JESKYNNÍ ŽIVOT - PowerPoint PPT Presentation

trory
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JESKYNNÍ ŽIVOT PowerPoint Presentation
Download Presentation
JESKYNNÍ ŽIVOT

play fullscreen
1 / 43
Download Presentation
JESKYNNÍ ŽIVOT
102 Views
Download Presentation

JESKYNNÍ ŽIVOT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TATO PREZENTACE BYLA VYTVOŘENA V RÁMCI PROJEKTU:ZAOSTŘENO NA PŘÍRODURegistrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0045Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 2. JESKYNNÍ ŽIVOT

 3. VZNIK JESKYNÍ • VĚTŠINA JESKYNÍ VZNIKÁ VE VÁPENCI, KTERÝ JE ROZPOUŠTĚN VODOU S OBSAHEM OXIDU UHLIČITÉHO • TATO TEKUTINA „VYLEPTÁVÁ“ JESKYNĚ

 4. 1. DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ SLOVO • VĚTŠINA JESKYNÍ VZNIKÁ VE ………….., KTERÝ JE ROZPOUŠTĚN VODOU S OBSAHEM OXIDU UHLIČITÉHO • TATO TEKUTINA „VYLEPTÁVÁ“ JESKYNĚ

 5. VZNIK KRÁPNÍKŮ • VZNIKAJÍ PODOBNĚ JAKO RAMPOUCHY • Z KAŽDÉ KAPKY ROZPUŠTĚNÉHO VÁPENCE, KTERÁ VISÍ ZE STROPU JESKYNĚ SE MALÁ ČÁSTEČKA PŘEMĚNÍ NA KRÁPNÍK (ROSTOUCÍ ZE STROPU) • STEJNĚ TAK Z KAŽDÉ KAPKY, KTERÁ DOPADNE NA DNO JESKYNĚ SE MALÁ ČÁSTEČKA PŘEMĚNÍ NA KRÁPNÍK (ROSTOUCÍ ZE DNA)

 6. DRUHY KRÁPNÍKŮ ROZEZNÁVÁME 3 ZÁKLADNÍ DRUHY KRÁPNÍKŮ: • STALAKTITY • STALAGMITY • STALAGNÁTY

 7. STALAKTITY VISÍ ZE STROPU JESKYNĚ

 8. STALAGMITY ROSTOU ZE DNA JESKYNĚ

 9. STALAGNÁTY JSOU SLOUPY ZE DNA JESKYNĚ AŽ K JEJÍMU STROPU

 10. 2. DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ SLOVO:………………. ROSTOU ZE DNA JESKYNĚ

 11. 3. DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ SLOVO:………………. JSOU SLOUPY ZE DNA JESKYNĚ AŽ K JEJÍMU STROPU

 12. 4. DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ SLOVO:………………. VISÍ ZE STROPU JESKYNĚ

 13. JESKYNĚ V ČR • V ČR JE ASI 2000 JESKYNÍ • JESKYNĚ JSOU POZORUHODNÉ NEJEN KVŮLI KRÁPNÍKŮM, ALE SKRÝVAJÍ TAKÉ POZŮSTATKY DÁVNÝCH ZVÍŘAT, PRAVĚKÝCH LIDÍ A ŽIJÍ V NICH POZORUHODNÉ ORGANISMY.

 14. JESKYNĚ ČR

 15. KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ

 16. ZBRAŠOVSKÁ ARAGONITOVÁ JESKYNĚ

 17. JAVOŘÍČSKÁ JESKYNĚ

 18. MLADEČSKÉ JESKYNĚ

 19. JESKYNĚ NA POMEZÍ

 20. JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU

 21. SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ

 22. JESKYNĚ NA TUROLDU

 23. KATEŘINSKÁ JESKYNĚ

 24. JESKYNĚ BALCARKA

 25. 5. DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ ČÍSLO: • V ČR JE ASI ………… JESKYNÍ • JESKYNĚ JSOU POZORUHODNÉ NEJEN KVŮLI KRÁPNÍKŮM, ALE SKRÝVAJÍ TAKÉ POZŮSTATKY DÁVNÝCH ZVÍŘAT, PRAVĚKÝCH LIDÍ A ŽIJÍ V NICH POZORUHODNÉ ORGANISMY.

 26. ŽIVOT V JESKYNÍCH JESKYNNÍ ORGANISMY DĚLÍME NA: • TROGLOBIONTY – ŽIJÍ JEN V JESKYNÍCH, BÝVAJÍ SVĚTLÍ A SLEPÍ (V ČR HMYZ, PAVOUCI, ROZTOČI) • TROGLOFILY – MŮŽE SE V JESKYNI ROZMNOŽOVAT, ALE NĚKDY JI OPOUŠTÍ ( V ČR HMYZ, PAVOUCI, MNOHONOŽKY, ŽÍŽALY) • TROGLOXENY – JE V JESKYNÍCH JEN HOSTEM (V ČR NAPŘÍKLAD NETOPÝŘI)

 27. ZNAKY JESKYNNÍHO ŽIVOTA • SLABÝ NEBO ŽÁDNÝ ZRAK • ZTRÁTA ZBARVENÍ (ŽIVOČICHOVÉ JSOU SVĚTLÍ) • BEZOBRATLÍ MAJÍ DELŠÍ KONČETINY A TYKADLA, ALE ZTRÁCEJÍ SCHOPNOST LÉTAT

 28. OBRATLOVEC - TROGLOBIONT BALKÁNSKÝ OCASATÝ OBOJŽIVELNÍK MACARÁT JESKYNNÍ

 29. 6. DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ SLOVO: JESKYNNÍ ORGANISMY DĚLÍME NA: • TROGLOBIONTY – ŽIJÍ JEN V JESKYNÍCH, BÝVAJÍ SVĚTLÍ A SLEPÍ (V ČR HMYZ, PAVOUCI, ROZTOČI) • TROGLOFILY – MŮŽE SE V JESKYNI ROZMNOŽOVAT, ALE NĚKDY JI OPOUŠTÍ ( V ČR HMYZ, PAVOUCI, MNOHONOŽKY, ŽÍŽALY) • ………………… – JE V JESKYNÍCH JEN HOSTEM (V ČR NAPŘÍKLAD NETOPÝŘI)

 30. ZIMOVÁNÍ NETOPÝRŮ V JESKYNÍCH • V JESKYNÍCH ZIMUJÍ ZAVĚŠENÍ HLAVOU DOLŮ • BĚHEM ZIMNÍHO SPÁNKU KLESÁ JEJICH TEPLOTA NA 2 - 4 °C

 31. ZIMOVÁNÍ NETOPÝRŮ V JESKYNÍCH • TEP SE ZPOMALUJE Z 800 – 500 NA 4 TEPY

 32. ZIMOVÁNÍ NETOPÝRŮ • KDYŽ SE PROBUDÍ, TAK SE VELKÁ ČÁST JEJICH TUKU RYCHLE PŘEMĚNÍ NA TEPLO, TAKŽE ZA NĚKOLIK MINUT MAJÍ NORMÁLNÍ TEPLOTU

 33. ZIMOVÁNÍ NETOPÝRŮ • JEJICH TRUS JE POTRAVOU PRO BEZOBRATLÉ OBYVATELE JESKYNÍ

 34. JAK LOVÍ NETOPÝŘI?

 35. 7. DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ ČÍSLO: • TEP SE ZPOMALUJE Z 800 – 500 NA …. TEPY

 36. PRAVĚKÁ ZVÍŘATA V JESKYNÍCH JESKYNNÍ LEV

 37. PRAVĚKÁ ZVÍŘATA V JESKYNÍCH JESKYNNÍ MEDVĚD

 38. PRAVĚCÍ LIDÉ V JESKYNÍCH V JESKYNI ŠIPKA BYL OBJEVEN POZŮSTATEK NEANDRTÁLSKÉHO DÍTĚTE, KOSTI JESKYNNÍCH LVŮ, MEDVĚDŮ, SRSTNATÝCH NOSOROŽCŮ.

 39. PRAVĚCÍ LIDÉ V JESKYNÍCH V JESKYNI KŮLNA BYLY OBJEVENY POZŮSTATKY NEANDRTÁLCŮ, LOVCŮ MAMUTŮ A KOSTÍ PRAVĚKÝCH ZVÍŘAT

 40. 8. DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ SLOVO: V JESKYNI ……….. BYL OBJEVEN POZŮSTATEK NEANDRTÁLSKÉHO DÍTĚTE, KOSTI JESKYNNÍCH LVŮ, MEDVĚDŮ, SRSTNATÝCH NOSOROŽCŮ.

 41. 9. DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ SLOVO: BALKÁNSKÝ OCASATÝ OBOJŽIVELNÍK ………………. JESKYNNÍ

 42. 10. DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ SLOVO: ZNAKY JESKYNNÍHO ŽIVOTA • SLABÝ NEBO ŽÁDNÝ ZRAK • ZTRÁTA ZBARVENÍ (ŽIVOČICHOVÉ JSOU SVĚTLÍ) • BEZOBRATLÍ MAJÍ DELŠÍ KONČETINY A TYKADLA, ALE ZTRÁCEJÍ SCHOPNOST ……….

 43. TATO PREZENTACE BYLA VYTVOŘENA V RÁMCI PROJEKTU:ZAOSTŘENO NA PŘÍRODURegistrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0045Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.