Innovation camp forretningsplanutvikling i praksis
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Innovation Camp ”Forretningsplanutvikling i praksis”. HiØ September 2011 Steinar Normann. Idégrunnlaget. Hvor er det forretningsmuligheter? Nye produkter eller tjenester Nye produksjonsprosesser Nye forretningskonsept Nye distribusjonssystem Nye informasjonssystemer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - trixie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Innovation camp forretningsplanutvikling i praksis

Innovation Camp”Forretningsplanutvikling i praksis”

HiØ

September 2011

Steinar Normann


Id grunnlaget
Idégrunnlaget

Hvor er det forretningsmuligheter?

 • Nye produkter eller tjenester

 • Nye produksjonsprosesser

 • Nye forretningskonsept

 • Nye distribusjonssystem

 • Nye informasjonssystemer

 • Nye måter å drive organisasjonen på

 • Nye måter å samhandle på

 • Kombinasjoner av disse


Id grunnlaget1
Idégrunnlaget

Dere skal i løpet av gårdsdagen nå sitte med en eller flere ideer til:

 • forbedring av eksisterende produkt, prosess eller tjeneste

 • et helt nytt produkt, prosess eller tjeneste

 • kanskje også en ny bedrift?


Innovation camp forretningsplanutvikling i praksis

Visjon, forretningsidé og strategi i en entreprenøriell prosess

Ny verdi

Ny relasjon

Nye perspektiver

 • GJENNOMFØRING

 • Hva bedriften skal gjøre m.h.t.

 • Produkt/marked

 • Konkurransemidler

 • Ressurser

VISJON

Den nye verden entreprenøren ser

FORRETNINGS-

IDÈ

STRATEGI

Hvordan nå målene

 • PROSESSER

 • Hvordan ta vare på mulighetene

 • Beslutningsprosesser

 • Lederskap

 • Kontroll

 • Kundebehov

 • Målgruppe

 • Spisskompetanse


Id grunnlaget2
Idégrunnlaget

 • Produktet/tjenesten og/eller bedriften mågenerelt sett være unik og

 • overlegen andre i markedet, for eksempel:

 • Være billigere i pris for kunden

 • Være av bedre kvalitet

 • Tilfredsstille kunders behov - og helst andre behov - som konkurrenter ikke tilfredsstiller

 • Kunne utvikle lett synlige fordeler (kommunisérbare/design)


Forretningsplanen
Forretningsplanen

 • Forretningsplanen er et dokument som angir på en konkret måte hva som er målet med bedriften, og som begrunner hvorfor og hvordan målene skal oppnås.

 • Hensikten med forretningsplanen er å skaffe støtte til etablering og oppstart av bedriften, særlig vis a vis investorer og beslutningstagere i støtteapparatet om hvorfor det bør satses penger på bedriften


Forretningsplanen1
Forretningsplanen

Må tilpasses ulike målgrupper og situasjoner:

 • Ekspressversjonen

 • Forelesningsversjonen

 • ”Prospekt”-versjonen

 • ”Kjøreplan”-versjonen


Forretningsplanen2
Forretningsplanen

Ekspressversjonen

 • Kortversjon på 2-3 min. beregnet for muntlig fremføring

 • Skal vekke interesse og oppmerksomhet hos potensielle investorer og beslutningstagere

 • Egnet på utstillinger, messer, korte møter (og ved presentasjonen i dag)


Forretningsplanen3
Forretningsplanen

Forelesningsversjonen

 • Underholdende og med ”fortellerpreg”: ”historien og fremtiden”

 • Hensikt: få investorer og beslutningstagere interessert

 • Gjerne vise lysark, prototyper eller konseptskisser av produktet

 • Et sammendrag av forretningsplanen med fokus på ”høydepunkter”


Forretningsplanen4
Forretningsplanen

”Prospekt”-versjonen

 • Dokument beregnet for lesing av investorer og andre eksterne interessenter

 • Form: detaljert og velskrevet med solid planlegging og god begrunnelse

 • Gjerne (aner)kjent struktur/innholdselementer


Forretningsplanen5
Forretningsplanen

”Kjøreplan”-versjonen

 • Også en detaljert plan, men beregnet for internt bruk

 • En operasjonell plan som i detalj beskriver hvordan utviklingen av bedriften er tenkt gjennomført


Forretningsplanen6
Forretningsplanen

Ulike varianter, men ganske like i innhold


Forretningsplan
Forretningsplan

Hva skal forretningsplanen inneholde? (Innovasjon Norge)

En forretningsplan bør inneholde beskrivelse av:

 • Forretningsidéen

 • Markedet(størrelse, segmentering, målgruppe, kjøpskriterier/–vaner, vekst, konkurrenter)

 • Beskrivelse av produkt eller tjeneste (unike kvaliteter og egenskaper)

 • Markeds- og salgsaktiviteter (markedskommunikasjon og -kanaler

 • Personopplysninger og kompetanse (utdanning, erfaring, kompetansebehov)

 • Økonomi (lønnsomhetsanalyser, salgs-/kostnads-/likviditetsbudsjett, investeringsplaner)

 • Kapitalbehov og finansiering (egenkapital, fremmedkapital, lånebehov, likviditet)

 • Organisering og administrasjon av virksomheten (ledelse, styre, samarbeidsp.)

  Det viktigste er kunde-, marked- og økonomivurderingene.

  Formålet er å sannsynliggjøre at du kan tjene penger på virksomheten !


Forretningsid en
Forretningsidéen

Hvordan formulere din forretningsidé?

Forretningsidéen formulerer hva bedriften gjør!

Trinn 1: Sammenfatt i noen få ord hva bedriften skal drive med:

 • Hvilke behov i markedet som skal dekkes.

 • Beskriv hva som er bedriftens produkt/tjeneste

 • Hva er bedriftens unike styrke i konkurransen om kundene ?

 • Forsøk å trekke fram spesielle egenskaper hos deg selv og ditt produkt/din tjeneste.


Forretningsid en1
Forretningsidéen

Trinn 2: Prøv å formuler i én setning:

 • Hvilke(t) behov som dekkes (skill mellom behov og løsning)

 • Målgruppe(vær konkret og detaljert, tenk gjerne nisje)

 • Din unike spisskompetanse (”hvis du ikke har noe unikt å komme med skal du ikke lage det”)


Forretningsid en2
Forretningsidéen

Generelt eksempel:

(Sett inn bedrifts-/produktnavn) betjener (overordnet målgruppe) som har

behov for (målgruppens aller viktigste behov), fordi (din relevante unike

spisskompetanse)


Forretningsplanen id en
Forretningsplanen/-idéen

Hvordan presentere muntlig (”ekspressversjonen” 2-3 min.)

 • Førsteinntrykket

  • Kroppsspråket

  • Øyekontakt

  • Entusiasme

 • Innledningen

  • Presentere seg selv/gruppa/bedriften

  • Gå rett på sak

  • Unngå forkortelser og ”fagspråk”

 • Budskapet

  • Forklar så enkelt som mulig

  • Snakk langsomt og tydelig

  • Ta utgangspunkt i fakta og ambisjoner (ikke si: ”dere gjør klokt i å investere i vår bedrift”)

  • Unngå vittigheter og vitser

  • Bruk lysark om det forsterker budskapet (stor skrift og korte setninger, maks. 6 punkter)

  • Unngå animasjoner (hvis det ikke skal forklare en prosess eller virkemåte)


Lykke til
Lykke til!

Og noen avsluttende ord på veien:

”…..og fanden bor i selvfølgelighetene….:”