efeserbrevet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Efeserbrevet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Efeserbrevet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Efeserbrevet - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Efeserbrevet. Kapittel 5 og 6 Svein, 9. november 2008. Kapittel 5-6. Tre begrep: ”Bli derfor Guds etterfølgere , -”, 5:1 -> kap. 5:1-21 ”Denne hemmeligheten er stor , -”, 5:32 -> kap. 5:21-6:9 ”Ta derfor Guds fulle rustning på, -”, 6:13 -> kap. 6:10-24. Kapittel 5-6. GUDS FULLE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Efeserbrevet' - trinity


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
efeserbrevet

Efeserbrevet

Kapittel 5 og 6

Svein, 9. november 2008

kapittel 5 6
Kapittel 5-6
 • Tre begrep:
  • ”Bli derfor Gudsetterfølgere, -”, 5:1-> kap. 5:1-21
  • ”Denne hemmeligheten er stor, -”, 5:32-> kap. 5:21-6:9
  • ”Ta derfor Guds fulle rustning på, -”, 6:13-> kap. 6:10-24

Svein

kapittel 5 61
Kapittel 5-6

GUDS FULLE

RUSTNING

EN STOR

HEMMELIGHET

GUDS ETTERFØLGERE

Svein

kapittel 5 62
Kapittel 5-6

2.

EN STOR

HEMMELIGHET

Svein

2 en stor hemmelighet
2. En stor hemmelighet
 • Å være en Guds etterfølger munner ut i :”Underordne dere under hverandre i Kristi frykt”, 5:21
 • Deretter tales det i kap. 5:22-6:9 konkret til seks grupper i den kristne familien:
  • ”Dere hustruer”, 5:22-24 (Kol. 3:18, 1. Pet. 3:1-6)
  • ”Dere menn”, 5:25-33 (Kol. 3:19, 1. Pet. 3:7)
  • ”Dere barn”, 6:1-3 (Kol. 3:20)
  • ”Dere fedre”, 6:4 (Kol. 3:21)
  • ”Dere tjenere”, 6:5-8 (Kol. 3:22)
  • ”Dere herrer”, 6:9 (Kol. 4:1)

Svein

2 en stor hemmelighet1
2. En stor hemmelighet
 • ”Underordne dere under hverandre i Kristi frykt”, Ef.5:21
  • Gr.:”- i ærbødighet (ærefrykt) for Kristus”
 • ”Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre”, 1. Pet 5:5
 • Hva er den store hemmeligheten i dette?
  • Å vandre i hans fotspor! (1. Pet. 2:21)
  • ”- for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet”, Matt 11:29
 • Kristus er vårt eksempel på underordning
  • ”Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg”, Joh. 4:34

Svein

2 en stor hemmelighet2
2. En stor hemmelighet
 • ”Dere hustruer”!”Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn som under Herren.” Kap. 5:22 (Kol. 3:18, 1. Pet. 3:1-4)
  • Dette fortsetter i Kap. 5:25 med: ”Dere menn, Elsk deres hustruer”
   • Det ene kan ikke skilles fra det andre
   • På underfullt vis forkynner på denne måten et kristent hjem evangeliet for sine omgivelser
   • ”For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode – han som er sitt legemes frelser”, Ef. 5:23 – Jes. 62:5

Svein

2 en stor hemmelighet3
2. En stor hemmelighet
 • ”Dere menn”!”Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den”, Ef. 5:25 (Kol. 3:19)
  • Underordning blir neppe noe problem i et hjem der mannen elsker sin hustru slik! (1. Pet. 3:7)
  • Og hvordan elsket Kristus menigheten? Det er spørsmålet mannen må stille seg! 
   • Gav seg selv, v. 25
   • Helliger og renser den, v. 26 (Ved Ordet!)
   • Nærer og varmer, v. 29
  • Målet: Ef. 5:27 Stille menigheten fram i herlighet!

Svein

2 en stor hemmelighet4
2. En stor hemmelighet
 • Mann og kvinne peker på noe større!”For vi er lemmer på hans legeme”, Ef. 5:30eng: ”- ben av hans ben”
 • Denne store hemmelighet vises av Gud allerede i skapelsen:”Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen”, 1. Mos. 2:22
 • ”- de to skal være ett kjød”
 • ”For er vi blitt forenet med ham”, Rom. 6:5

Svein

2 en stor hemmelighet5
2. En stor hemmelighet
 • ”Dere barn”!”Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre, i Herren! For dette er rett”, Ef. 6:1
  • Hvordan kan et barn, som tror på Jesus, allerede i tidlig alder tjene Gud? Luk. 2:51
  • Gjennom lydighet mot sine foreldre!
  • ”Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er til behag for Herren”, Kol 3:20
  • Dette er rett og til behag for Herren
  • Første av budene med løfte: 2.Mos.20:12

Svein

2 en stor hemmelighet6
2. En stor hemmelighet
 • ”Dere fedre”!”Og dere fedre: Vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning”, Ef. 6:4
  • Barna kan bli bitre eller miste motet (Kol. 3:21)
  • Er en særskilt formaning til FEDRE, men:Det samme greske ordet er oversatt med ”foreldre” i Hebr. 11:23 – derfor en formaning til foreldre
  • Å ikke legge for store byrder på våre barns skuldrer
  • Å være en GUDS ETTERFØLGER som far/foreldre:”Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham”, Sal 103:13

Svein

2 en stor hemmelighet7
2. En stor hemmelighet
 • ”Dere tjenere”! (arbeidstakere)”Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer, med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte, som mot Kristus selv”, Ef 6:5
  • ”tjenere” gr. = doulos - ”kjøpt slave”
  • Respekt og aktelse for arbeidsgiver skal prege en kristen arbeidstaker
  • Et oppriktig hjerte
  • Ikke øyentjenere (v. 6) - Ampl. Bible skyter inn: ”- som om ”sjefen” observerte deg”
  • Som for Herren og ikke for mennesker
  • Kol. 3:23-24 – ”Tjen Herren Kristus”

Svein

2 en stor hemmelighet8
2. En stor hemmelighet
 • ”Dere herrer”! (arbeidsgivere)”Og dere herrer: Gjør likedan mot dem, så dere lar være å bruke trusler. Dere vet jo at både de og dere selv har den samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk”, Ef 6:9
  • Den ”sanne sosialisme” – en Herre i himmelen som ikke gjør forskjell på folk
  • Slik skal også den kristne bedriftsleder framstå
  • ”Lær meg, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn!” Sal 86:11 (Rut. 2:4)

Svein

kapittel 5 63
Kapittel 5-6

3.GUDS FULLE

RUSTNING

Svein

3 guds fulle rustning
3. Guds fulle rustning
 • ”For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep”, Ef. 6:10-11
  • ”hans veldige kraft” – samme utrykk som i Ef. 1:19
  • ”fulle rustning” = gr. ”hele, komplette”
 • TA PÅ DERE!
  • En aktiv handling/innstilling
 • Amplified Bible v.10:”Til slutt (som konklusjon): Bli sterke i Herren – bli utrustet gjennom din enhet med Ham, -”

Svein

3 guds fulle rustning1
3. Guds fulle rustning
 • På hvilken arena foregår denne åndskamp?”For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet”, Ef. 6:12
  • ”kamp” = gr. ”brytekamp”
  • Eks.: Josva 9:1-2 – Kampen for å innta Kanaan
  • Det pågår en kampanje: 2. Kor. 2:11
 • ”Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt”, Ef. 6:13

Svein

3 guds fulle rustning2
3. Guds fulle rustning
 • Består av 6 deler:
  • Sannhetens belte
  • Rettferdighetens brynje
  • Sko på føttene
  • Troens skjold
  • Frelsens hjelm
  • Åndens sverd
 • ”Våre våpen er ikke kjødelige”, 2. Kor. 10:4-5

Svein

sannhetens belte 1
Sannhetens belte (1)
 • ”Stå da ombundet med sannhetens belte om livet”, Ef. 6:14
 • Beltet holder rustningen sammen
 • ”Bind derfor opp om dere, om deres sinn, -” 1. Pet. 1:13
 • ”Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten”, 3. Joh. 3(Ef. 4:24)

Svein

rettferdighetens brynje 2
Rettferdighetens brynje (2)
 • ” - vær iført rettferdighetens brynje”, Ef 6:14gr. ”brystplate”
 • Brynjen dekker hjertet
 • Ikke den rettferdighet Gud kler oss med
 • Uttrykket hentes fra Jes 59:17: ”Han kledde seg i rettferdighet som en brynje”
 • ”- slike som bevarer troens hemmelighet i en ren samvittighet”, 1Tim 3:9 (Ordspr. 4:23)

Svein

sko p f ttene 3
Sko på føttene (3)
 • ”Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir”, Ef. 6:15
 • Eng: ”- the preparation of the gospel of peace”
 • Fottøyet er svært viktig for en soldat
 • Å stå stødig i evangeliet, 2. Mos. 12:11 (Jes. 52:7)
 • Å vandre med Herren, 5. Mos. 29:5

Svein

troens skjold 4
Troens skjold (4)
 • ”Gripframfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med”, Ef. 6:16
 • ”framfor alt” = gr. ”i tillegg til alt dette”
 • Skjoldet dekker over alt
 • 1. Mos. 15:1(1. g. i Bibelen)
 • ”Hans trofasthet er skjold og vern”, Sal 91:4
 • Gjensvaret på dette i vårt hjerte er TROENS SKJOLD

Svein

frelsens hjelm 5
Frelsens hjelm (5)
 • ”Ta frelsens hjelm”,Ef. 6:17
 • ”Ta” akkurat her betyr på gresk ”å ta imot noe fra en annen (som en gave)”
 • Hjelmen beskytter hodet
 • Hva kan beskytte vårt tankeliv?
 • ”- med håpet om frelse som hjelm!”, 1.Tess. 5:8
 • Frelsen: ”- det er Guds gave”, Ef. 2:8

Svein

ndens sverd 6
Åndens sverd (6)
 • ”Ta Åndens sverd, som er Guds ord”, Ef. 6:17
 • Det eneste offensive våpen i denne rustning!
  • Aktiv handling (”ta”)
  • Bli kjent med Guds ord
  • Lær å bruke Guds Ord
  • Ha tillit til at det virker – det kalles Åndens sverd
 • ”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd”, Hebr. 4:12 (Åp. 1:16)

Svein

3 guds fulle rustning3
3. Guds fulle rustning
 • Hvordan ikle seg Guds fulle rustning?”- idet dere til enhver tid ber i Ånden med all bønn og påkallelse og er årvåkne”Ef. 6:18 (1930-overs)

Svein