az fdsz rdekk pviseleti munk ja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az FDSZ érdekképviseleti munkája PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az FDSZ érdekképviseleti munkája

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

Az FDSZ érdekképviseleti munkája - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Az FDSZ érdekképviseleti munkája. TŐRÖS SZILÁRD FDSZ elnök. ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30. Rövid bemutatkozás „Ötletelés felsőfokon” – avagy az új Ftv Feladatok és (új) módszerek a szakszervezeti munkában. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Az FDSZ érdekképviseleti munkája


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az fdsz rdekk pviseleti munk ja

Az FDSZ érdekképviseleti munkája

TŐRÖS SZILÁRDFDSZ elnök

ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30.

slide2

Rövid bemutatkozás

„Ötletelés felsőfokon” – avagy az új Ftv

Feladatok és (új) módszerek a szakszervezeti munkában

2

Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30.

slide3

1975  okleveles vegyészmérnök, Veszprémi Vegyipari Egyetem

1976–1984  tudom. segédmunkatárs, munkatárs, MTA PEKUCS, Veszprém

1979  műszaki doktor, Veszprémi Vegyipari Egyetem

1979, 1981 rövid tanulmányút Olaszországban

1984–1987  egyetemi tanársegéd, VVE, Szerves Kémia Tanszék

1986  6 hónap üzemi gyakorlat (Nitrokémia Ipartelepek, Fűzfő)

1987–1991  egyetemi adjunktus, VVE, Szerves Kémia Tanszék

1989  a kémiai tudomány kandidátusa

1991-től – egyetemi docens, Pannon Egyetem (korábban Veszprémi Egyetem, ill. VVE), Kémia Intézet (korábban Szerves Kémia Tanszék)

1997-2006  a Veszprémi Egyetem Szerves Kémia Tanszék vezetője 

3

Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30.

slide4

65 lektorált publikációebből 26 nemzetközi folyóiratokban megjelent angol nyelven; 

54,37 kumulatív impakt faktor, 435 független hivatkozás. 

1 angol könyvrészlet (Plenum Press, New York, 1983) 

1 digitális tankönyv (HEFOP) 

10 elektronikus oktatási segédlet/jegyzet szerzője 

89 tudományos előadásebből 47 orális, 42 poszter; 41 nemzetközi -, 34 magyar konferencián. 

21 db kutatási jelentés (ipari K + F megbízások), 

7 szabadalom társszerzője, 41 esetben nyertek külföldön oltalmat. 

Szakmai közéleti tevékenysége:

a Magyar Kémikusok Egyesületében, MTA munkabizottságaiban.

4

Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30.

slide5

Tudományszervezői tevékenység

International Conference on Molecular Engineering in Homogeneous Catalysis (Veszprém, 1998), 

VIIIth FECHEM Conference on Organometallic Chemistry, (Veszprém, 1989),

Symposium on Rhodium in Homogeneous Catalysis (Veszprém, 1978). 

Tanszéki pályázatok előkészítése, szakmai koordinálása: Pl: NKFP OM-00075 (25 millió)

OTKA pályázat, évente 2-3 TDK-dolgozat és nemzetközi folyóiratok számára 1-2 publikáció bírálata

5

Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30.

slide6

Oktatási tevékenység:

Előadások(Gyógyszerkémia és szintézistervezés; Homogén katalitikus eljárások; Ipari technológiák és szennyezéseik; Katalízis I.; Kémiai technológia II.; Környezeti szerves kémia; Szerves kémiai technológia; Szerves vegyipari alapfolyamatok; Technológiák és szolgáltatások; Vegyipari technológiák; Válogatott szerves vegyipari technológiák).

A „Szerves kémiai technológia” szakirány vezetője az 5 éves („régi típusú”) vegyészmérnök szakon 

Laboratóriumi gyakorlatokSzerves kémiai technológia laboratóriumi gyakorlatok (2 mérés – oxidáció, illetve észterezés és hidrolízis – mérésvezetője)Bevezetés a kémiai kutatásba (vegyész szak) 

Doktori képzés (témavezetés, előadások) a Pannon Egyetem Kémiai és Környezettudományok – , illetve Vegyészmérnöki tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskoláiban.

6

Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30.

slide7

Kutatási témák

 • heterociklusos vegyületek homogénkatalitikuskarbonilezése
 • homogén katalízis, szteroidok „funkcionalizálása”
 • veszélyes anyagok kezelése, szállítása
 • Ipari kapcsolatok
 • együttműködés a Brenntag Hungária Kft-vel veszélyes anyagok szállítása, felhasználása területén; rendszeres anyagvizsgálati, szakértői tevékenység
 • együttműködés a Richter Gedeon Rt-vel szteroidok homogénkatalitikusfunkcionalizálása területén
 • Egyéb:a Hotel Nereus Kft és az Egyetemi Centrum Kft felügyelő bizottsága elnöke

7

Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30.

slide8

Érdekvédelmi tevékenység:

1994-től - a Pannon (korábban Veszprémi) Egyetem FDSZ szakszervezeti bizottság elnöke,

1995-2011. az egyetemi Közalkalmazotti Tanács elnöke,

1999-től - az FDSZ Országos Elnökségének tagja,

2011. június 23-tól az FDSZ elnöke

http://www.eszt.hu/index.php?mode=cikk&id=159

8

Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30.

slide9

A küldöttgyűlés óta …

 • Átadás-átvétel az irodában (mérleg, pénzügyek, leltár, alkalmazottak, szerződések, stb.)
 • Képviselet (bejegyzés a Bíróságon), aláírás, utalványozás
 • Veszprém – Budapest távolság áthidalása, kommunikáció
 • Munkamegosztás (alelnökök, tiszteletbeli elnök – nyáron is többször találkoztunk)
 • Kapcsolatfelvétel:szakszervezeti (ÉSZT, SZEF; PSZ, PDSZ) vezetőkkel rektorokkal, FTT- és MAB elnökkel kormányzati (NEFMI, KIM) vezetőkkelparlamenti bizottság (OTB, Pokorni Zoltán)
slide10

A küldöttgyűlés óta …

 • Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság
 • pedagógusképzés átalakítása (szakmai vitaanyag)
 • létszámleépítés Pécsett, elbocsátások az ELTE-n, a Kecskeméti Főiskolán  jogi anyag
 • Kölcsey Főiskola átszervezése (Evangélikus Hittudományi Egyetem)
 • Balassi Intézet: szakszervezeti jogok
 • A költségvetési támogatás tavaszi zárolása, majd elvonása (kb. 10%) után újabb elvonás (kb. 2-3 %) – levél a rektoroknak a nyár végén
 • 34/2011 NGM rendelet:a 2009-es szakképzési hozzájárulás felhasználható szept. 30-ig
 • 107. Magyar Közlöny: Korm. rendelet eszközvásárlási-, szerződéskötési tilalom, maradványtartási kötelezettség
slide11

Kollektív Szerződés Humánpolitikai Szabályzat,

a munkahelyek védelme, bér- és létszámgazdálkodás,

 • a szakszervezet és az egyetemi vezetés viszonya
 • az érdekképviselet helyzete országos szinten

szociális juttatások,

a felsőoktatás helyzete,

a közalkalmazottak helyzete általában.

11

az j ftv k lv ri ja
Az új Ftv kálváriája

A tárca az alapkoncepciót 2010. októberétől kezdve már társadalmi vitára bocsátotta.

2010. nov. 4-én a 2005. évi CXXXIX. törvény 109. § (2) bek. a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak, 112. § (5) bek. a Felsőoktatási és Tudományos Tanácsnak, 114. § alapján a Magyar Rektori Konferenciának, 79. § (1) bek. a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának és a Doktoranduszok Országos Szövetségének megküldték 2010. december 2-ai véleményezési határidővel.

A szakmai fórumok, szakszervezetek akadémiai, közoktatási testületek alapvetően egyetértettek az új felsőoktatási törvény szükségességével.

Elkészült a „problématérkép és az alapelvekről” szóló jelentés, melyet a Kormány 2011. február 18-án megtárgyalt.

A Kormány a 2011. április 13-i ülésén a koncepciót tárgyalta.

Az átdolgozott koncepciót 2011. szeptember 11-én a Kormány alapjaiban elfogadta.

12

az j ftv s az fdsz
Az új Ftv és az FDSZ

2010.06.24: Hoffmann Rózsa államtitkár bejelenti, hogy új köz- és felsőokta-tási törvény készül a KDNP oktatási koncepciója alapján.

2010.09.23:FDSZ Küldöttgyűlés, Dux László h. államtitkár tájékoztatta a küldötteket a készülő köz- és felsőoktatási törvény alapjairól, a pedagógusképzés átalakításáról, és felkérte az FDSZ-t a készülő jogszabályok véleményezésére és együttműködésre.

2010.11.11: Az FDSZ elnökségi ülésén Szövényi Zsolt főosztályvezető részvételével megvitatta a törvénykoncepció 71 oldalas tervezetét.

2010.11.18: Az FDSZ Küldöttgyűlése – Dux László h. államtitkár jelenlétében – kialakította állásfoglalását az új Ftv. törvénykoncepcióról:

(Az FDSZ szakmai szempontok és a tagság érdekvédelme szempontjából a koncepciót alkalmasnak találta arra, hogy a törvény kodifikált változatának kiinduló alapját képezze.)

2010.12-06: Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács ülése a NEFMI kérésére. Dux László h. államtitkár bejelentette, hogy a Kormány állásfoglalása alapján szükséges egy új Ftv. megalkotása, amely garantálja a minőség-alapú felsőoktatás megvalósítását.

13

az j ftv s az fdsz1
Az új Ftv és az FDSZ

2010.12.06: Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács ülése a NEFMI kérésére. Dux László h. államtitkár bejelentette, hogy a Kormány állásfoglalása alapján szükséges egy új Ftv. megalkotása, amely garantálja a minőség-alapú felsőoktatás megvalósítását.

2010.12.07: A Rektori Konferencia gödöllői ülésén a Rektorok a koncepció alapos átdolgozását javasolták.

2010.12.9-10: Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Konferenciája az új Ftv. Koncepciójáról, ahol vendégünk volt Dr. Réthelyi Miklós miniszter és támogatta a szakszervezetek állásfoglalását, ugyanakkor megfogalmazta a Rektori Konferencia által nyilvánosságra hozott fenntartásokat. Az ÉSZT Konferencia továbbra alapvetően tárgyalási alapként elfogadta a megvitatott Ftv. koncepció-tervezetet.

2011.01.14: Tárgyalás Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes vezetésével a KIM-ben. „A rektorok ne a sajtóban kritizálják az anyagot.” Két héten belül új koncepciót készítsen a NEFMI (problématérkép, átalakítás alapelvei).

2011.02.04: Újabb egyeztetés a KIM-ben. Réthelyi Miklós bejelentette, hogy az oktatási kormányzat elkészítette az előterjesztést, amelyet Dux László h. államtitkár ismertetett. (Az anyagokat február 3-án küldték ki.)

14

probl mat rk p
Problématérkép
 • az érettségiző korosztályok létszáma csökken,
 • a jelentkezők szakonkénti, régiónkénti eloszlása nem felel meg a társadalmi, gazdasági igényeknek,
 • ellehetetlenült a természettudományos és műszaki képzés; a tanárképzés válságban van,
 • a források a minőség javításához elégtelenek,
 • az intézménytípusok célja, feladata nem tisztázott,
 • számos alapszak alig hasznosítható végzettséget nyújt,

A 18 éves korosztály várható létszáma

2010 125.838

2011 120.674

2012 115.973

2013 113.810

2014 111.467

2015 105.258

2016 99.451

2017 97.122

2018 94.963

https://teir.vati.hu/szoc_agazat/index_public.html

15

az talak t s alapelvei
Az átalakítás alapelvei
 • a magyar felsőoktatás a közjót szolgálja,
 • a felsőoktatás az oktatók és hallgatók kapcsolatán alapul,
 • a legfontosabb feladata a szellemi alkotómunkához szükséges ismeretek tanulása,
 • minden területen kiemelt a minőség kérdése,
 • meg kell határozni az állam szerepvállalását az irányításban és a finanszírozásban.

Mindenki egyetért, írják az új koncepciót.

 • közben:
 • 2011.03.03: A szakszervezetek rendkívüli FÉT ülést kezdeményeznek a(z akkor még) zárolást előíró Kormányhatározat végrehajtási problémáiról (16,4Md Ft).

16

slide17
2011.03.03: A szakszervezetek rendkívüli FÉT ülést kezdeményeznek a(z akkor még) zárolást előíró Kormányhatározat végrehajtási problémáiról (16,4Md Ft).

2011.04.13: A Kormány tárgyalja az új Felsőoktatási törvény koncepcióját és átdolgozásra javasolja. A miniszterelnök hatástanulmányok és háttérszámítások készitését kéri az oktatási kormányzattól.

2011.04.15: Nyilvánosságra kerül a Széll Kálmán terv, amely az államadósság csökkentését irányozza elő, és a megvalósításhoz kemény költségvetési megszorításokat helyez kilátásba: az államilag finanszírozott felvehető hallgatói létszámot 2014-ig 56.000 főről 30.000 főre akarja csökkenteni.

2011.05.03: A felsőoktatásban érintett szakszervezetek vezetőit „háttérbeszélgetésen” fogadta Dux László h. államtitkár, és elmondta, hogy romlottak az oktatási kormányzat érdekérvényesítő pozíciói, a gazdasági megszorítások kerültek előtérbe. 2011. május végén tárgyalja újra a Kormány a törvénykoncepciót.

2011.05.04: Az Origo internetes újság arról ír, hogy a 29 állami felsőoktatási intézményből 2012. szeptember 1-re 12 állami egyetem és 4 állami főiskola fog megmaradni az intézmények megszüntetése, ill. integráció „eredményeképpen”.

Az új Ftv kálváriája

17

slide18
2011.05.12: FDSZ kibővített rendkívüli Elnökségi ülés, melyen részt vettek az Origo internetes újságban érintett intézmények szakszervezeti vezetői. Az Elnökség tiltakozik az ellen, hogy minden hatástanulmány nélkül, kizárólag pénzügyi megtakarítási célból ilyen kényszerintézkedésekre kerüljön sor a felsőoktatásban.

2011.08.03: közigazgatási államtitkári egyeztetés (levették a napirendről az Ftv-koncepciót)

Az új Ftv és az FDSZ

18

slide21

Kezdődik a Parlament őszi ülésszaka

A)

Hiába gazdálkodik immár tudatosan az ország, hiába küzdünk sikerrel az adósság ellen, ha vannak olyan önállóan gazdálkodó területek, ahol a hiány újratermeli az adósságot. Ezért alkotunk olyan törvényt, amely rögzíti, hogy a nyugdíjrendszernek, az egészségügyi kasszának, a felsőoktatási rendszernek és az önkormányzatoknak önfenntartóaknak kell lenniük.

B)

Hiába gazdálkodik immár ésszerűen az ország, hiába küzdünk sikerrel az adósság ellen, ha maradnak olyan területek, ahol a hiány újratermeli az adósságot. Ezért terjesztünk a Ház elé egy olyan kétharmados törvényt, amely rögzíti a nyugdíjrendszer, az egészségügyi kassza, az adórendszer és az önkormányzatok összehangolt működését.

Melyik a valódi terv?

21

slide22
2011.05.12: FDSZ kibővített rendkívüli Elnökségi ülés, melyen részt vettek az Origo internetes újságban érintett intézmények szakszervezeti vezetői. Az Elnökség tiltakozik az ellen, hogy minden hatástanulmány nélkül, kizárólag pénzügyi megtakarítási célból ilyen kényszerintézkedésekre kerüljön sor a felsőoktatásban.

2011.08.03: közigazgatási államtitkári egyeztetés (levették a napirendről az Ftv-koncepciót)

Az új Ftv és az FDSZ

2011.09.22: Az MRK, a DOSZ, az FDSZ és a HÖOK elnöke meghívást kapott Réthelyi Miklós miniszter úrtól egy szűkkörű egyeztetésre, melyen 7 rektor, Hoffmann Rózsa államtitkár, Dux László helyettes államtitkár is részt vett.

2011.10.13: Az FDSZ Országos Választmány ülésén részt vett Dux László, ismertette az új Ftv koncepciót és a várható törvény-tervezetet.

2011.10.18: Nyilvánosságra hozzák az Ftv szöveges tervezetét, az FDSZ okt. 23-án véleményezi a „Társadalmi Egyeztetés” keretében.

2011.10.19: Az FTT ülésén megvitatják az Ftv tervezetét.

2011.10.21: A FÉT rendkívüli ülése tárgyalja az Ftv tervezetét.

22

mi a baj az ftv tervezettel
Mi a baj az Ftv tervezettel?

Főleg az, ami nincs benne (a 105. paragrafus).

23

mi a baj az ftv tervezettel1
Mi a baj az Ftv tervezettel?

Az elhíresült 105. § :

(1) A Kormány felhatalmazást kaparra, hogy rendelettel szabályozza

1. a kutatóegyetem, kutató kar, az alkalmazott kutatások főiskolája minősítés feltételeit, a minősítésre tekintettel megállapított támogatás felhasználási feltételeit,

2. a ciklusokra bontott, osztott és az osztatlan képzések szerkezetét,

3. a felsőoktatási intézmény minimális létesítési és működési feltételeit, az alapítással kapcsolatos eljárás rendjét és díját, a gyakorló közoktatási intézmény létesítésének feltételeit

4. a képesítési keretet, a doktori képzés szabályait,

a) az alap- és mesterképzés képzési területeit, képzési ágait, szakjait, az azokhoz rendelt kreditek számát, valamint az indítással összefüggő eljárási rendet, továbbá azokat a szakokat, amelyekben külső, nem felsőoktatási intézményi keretek között folyó gyakorlati képzést kell szervezni,

b) a doktori iskola létesítésének eljárási rendjét és feltételeit, a doktori iskola tagságára és szervezetére, a doktori tanács számára biztosított hatáskörre, a doktori tézisek, a doktori értekezés nyilvánosságára, a doktori fokozatszerzési eljárásra vonatkozó általános szabályokat, a doktori fokozat megszerzésének feltételeit,

24

mi a baj az ftv tervezettel2
Mi a baj az Ftv tervezettel?
 • Az elhíresült 105. § :
 • A Kormány felhatalmazást kaparra, hogy rendelettel szabályozza
 • 5. az államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendszerét, …,
 • 6. a felsőoktatási információs rendszer működtetésével, az adattovábbítással, továbbá a diákigazolvánnyal, az oktatói igazolvánnyal, az oktatói azonosító számmal és a hallgatói azonosító számmal kapcsolatos eljárási kérdéseket, a felsőoktatási intézmények által kötelezően használt nyomtatványok – az oklevél megszerzését megelőzően kiállítható, a tanulmányok sikeres befejezését és a záróvizsga megszerzését tanúsító igazolás kiadásának feltételei – tartalmi és formai követelményeit, a támogatási idő nyilvántartásának, az államilag támogatott és az önköltséges képzés közötti átsorolásnak a rendjét,
 • 7. a felsőoktatási szakképzés rendjét, a felsőoktatási szakképzés képzési területeit, képzési ágait, szakjait, az azokhoz rendelt kreditek számát, valamint az indítással összefüggő eljárási rendet, továbbá a gyakorlati képzés feltételeit, az ahhoz kapcsolódó díjmentes hallgatói juttatásokat, valamint a külső, nem felsőoktatási intézményi keretek között folyó gyakorlati képzés megvalósítására köthető hallgatói szerződésre vonatkozó szabályokat,

25

mi a baj az ftv tervezettel3
Mi a baj az Ftv tervezettel?
 • Az elhíresült 105. § :
 • A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza
 • 8. a felvételhez szükséges érettségi vizsga teljesítésével kapcsolatos követelményeket, az érettségi vizsgatárgyakat, … a jelentkezők rangsorolásának elveit és módját, a felsőoktatási felvételi tájékoztatás módját, ezen belül a felvételi feltételek, illetve az alkalmassági követelmények közzétételének rendjét, … azon alapszakokat, amelyek esetében a felvétel gyakorlati vizsga, egészségügyi alkalmassági vizsgálat alkalmazásával történik, továbbá azt, hogy a felsőoktatási intézmények az adott szakra jelentkezők mely része számára, milyen feltételekkel szervezhetnek szóbeli felvételi vizsgát,
 • 9. a felvételi eljárás azon feltételeit, amelyek
 • a) hátrányos helyzetű hallgatói (jelentkezői) csoport,
 • b) …, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban részesülők,
 • c) fogyatékossággal élő jelentkezők csoportjához tartozók,
 • d)nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók esélyegyenlőségét biztosítja.
 • 10. a hallgatók esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében az előnyben részesítés követelményeit; a mentorprogram megszervezésének szabályait,

26

mi a baj az ftv tervezettel4
Mi a baj az Ftv tervezettel?
 • Az elhíresült 105. § :
 • A Kormány felhatalmazást kaparra, hogy rendelettel szabályozza
 • 11. a fogyatékosság megállapításának és igazolásának rendjét, … elveket, az előnyben részesítési szempontokat és eljárási szabályokat,
 • 12. a tehetséggondozás rendjét, így különösen
 • a)a tudományos diákköri tevékenység országos szintű rendszerét,
 • b) a szakkollégiumok szervezésének elveit,
 • c) a tehetséggondozás előmozdítását ösztönző támogatási rendszert,
 • d) a felsőoktatási intézmény tehetséggondozó rendszere elveit,
 • 13. a hallgatói juttatások, … és egyéb kedvezmények igénybevételi rendjét,
 • 14. a hallgatói lakhatási feltételek, jóléti szolgáltatások biztosításával kapcsolatos szabályokat, intézményi feltételeket,
 • 15. a kreditrendszerű képzés általános szabályait, ezen belül különösen
 • a)a tanulmányi tájékoztatás módját,
 • b) a tanulmányi előrehaladás kereteit, a megszerzendő kreditek minimumát,
 • c) a kreditek és a tanulmányi eredmények dokumentálásának … rendjét,
 • d) a tanulmányi időszakokat és ezek beosztását,
 • e) a hallgatók teljesítményének értékelése elveit és módját,
 • f) a fogyatékos hallgatók számára biztosítandó támogatás elveit és módját,
 • g) a záróvizsgák szervezésének rendjét és értékelésének elveit,

27

mi a baj az ftv tervezettel5
Mi a baj az Ftv tervezettel?
 • Az elhíresült 105. § :
 • A Kormány felhatalmazást kaparra, hogy rendelettel szabályozza
 • 16. a kitüntetéses doktorrá avatás szabályait,
 • 17. a foglalkoztatással, kedvezményekkel, a foglalkoztatással összefüggő pályázati rendszerrel, vezetői megbízással, összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályokat, a kutatói munkakörök létesítésének, betöltésének feltételeit, a tanári munkakörben történő foglalkoztatás besorolási, fizetési szabályait,
 • 18. a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv vagy szervek eljárását, működési, felügyeleti rendjét,
 • 19. a MFAB, a FTT működésével kapcsolatos kérdéseket,
 • 20. a felsőoktatási intézmény finanszírozásával, gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket, a magán intézmények gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket,
 • 21. felsőoktatási ösztöndíj alapítását, odaítélésének feltételeit, rendjét, a köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit,
 • 22. a pedagógus ösztöndíj igénybevételének feltételeit, a pedagógusképzésben az alap- és mesterképzés, valamint az osztatlan képzés szakjait, választható egyenrangú szakpárjait, továbbá a mesterképzés szakosodási rendszerének általános szabályait,

28

mi a baj az ftv tervezettel6
Mi a baj az Ftv tervezettel?
 • Az elhíresült 105. § :
 • A Kormány felhatalmazást kaparra, hogy rendelettel szabályozza
 • 23. az állami ösztöndíjszerződés kötelező tartalmi elemeit, a szerződés nem teljesülése esetén követendő eljárást, a hallgató által igénybe vett szakos képzés éves költségét,
 • 24. az oklevéllel tanúsított végzettség, szakképzettség Országos Képesítési Keretrendszer szerinti besorolási rendjét,
 • 25. a habilitációs eljárás rendjét,
 • 26. felsőoktatási intézmény volt oktatójának, óraadó oktatójának adományozható címeket, az adományozás feltételeit.

Országosan egységes? Mi számít bele? Fizetőképes kereslet?

Nem lesz több elvonás, mert különben szerződés-szegés miatt perek ezrei.

29

mi a baj az ftv tervezettel7
Mi a baj az Ftv tervezettel?

Az elhíresült 105. § :

(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy

a) a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervet vagy szerveket,

b) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervet

rendeletben jelölje ki.

(3) A Kormány

a) az (1) bekezdés 15-16., 25. valamint az 4. és 7. pont szerinti – a többciklusú képzés rendjének, a képesítési keretnek meghatározására vonatkozó – szabályozási jogköreit a Magyar Rektori Konferencia,

b) az (1) bekezdés 1., valamint 4. pont szerinti a doktori képzés szabályainak meghatározására vonatkozó jogkörét a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság egyetértésével gyakorolja.

30

mi a baj az ftv tervezettel8
Mi a baj az Ftv tervezettel?

Az elhíresült 105. § :

(4)Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza

 • a) az oktatási jogok biztosa hivatalának feladatait és működésének szabályait,
 • b) a felsőoktatási szakképzés, az alapképzés és a mesterképzés képzési és kimeneti követelményeit,
 • c) a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeit,
 • az államilag elismert nyelvvizsgáztatáshoz, a diákigazolvány kibocsátásához, a felsőoktatási információs rendszer működtetéséhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakat és azok mértékét, valamint a felsőoktatási hatósági eljárási díjakat és azok mértékét.
 • (5) A miniszter az (4) bekezdés b)-c) pontjában kapott szabályozási jogkörét a Magyar Rektori Konferencia, az (4) bekezdés d) pontjában kapott szabályozási jogkörét az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével gyakorolja.

31

jelenleg is vit s k rd sek a korm nyon bel l
Jelenleg is vitás kérdések(a Kormányon belül)

Tudományegyetem – Egyetem – Főiskola [9. §]

Kutatóegyetem – Alkalmazott kutatások főiskolája [10. §]

Hallgatói képviselet a szenátusban [12. §]

A költségviselés formái [46. §]

Besorolás, átsorolás (további két félév állami finanszírozása) [47. §]

A gazdasági vezetővel kapcsolatos NEFMI véleményezési jog [73. §]

Gyakorlat igényes szak [85. §]

A magán főiskolák működésére vonatkozó szabályozás [89. §]

A törvény hatálybalépése [104. §]

32

szakszervezeti gondok f leg
Szakszervezeti gondok (főleg)

Az átmeneti intézkedések teljes hiánya (28., 31. és 110. §),

Az FDSZ számos fórumon részt vett, de

véleményezésre alkalmas, írásos anyagot csak elvétve kapott, jóllehet erre – ha formálisan nem is, de szellemében – a minisztert „A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről” szóló 2010. évi CXXXI. törvény kötelezné, illetve

annak ellenére, hogy a helyettes államtitkár kétszer is megígérte, hogy a jogszabályokat előkészítő szakértői csapat munkájában részt vehetünk, erre nem került sor.

33

mi a baj az ftv tervezettel9
Mi a baj az Ftv tervezettel?

forráskivonás

az esélyegyenlőség tovább romlik

Főleg az, ami nincs benne (a 105. paragrafus).

Autonómia:

DE: Ki látott olyan szervezetet, amelyik önmagát korlátozza, leépíti?

A gazdasági autonómia és a korrekt, szakmai elveken nyugvó állami beavatkozás optimális esetben nem zárják ki egymást.

Mit ér a garancia?

Jelenlegi Ftv-ben rögzítve van az állami finanszírozás összege, ezen paragrafus hatályát minden évben a következő évre felfüggesztik.

Liberális szemlélet:

a piac szabályoz

vidéki felsőoktatás leépül

Jelenlegi törekvések:

az állam beavatkozik

kézi vezérlés, kijárás

Esetleges további jogi gondok:

34

mi a baj az ftv tervezettel10
Mi a baj az Ftv tervezettel?

Esetleges további jogi gondok:

1355/2011. (X. 21.) Korm. határozat:

3. A Kormány felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel, a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben készítse el a nemzeti felsőoktatási rendszerről szóló törvénnyel összefüggő felsőoktatási finanszírozási szabályokat tartalmazó kormányrendeletet, és ezt terjessze a Kormány elé.

Magyarország Alaptörvénye:

X. Cikk

(3) … A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket és gazdálkodásukat törvény szabályozza.

Sebaj, szabályozzuk az ÁHT-ban. Veszély, azt könnyebben lehet suttyomban, „saláta-törvénnyel” megváltoztatni.

35

slide36

Gazdasági válság

tavaly 2011. tavasz 2011. ősz Széll Kálmán terv 2012. évi költségvetés

V

88 Mrd Ft kivonás,

30.000 államilag finanszírozott hallgató/év

„kiszivárgott” hír:

30.000 (NEFMI)49.000 (NGM), de gyors, drasztikus változás„dinamikus”, „áttörés”, „forradalmi”

36

Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30.

a k zalkalmazottak helyzete magyarorsz gon
A közalkalmazottak helyzete Magyarországon
 • a globalizáció neoliberális ideológiája még mindig nagyon kísért (legyünk piacbarátok – engedjük be a szabad tyúkok ketrecébe a szabad rókákat),
 • neoliberális kormányzat – támogassuk a külföldi tőkét, megszorítás a költségvetésben,
 • a megszorítás kiszívja a pénzt az egészségügyből, oktatásból,
 • tudást teremtsünk vagy tudást vásároljunk; az utóbbi esetben az ország elszegényedik,
 • a versenyképességet a gazdaságosság és a társadalmi értékek biztosítják, nem az olcsó munkaerő,
 • a leggazdagabb országokban magas fizetésből sok adót fizetnek és erős a szociális háló (Dánia, Svédország, Finnország),
 • az oktatásba és az egészségügybe fektetett pénz beruházás az ország jövőjébe!

minden fórumon elmondani, hogya „közszféra” két részből áll, az egyiket lényegesen fejleszteni kell, mert rendkívül alulfinanszírozott(ide tartozik az oktatás, egészségügy), és van egy nagy, drága, túlfinanszírozott „vízfej”, bizonyos főhatóságok luxuskiadásai, felesleges „háttérintézmények” stb.

37

slide38

A közalkalmazottak helyzete Magyarországon

 • megváltozott a sztrájktörvény,
 • egykulcsos adó, adójóváírás kivezetése – sokaknak kevesebb a nettó-bére,
 • kompenzáció (a közszférában), „bérkommandó” (a magánszférában),
 • megszűnt az OÉT (Országos Érdekegyeztető Tanács),a Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT) (2005) ésGazdasági Érdekegyeztető Fórum (GEF) (2008)
 • az új szervezet: Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács Dávid Ferenc, VOSZ főtitkár szerint: „gittegylet”,talán: albizottság a profikból (munkáltatók, munkavállalók), külön tárgyalások (munkáltatók, munkavállalók), ajánlás a Kormánynak,
 • kamarák „nyomulása”  szakszervezetek szerepe,
 • szakmai kérdésekben Szociális Konzultáció,
 • Munka Törvénykönyv tervezett módosítása.

38

slide39
Az Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság

a közalkalmazotti szférában tevékenységet kifejtő szakszervezetek reprezentativitást a Nemzetgazdasági Minisztérium által működtetett Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerbe beérkezett jelentések alapján, a Kjt. 9. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltakat figyelembe véve, 2011. március 31-ei hatállyal az alábbiakban állapítja meg:

1. A Kjt. 9. § (4) bekezdése alapján országos szinten reprezentatív országos szakszervezeti szövetség (konföderáció) a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF)

(4) Országos szinten azt az országos szakszervezeti konföderációt kell reprezen-tatívnak tekinteni, amelynek legalább három reprezentatív ágazati szakszervezet a tagja, és tagszervezetei a közalkalmazottak legalább 5%-át képviselik.

(3) Ágazati szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri az ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át.

2. A Kjt. 9. § (3) bekezdése alapján ágazatban reprezentatív ágazati szakszervezet a

854 Felső szintű oktatás alágazatban:

Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ),

Orvosegyetemek Szakszervezeteinek Szövetsége (OSZSZ).

slide40

A szakszervezetek típusai:

 • szakmai alapon szerveződő,
 • ágazati alapon szerveződő,
 • vállalati szakszervezetek,
 • politikai és vallási alapon tömörülő,
 • nemzetiségi alapon szerveződő,
 • regionális alapon szerveződő.
slide41

x

x

x

x

Szakszervezeti konföderációk

MSZOSZ > SZEF > LIGA > ASZSZ > ÉSZT > Munkástanácsok

AUTONÓM SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (ASZSZ) versenyszféra, szolgáltatások, közszféra is, elnök: dr Borsik János (a MOSZ alelnöke)

ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS (ÉSZT) főleg közszféra, elnök: dr Kuti László (a TUDOSZ elnöke is)

FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETEK DEMOKRATIKUS LIGÁJA (LIGA) inkább versenyszféra, de közszféra is, elnök: Gaskó István (a VDSZSZ elnöke is), taglétszám: 110000

MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (MSZOSZ) főleg versenyszféra, elnök: Pataky Péter(taglétszám: saját adataik szerint 205000)

MUNKÁSTANÁCSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (Munkástanácsok) főleg versenyszféra, elnök: Palkovics Imre, keresztény szakszervezeti konföderáció

SZAKSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI FÓRUMA (SZEF) főleg közszféra, elnök: Varga László

slide42

Az ÉSZT szakszervezeti konföderáció

15 996

Összes közalkalmazott: 513504 fő

slide43

Az ÉSZT szakszervezeti konföderáció

Összes közalkalmazott: 513504 fő

slide44
Nemzetgazdasági Minisztérium ORMB JelentésOrszágos Reprezentativitást Megállapító Bizottság 2. sz. melléklet

Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségekközalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak összesítése2011. február

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011. februári Szervezettség taglétszám (fő) %

SZEF Pedagógusok Szakszervezete 37 783 7,36

Magyarországi Munkavállalók, Szociális LIGA és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók 15 075 2,94 Demokratikus Szakszervezete

ÉSZT Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete5 944 1,16

ÉSZT Orvosegyetemek Szakszervezeteinek Szövetsége 5 575 1,09

LIGA Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 3 533 0,69

slide45
VSZ Vasutasok Szakszervezete MSZOSZ

VDSzSz Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete LIGA

PVDSz Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete ASZSZ

VFSzSz Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége LIGA

MOSZ Mozdonyvezetők Szakszervezete ASZSZ

MTSzSz Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete ÉSZT

45

Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30.

slide46
2011. október 5-én megalakult a

Katonai és Rendészeti Szakszervezetek Szakmai Kamarája (KARESZSZKA) (elnök: Powel Pál)

Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete

Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete

Független Büntetés-Végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége

Független Rendőr Szakszervezet

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete

Rendőr Szakszervezetek Védegylete

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete

Polgárvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége

Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (RKDSZ)

Nemzetbiztonsági Dolgozók Érdekképviseleti Szervezete

Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete

Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete

Honvédszakszervezet

46

Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30.

slide47
FDSZ állásfoglalás június 27-én (érdekegyeztetés hiánya, OÉT, OKÉT, MT)
 • szolidaritási nyilatkozat a közmédia leépítése ellen (ÉSZT)
 • 4 konföderáció közös véleménye az új Mt-ről – csatlakozott az FDSZ
 • élőlánc szept. 12-én a Parlament őszi ülésszakának nyitó napján 4 konföderáció – petíció a parlamenti képviselőknek az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és a szakszervezeteket sújtó javaslatai ellen – FDSZ csatlakozás
 • ETUC által szervezett wroclawi nemzetközi demonstráció (szept.17.), jelszava: „A munkahelyek Európájáért” (ÉSZT ott volt)!
 • „bohóc-forradalom”,

D-Day (szept. 29 - okt.1. ülősztrájk a Clark Ádám téren), útlezárásokösszemosódnak a tüntetési célok, a szervezők igazi indítéka nem világos (Kónya Péter, Árok Kornél).

(70 szakszervezet, civil és társadalmi szervezet – köztük a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség (az OSZSZ tagszervezete) a képviselőjük aláírta a jelenléti ívet)

slide48
Követeljük az igazságos és méltányos közteherviselést!
 • Követeljük, hogy szüntessék be a visszamenőleges hatályú törvénykezést!
 • Követeljük, hogy a munka világában állítsák helyre a háromoldalú társadalmi párbeszéd intézményrendszerét!
 • Követeljük, hogy a Munka törvénykönyvét kizárólag a szociális partnerekkel történt megegyezést követően módosítsák!
 • Követeljük, hogy állítsák helyre a korkedvezményes, a korengedményes és a szolgálati nyugdíjak alkotmányos védelmét!
 • Követeljük, hogy a nyugdíjrendszer változásai méltányos átmenetet biztosítsanak a munkavállalóknak, az új szabályok esetenként csak az újonnan munkába állókra, illetve szolgálati viszonyt létesítőkre vonatkozzanak!
 • Követeljük, hogy az új életpályamodelleket csak a szakszervezetekkel történt megállapodásokat követően vezessék be!
 • Követeljük a sztrájkjog visszaállítását!
 • Követeljük, hogy ne csorbítsák a szakszervezetek jogait!

48

Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30.

az rdekegyeztet s f ruma ok t
Az érdekegyeztetés fóruma: OKÉT
 • Az „oldalülés” résztvevői javasolták a kormánynak:
 • napirend előtt felteendő kérdések:
 • tiltakozás a kamarai „nyomulás” ellen,
 • kerüljön az OKÉT elé a Munka törvénykönyve a parlamenti vita előtt,
 • az Önkormányzati törvény kerüljön az OKÉT elé.
 • napirendi javaslatok:
 • 2012. január 1-től a bértáblák – beleértve a felsőoktatási oktatói és a kutatói béralapot is – min. 5%-os emelése,
 • a közalkalmazotti bértáblába be kell építeni min. két sor bővítést, mert a nyugdij korhatáremelést nem követte a bértábla sorainak bővítése,
 • kerüljön elfogadásra egy béren felüli juttatásokat tartalmazó csomag.
 • Fehér József oldal ügyvivő komoly kritikát kapott, mert szóvá merte tenni, hogy még a harmadik - az OKÉT ülés összehívását kezdeményező - levelükre sem kaptak választ.
 • Az OKÉT munkavállalói oldal nehezményezte, hogy a kormány által javasolt 2. napirendi ponthoz (költségvetés) nem készült semmilyen írásos anyag.

50

javaslat az ok t ra
Javaslat az OKÉT-ra

Javaslatot tettem az „oldalülés” résztvevőinek:

töltsük ki tartalommal „A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről”szóló 2010. évi CXXXI. törvényt.

nem maradt idő megtárgyalni, majd legközelebb (mérsékelt érdeklődés a szakszervezeti vezetők részéről !?)

51

javaslat az ok t ra1
Javaslat az OKÉT-ra

Megállapodás "A jogszabályok előkészítésében való részvételről" szóló törvény gyakorlati alkalmazásáról

Az OKÉT munkavállalói oldalát alkotó szakszervezetek tudomásul veszik, hogy az egyeztetés nem jelenti azt, hogy a kormány (jogszabályt előterjesztő miniszter, a jogszabály előkészítéséért felelős államtitkár) köteles a szakszervezetek véleményét, javaslatát a jogszabályban alkalmazni.

Az érintett szakszervezetekkel történő egyeztetés „A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről” szóló 2010. évi CXXXI. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t1000131.htm/t1000131.htm 13-15. §-a szerint a Közvetlen egyeztetés keretében történik, azzal a kiegészítéssel, hogy a jogszabály előkészítéséért felelős államtitkár

A tervezetet írásban (elektronikus úton) a tervezet nyilvánosságra hozatala (az általános egyeztetés megkezdése) előtt y nappal megküldi az érintett szakszervezet(ek) vezetőinek, akiknek megfelelő idő (x nap) álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kialakításához (figyelembe véve, hogy a szakszervezeti vélemény kialakításához gyakran testületi határozat szükséges). y > x. Ha a megadott határidőig a szakszervezet nem reagál, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a tervezettel teljes mértékben egyetért.

52

javaslat az ok t ra2
Javaslat az OKÉT-ra

Megállapodás "A jogszabályok előkészítésében való részvételről" szóló törvény gyakorlati alkalmazásáról

Ha a megadott határidőig a szakszervezet megküldte írásban a véleményét, javaslatát, és azt az előterjesztő részben vagy egészben nem tudja, vagy nem akarja elfogadni, úgy azt érdemben, írásban meg kell indokolnia a törvény (jogszabály) parlamenti, ill. kormányzati elfogadása előtt.

A felek a közvetlen egyezetés folyamán kialakított véleményüket kötelesek a sajtónyilatkozataikban is fenntartani.

Tájékoztatásnak minősül minden olyan fórum, személyes találkozó, ahol az előterjesztő (kompetens kormánytisztviselő) ismerteti a jogszabály tervezetet, vagy annak egy részét, de a szakszervezeti vezető(k)nek nem áll módjukban érdemi, szakmai véleményüket részletesen kifejteni, vagy nem áll rendelkezésükre előzetesen a kormány (vagy legalább az előterjesztő minisztérium) álláspontját tükröző írásban rögzített jogszabály tervezet.

A tájékoztatás nem helyettesítheti az egyeztetést.

Jelen megállapodást és annak további részleteit, így többek között azt, hogy melyik minisztérium mely jogszabályok vonatkozásában melyik szakszervezete(ke)t tekinti stratégiai partnernek, nyilvánosságra kell hozni.

53

b rek
Bérek
 • Oktatói bértábla (alap: egyetemi tanár 1)
 • 2006.04.01-től 2008.01.01-től 2009 2010 2011
 • 416 500 Ft 437 300 Ft 437 300 Ft 437 300 Ft 437 300 Ft
 • a Kjt bértáblája:
 • az illetményalap 2008-ban nőtt, a szorzókat viszont csökkentették,
 • 2009-től csak a minimálbért és garantált bért emelték, az illetményalapot nem, így a fizetési fokozatok összetorlódtak,

54

b rek1
Bérek
 • Oktatói bértábla (alap: egyetemi tanár 1)
 • 2006.04.01-től 2008.01.01-től 2009 2010 2011
 • 416 500 Ft 437 300 Ft 437 300 Ft 437 300 Ft 437 300 Ft
 • a Kjt bértáblája:
 • az illetményalap 2008-ban nőtt, a szorzókat viszont csökkentették,
 • 2009-től csak a minimálbért és garantált bért emelték, az illetményalapot nem, így a fizetési fokozatok összetorlódtak,
 • a 13. havi illetményt megszüntették (2008-ban és 2009-ben még részben havonta pótolták),
 • adókulcs-csökkentés  „szuperbruttósítás” (adót fizetünk az adó után)
 • járulék-csökkentés  nincs fedezete a nyugdíjaknak, TB-nek
 • nyugdíjkorhatár-emelés,
 • a nyugdíjkorhatár emelésével a 14. fokozatban „megállt” nagyon sok munkavállaló illetménye.

61

slide62

szerzett jogok társadalmi (jogbiztonság) igazságosság

62

Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30.

nyugd jak
Nyugdíjak

Ugyanolyan beosztás és ugyanannyi szolgálati idő után:

nyugdíj

bér

bér

bér

bér

bér

bér

80 %

nyugdíj

66 %

nyugdíj

bér

nyugdíj

régen

néhány éve

2012

2013

Hol van az igazság?

63

slide64

szerzett jogok társadalmi (jogbiztonság) igazságosság

kompromisszum készség

megalkuvás

tüntetés tárgyalás

64

Az FDSZ érdekképviseleti munkája, ELTE konferencia, Hévíz, 2011. október 28-30.

slide65
az FDSZ pártoktól független érdekvédelmi szervezet
 • a munkavállalókat, közalkalmazottakat általában érintő ügyekben az ÉSZT konföderáció keretében foglalunk állást, veszünk részt az akciókban
 • felsőoktatási kérdésekben közvetlenül lépünk fel
 • ameddig lehetséges, előnyben részesítjük a tárgyalásokat az érdekvédelem erélyesebb módszereivel szemben
 • kiszivár(o)g(tat)ott híreket nem kommentálunk
 • sajtó megkeresések, nyilatkozatokKlubrádió (szept.19.), Info Rádió (okt.5.)
 • vélemény az új Ftv koncepcióról
 • vélemény az új Ftv tervezetről
a szakszervezet s az egyetemi vezet s viszonya
A szakszervezet és az egyetemi vezetés viszonya

A szakszervezeti jogok igen korlátozottak:

 • Képviseleti jog a szakszervezeti tag élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekben. (Mt.19.§)
 • A munkáltató együttműködési és információadási kötelessége (Mt.21.§ 1.bek.)
 • A dolgozók széles körét érintő intézkedések meghozatala előtt a munkáltató köteles azokat véleményeztetni (Mt.21.§ 2-3 bek.)
 • A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a gazdasági-pénzügyi helyzetről, a keresetek alakulásáról, a foglalkoztatás és a munkafeltételek alakulásáról (Mt. 22.§)
 • A munkáltatónak a munkaviszonyt érintő jogsértő intézkedése ellen a Szakszervezet halasztó hatályú kifogásolási joggal élhet. (Mt. 23.§)
 • A szakszervezeti tisztségviselő munkajogi védelmének biztosítása. (Mt. 28. §) .
 • A szakszervezeti tisztségviselő tagja a Szenátusnak. (Ftv. 28.§ (1) c.).

66

a k zelj v legfontosabb feladatai
A közeljövő legfontosabb feladatai

Helyi szinteken

kapcsolat az állami vezetéssel:

pályázatok (operatív programok) hatása az illetményekre: - többletmunkáért kereset-kiegészítés, - bérhiány jóváírás,- megbízási szerződések (külső személyekkel)

az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács hatékonyabb működése,

a munkájukat tisztességesen elvégző kollégák álláshelyét megvédeni, a létbizonytalanság-érzést csökkenteni,

az eddig elért szociális-jóléti juttatásokat fenntartani, illetve lehetőség szerint bővíteni (a jogszabályok változnak, SZÉP kártya ???)

cafetéria-rendszer (de csak akkor, ha van plusz forrás).

67

a k zelj v legfontosabb feladatai1
A közeljövő legfontosabb feladatai

Országos szinten

tagtoborzás, a fiatalok bevonása az érdekvédelmi munkába,

korrekt, szakmai viták kezdeményezése az oktatási kormányzattal,

az egyre szűkölő jogszabályi lehetőségek maximális kihasználása,

szolidaritás a többi szakszervezettel, de nem hőzöngés.

 • Majdnem elfelejtettem:
 • Wikipédia – van Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete lap
 • jövőre: indul az új FDSZ honlap és a facebook

68

rdemes e szakszervezeti tagnak lenni
Érdemes-e szakszervezeti tagnak lenni ?
 • A válasz egyértelmű. Természetesen NEM !
 • Azért nem, mert manapság a szakszervezeti juttatások mértéke általában nem éri el a tagdíj összegét, meg különben sem szorulunk rá. (Persze lehet, hogy van, aki mégis rászorul?)
 • Azt a kevés eredményt, amit a szakszervezet a munkáltatóval szemben elér, a nem szakszervezeti tagok is élvezik, az érdekvédelem költségeit tehát sokkal "okosabb" a többiekkel megfizettetni.
 • Persze az, aki nem szakszervezeti tag, azért némi kockázatot vállal,

hiszen egyrészt olyan helyzetbe ő is kerülhet, amikor neki is jól jönne a többiek segítsége, a szolidaritás,

másrészt ha - a jelenlegi trend folytatódik, és - az öreg "balekok" elfogynak, akkor az egész munkavállalói érdekképviseleti rendszer összeomlik, pedig valami ilyesmi azért a fejlett "Nyugaton" is általában elő szokott fordulni. …

69