skoleskyss n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SKOLESKYSS PowerPoint Presentation
Download Presentation
SKOLESKYSS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

SKOLESKYSS - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

SKOLESKYSS . Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) er Vestfold og Telemark fylkeskommuners innkjøps- og saksbehandlingsorgan for kollektivtrafikk og skoleskyss. VKT er opptatt av å tilrettelegge skoleskyssen best mulig, og ønsker å samarbeide godt med elever, foreldre og ansatte på skolene.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SKOLESKYSS' - trisha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skoleskyss
SKOLESKYSS

Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) er Vestfold og Telemark fylkeskommuners innkjøps- og saksbehandlingsorgan for kollektivtrafikk og skoleskyss.

VKT er opptatt av å tilrettelegge skoleskyssen best mulig, og ønsker å samarbeide godt med elever, foreldre og ansatte på skolene.

I denne brosjyren kan du lese mer om hvordan skoleskyssordningen fungerer, om elektroniske skolekort og hvilke regler vi anbefaler for å sikre en trygg, sikker og hyggelig skoleskyss.

hva er skoleskyss

HVA ER SKOLESKYSS

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole , til skolens ordinære start – og sluttid.

Det er Opplæringsloven som regulerer elevers lovfestede rett til skoleskyss. Vedtak om skoleskyss er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og søker har klageadgang. Se for øvrig «Retningslinjer for skoleskyss» på www.vkt.no under fanen Skoleskyss .

Skoleskyss utføres hovedsakelig med skolebuss/rutebuss /bybuss eller annen kollektivtransport. Der det anses nødvendig kan skoleskyss utføres med taxi/maixitaxi.

Det er kommunen som avgjør hvilke elever som til en hver tid har rett til fri skyss pga avstand og/eller særskilt farlig skolevei Avstandsgrensene er 2. km for 1. klasse og 4 km for 2. til 10. klasse.

Elever som flytter i løpet av skoleåret kan miste retten til fri skyss.

Alle busser som benyttes i skoleskyss er godkjent i henhold til Vegtrafikkloven og tilhørende3 forskrifter. VKT tilstreber at alle med rett til fri skyss skal få sitteplass under transport.

Der eleven har delt bosted (tilnærmet 50% på begge adresser) – kan eleven søke om skyss. Eleven kan da få tilbud om buss, hvis avstandskravet er innfridd. Elever med tilnærmet 50/50 delt bosted kan søke om skyss i henhold til pkt 4.

Elever som ikke har rett til fri skyss kan kjøpe, periode- eller verdikort, se http://www.vkt.no

NBDet er kun skoleelever som har rett til fri skyss. Sykler, ski og annet utstyr har ikke rett til skyss.

bussvettregler
BUSSVETTREGLER

Elevene må følge ordensregler i bussen for at skoleskyssen skal være trygg. De største elevene skal ta hensyn til de minste, og det er også lurt å ha en ordensvakt til og fra skolen for at det skal bli en grei busstur for alle. I tillegg anbefaler vi følgende bussvettregler:

 • Gi tegn til bussen så den stopper for deg.
 • Stå rolig på holdeplassen til bussen har stoppet
 • Gå rolig inn på bussen, de yngste først
 • Alle elever skal ha gyldig reisebevis – SKOLEKORT. Har du glemt eller mistet skolekortet, må du få midlertidig reisekort fra skolen før du reiser hjem, eller hvis ikke må du betale på bussen.
 • Sett ranselen på fanget eller på gulvet foran deg
 • Ranselen skal ikke stå i midtgangen eller på setet ved siden av deg
 • Sitt rolig på setet. Der det er bilbelter skal elevene bruke disse
 • Ikke forstyrr føreren underveis
 • Du skal være høflig mot andre passasjerer
 • Når du skal av, gir du tegn – trykker på knappen
 • Stå rolig på holdeplassen til bussen har kjørt
 • Skade/hærverk som eleven påfører bussen, må erstattes av eleven.
elektroniske skolekort
ELEKTRONISKE SKOLEKORT
 • Alle reiser skal registreres. Det er ikke nok å bare vise kortet til sjåføren – kortet må også registreres på billettmaskinen.
 • Skyssretten gjelder bare mellom hjem og skole. Kortet inneholder 2 reiser for hver dag, en tur til skolen og en tur hjem fra skolen.
 • Kortet gjelder bare for de dager det er ordinære skoledager. Kortet er sperret på planleggingsdager og fridager ved skolen.
 • Det er antenne inne i kortet og det må ikke klippes hull. Kortet må heller ikke utsettes for fysisk belastning.
 • Elevene kan ikke bruke skolekortet hvis skolen skal på turer i skoletiden, eller til andre undervisningssteder. Slik skyss skal skolen dekke.
 • Har du glemt eller mistet skolekortet, må du få midlertidig reisekort fra skolen før du reiser hjem eller betale på bussen. Hvis du mister kortet eller ødelegger det (klipper hull med mer), ta kontakt med skolen umiddelbart. Du må betale for å få et erstatningskort.
 • Skolekortene er personlige og kan ikke brukes av andre (venner eller familiemedlemmer).

I Telemark og Vestfold har vi elektroniske skolekort. Slik kan vi til enhver tid registrere hvor mange elever som reiser med hver enkelt buss – og dermed planlegge skoleskyssen best mulig. Eleven må ha gyldig reisebevis – SKOLEKORT - for å kunne reise med bussen. Følgende regler gjelder for elektroniske skolekort: