported by foreign governments or international organizations • Technical Cooperation Projects (in particular with the Government of • Japan) • Bureau de Cooperation pour le Francais (with the Government of • France) • Thailand France Collaborative Research Projects • Thailand-China Science and Academic Collaborative Projects • Thailand-Austria Cooperation in Science, Technology and Arts • Erasmus Mundus, External Cooperation Window (with the • European Union) CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 20. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Cooperation between Government of Thailand and International Funding Agencies/ Foundation Supporting for CMU Students and Staff • Foreign Governments (Japan, China, France, Germany, Australia, etc.) • International Organizations (WHO, UNESCO, EU, SEAAIR, IRRI, AAACU, ASAIHL, AUN etc.) • Foundations (Ford Foundation, Hitachi Scholarship Foundation, Sasakawa Foundation, the Rockefeller Foundation, Harvard Yenching etc.) • The private sector (the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Fulbright) CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 21. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Exchange Programs CMU manages a large and active exchange program with over 500 exchange students from 30 universities worldwide participated each year. For CMU students, there are annually about 200 exchange students. UK Switzerland Austria China France Canada Korea Japan USA Taiwan GMS Italy Australia CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 22. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University CMU & ASEAN Memorandum of Understanding Signing Ceremony between University of Utara Malaysia and CMU CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 23. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University H.E. Ly BOUNKHAM, Ambassador of Lao People's Democratic Republic to Thailand visit Chiang Mai University for discussions on academic collaboration on February 8, 2013 CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 24. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University The visit of the delegation from the University of Medicine 2, Yangon, Republic Union of Myanmar leaded by Professor HlaHla Win, Professor and Head Department of Preventive and Social Medicine to CMU CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 25. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University The First ‘CMU-ASEAN Academic Connect (CAAC) : Myanmar Concern’ to encourage ASEAN awareness among CMU International Relation Affairs Officer (during August 29 – September 1, 2013) CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 26. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University In 2012, about 180 CMU students had joined the program ‘Collaborative and Academic Study Visit at the ASEAN’s Universities ’ . During the 9-days program, the students had a chance to learning from several institutes in many ASEAN countries, Kampong Chheuteal High School, Cambodia, National University of Laos, Lao PDR., Nong Lam UniversityandInstitute for Education Research and Development, Vietnam and Yogyakarta State University, Indonesia. CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 27. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University CMU Achievements CMU’s Achievements - Recognized as one of Thailand’s nine“National Research Universities” - Ranked 3 among Thailand’s University in 2013 and 98 among Universities in Asia by “QS Asian Universities Ranking 2013” CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th

 28. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Thank You CMU: University of Excellence, Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence www.cmu.ac.th