Onderweg naar iets moois! - PowerPoint PPT Presentation

trisha
onderweg naar iets moois n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onderweg naar iets moois! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onderweg naar iets moois!

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
104 Views
Download Presentation

Onderweg naar iets moois!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Onderweg naar iets moois! 1Petrus 1, 5: Jullie zien de redding tegemoet die aan het eind van de tijd zeker geopenbaard zal worden

  2. God is met jou begonnen Startpunt van de reis: Gods barmhartigheid 1Petrus 1, 3: Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop

  3. God is met jou begonnen Onze wereld…

  4. God is met jou begonnen In onze wereld en in jouw leven komt God met zijn ontferming: Jezus Christus staat op uit de dood – God redt!

  5. God is met jou begonnen God ontfermt zich over jou – dan laat Hij je onderweg ook niet los!

  6. Ga je weg in blijdschap en in hoop De stemming onderweg: blijdschap en hoop! 1Petrus 1, 3: Wij leven in hoop 1Petrus 1, 6: Verheug u hierover

  7. Het zal geen makkelijke tocht zijn De conditie van de weg: geen gemakkelijke weg wél een weg met beproevingen

  8. Het zal geen makkelijke tocht zijn Jouw geloof als goud dat in het vuur wordt gelegd 1Petrus 1, 7: ‘Zo kan de echtheid van uw geloof blijken’

  9. Wees maar zeker van de eindbestemming 1Petrus 1, 9: ‘U bereikt het einddoel van uw geloof: uw redding’ Echt waar, jij komt er wel!