prikaz s r teorija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRIKAZ S-R TEORIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRIKAZ S-R TEORIJA

play fullscreen
1 / 9

PRIKAZ S-R TEORIJA

188 Views Download Presentation
Download Presentation

PRIKAZ S-R TEORIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PRIKAZ S-R TEORIJA Selmanović Bisera Rešović Reisa

  2. UVOD • O S-R teorijama • Teortičari dodira • Teoretičari potkrepljenja

  3. S-R TEORIJA DODIDRA • Vremensko i prostorno podudaranje ‚‚dodirivanje “ bilo je osnovni uslov stvaranja asocijacija. • Glavni pretstavnici: Pavlov, Gatri, Estes, MAURER, Pirs, hal, Alen Vagner... • U prvoj polovini XX veka dominirala je suparnička teorija potkrepljenja. • Kognitivni teoretičari kritikovali su asociaconistička shvatanja, a posebno njihov princip potkrepljenja. • Estesovi eksperimenti- pokazao je nepotrebnost principa potkrepljenja u verbalnom i drugom učenju ljudi • Potrebno je, takođe, po shvatanju nekih kognitivni psihologa, npr. Tolmana, da organizam bude na odgovarajući način motivisan, ali potkrepljenje u smislu zadovoljenja postojeće potrebe nije nužno za učenjeizmeđu draži ili prostorni odnosa. • Termin potkrepljenja potekao je iz Pavlovljeve škole. • Pavlov- klasično uslovljavanje. • Mehanizam delovanja potkrepljenja zasniva se na mehanizmu asocijacije po dodiru.

  4. Teoretičari dodira specifikuju nekad i neke druge uslove koji su nužni za učenje, npr: jedan od najčešće navođenih uslova je ponavljanje. • U modernim teorijama učenjem naglašava se značaj pažnje. • Eksperimenti su pokazali da bi se dve draži u dodiru asocirale, potrebno je da se na njih obrati pažnja. • Najzad, treba reći da ponekad ‚‚teorija dodira” ne znači da su sadržaji koji se uče i povezuju u doslovnom smislu u dodiru.

  5. S-R TEORIJE POTKREPLJENJA • Osnovna ideja teorija potkrepljenja • Učenje kao biološka evoluciona tekovina • Adaptivna modifikacija ponašanja • Tordajkov zakon efekta • XVIIIi XIX vek- hedonizam i utilitarizam- Denkam • Živost ideja • XIX vek- Aleksandar Bajin- učenje putem pokušaja i pogrešaka • Traganj za psihičkim kontinuitetom • Fojid Morgan ( uvod u komaparativnu psihologiju) • Kako objasniti ponašanje životinja u Tordajkovom ekspiramentu? • Najznačajniji kasniji prestavnici teorije potkrepljenja bili su: Klark Hal, Nil Miler, Naurer, Kened Spens, Frank Logan... • Pojam potkrepljenja • Hald nasruport Frojdu

  6. ...KRATAK POGLED UNAPRED... • Kognitivni psiholozi, na čelu sa Tolmanom, odavno branili su tezu da je potkrepljenje činilac delatnosti, a ne učenje. • Pri tome su koristili pojam očekivanja: životinje očekuju nagradu određenog kvaliteta i to očekivanje ih pokreće na delatnost. • Ali, ono što se da posmatrati jeste samo ponašanje životinja, a ne učenje. • Mi na osnovu ponašanja, pod izvesnim uslovima, zaključujemo o učenju. • Međutim, postoje eksperimenti koji jasno pokazuju da se može učiti i bez potkrepljenja i da se ono što je naučeno ne mora uvek manifestovati u ponašanju.

  7. Hal je razvijo učenje o potkrepljenju kao redukcija nagona. Ali, to učenje bilo je kritikovano. • Izvesni istraživači, npr. Sefild, pokazali su da i indukcija (povećanje) nagona (draženja) može služiti kao potkrepljenje, a ne samo redukcija nagona. • Mnogi istraživači istakli su da potkrepljenje može biti zasnovano na motivima aktivnosti (radoznalosti), istraživanju, manipulaciji objektima, promeni draži... • Zadovoljstva koja oni donose ne sastoje se u smanjenju neprijatnog draženja, već u povećanju prijatnog draženja.Zato ih ubrajamo u nehomeostatičke motive. • Razvijeno je učenje da se potkrepljenje sastoji u izvođenju: • Biološki značajni reakcija (npr. Konsumatornih reakcija), • Instiktivnih reakcija kod životinja. • Opšta reaktivistička teorija potkrepljenja- vršenje reakcije određene vrste prestavlja potkrepljenje. • Jedno od poznati učenja je učenje o insentivnoj motivaciji. Termin insentiv znači potsticaj. Kod insentivne motivacije doživljaj motiva započinje opažanjem ili očekivanje privlačnog cilja. Mora postojati organska osnova da bi potsticaj pokrenuo želju, ali pokretač je ipak opažaj spoljašnjeg privlačnog objekta.

  8. TEORIJA DVA FAKTORA • Pavlov • Jirži Konorski • Klark Hal- izvor potkrepljenja • Pojava nekoliko teorija dva faktora

  9. Zaključak: • Na osnovu svega navedonog, zaključujemo da ni jedna teorija (ni teorija dodira, ni teorija potkrepljenja) ne mogu pojedinačno objasniti pojam učenja, već samo kombinaciju ove dve teorije- teorija dva faktora, daje objašnjenje.