www valmiera lv 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WWW.VALMIERA.LV 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
WWW.VALMIERA.LV 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

WWW.VALMIERA.LV 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

WWW.VALMIERA.LV 2010. VALMIERA DOMĀ UN RADA. DOME 13 deputāti. ADMINISTRĀCIJA - Apmeklētāju pieņemšanas centrs - Juridiskā nodaļa - Finanšu dienests - Attīstības un projektu vadības nodaļa - Informācijas tehnoloģiju nodaļa - Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WWW.VALMIERA.LV 2010' - trinh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
www valmiera lv 2010
WWW.VALMIERA.LV

2010

VALMIERADOMĀ UN RADA

valmieras pils tas pa vald ba
DOME

13 deputāti

ADMINISTRĀCIJA

- Apmeklētāju pieņemšanas centrs

- Juridiskā nodaļa

- Finanšu dienests

- Attīstības un projektu vadības nodaļa

- Informācijas tehnoloģiju nodaļa

- Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa

IESTĀDES (12)

Būvvalde, Bāriņtiesa, Izglītības pārvalde,

Sociālais dienests, Nekustamā īpašuma

apsaimniekošanas pārvalde, Kultūras centrs u.c.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES (20)

KAPITĀLSABIEDRĪBAS (4)

“Valmieras Siltums”, “Valmieras Namsaimnieks”,

“Valmieras Komunālā saimniecība”,

“Valmieras Ūdens”

Valmieras pilsētas pašvaldība
sabiedrisko attiec bu un t risma noda a
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa

Izpilddirektora vietnieks(Administrācijas vadītājs)

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa

Nodaļas vadītājs

Nodaļas vadītāja vietnieks

Speciālisti: 2- tūrisma jautājumos, 1-ārējo sakaru jautājumos, 1- sabiedrisko attiecību jautājumos

komunik cija
Komunikācija

Iekšējā

Informācijas apmaiņa

+

Saliedētības, motivācijas pasākumi

=

Darba kvalitāte un lojalitāte

Ārējā

Mediju attiecības

+

Komunikācija ar sabiedrības grupām

+

Komunikācija ar partneriem

=

Apmierināta sabiedrība

Pārvaldes reputācija

Pilsētas tēls

iek j komunik cija
Iekšējā komunikācija

Līdzšinējās situācijas raksturojums

Izmantotās metodes:

Sanāksmes (iknedēļas vadītāju sanāksme, administrācijas sanāksmes, nodaļu sanāksmes u.c.)

Darba grupas (Pilsētas svētku, Sporta balles, projektu u.tml.);

E-pasts (informācijas izsūtīšanai);

Lietvedības dokumentu sistēma NAMEJS (atvaļinājumi, dokumenti, kas vēsta par pašvaldības darbību rīcību);

Portāls www.valmiera.lv;

Iekšējā komunikācija nav kontrolēta, mērķtiecīgi virzīta.

iek j komunik cija1
Iekšējā komunikācija
 • Neformālā
 • diskusijas;
 • sarunas;
 • baumas;
 • spontānas sapulces;
 • pasākumi;
 • apbalvojumi;
 • Aptaujas.
 • Formālā
 • sanāksmes, tikšanās;
 • informatīvie materiāli;
 • - iekšējās apmācības
iek j komunik cija odien
Iekšējā komunikācija šodien

Mērķis

uzlabot iekšējo komunikāciju,

veicinot informācijas apriti un attīstīt

darbinieku piederību un lojalitāti

organizācijai

NO IEKŠĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS VEIDOJAS ĀRĒJĀ

iek j komunik cija odien1
Iekšējā komunikācija šodien

Iekšējās mācības

Iekšējās mācības ļauj ne vien celt darba kvalitāti, bet arī veicināt saliedētību.

Nodarbību vadītāji – pašu struktūrvienību vadītāji vai bez papildus finanšu resursiem pieaicināmi eksperti.

iek j komunik cija odien2
Iekšējā komunikācija šodien

Pasākumi kolektīvam

Veidot vidi, kurā tiem darbiniekiem, kas to vēlas, ir iespēja satikties, būt kopā, iesaistīties un iesaistīt citus.

Jebkurai organizācijai ir svarīgi veidot tradīcijas, vēl svarīgāk ir tās saglabāt un kopt. Neatteikties no tām, ja kādu reizi ir mazāks apmeklējums, bet izzināt, kas vispār darbiniekus interesē, kādus pasākumus viņi vēlētos, kādus apmeklētu, ar kādu finansējumu var rēķināties.

Iespējamie pasākumi un formas:

Ziemassvētku sarīkojums - pikniks vai citā formā organizēta kopā būšana

rudens pārgājieni

talkas

koku stādīšana

jauno objektu apmeklēšana

slidošana u.tml. pasākumi.

Pasākumi var tikt organizēti atsevišķām interešu grupām, kas ne vienmēr ir viss kolektīvs, piemēram, veloizbrauciens.

iek j komunik cija odien3
Iekšējā komunikācija šodien

Apbalvošanas sistēma

veicina kolektīva motivāciju, pasākumu viena no aktivitātēm

1x gadā aptauja “ Atsaucīgākais kolēģis”

Gada nogalē aptaujas rezultātā nosaka “Atsaucīgāko”, “Smaidīgāko”, “Skrejošāko” u.tml. darbinieku.

Jubilejas

Darbinieku sveikšana apaļajās dzīves un darba jubilejās

iek j komunik cija odien4
Iekšējā komunikācija šodien

“darbinieku pārstāvniecība” – darba grupa, kas ir kā vēstneši un arī padomdevēji nodaļās, piemēram, mudina apmeklēt darbinieku pasākumus vai darba grupā ierosina un izstrādā idejas, kāds varētu būt darbinieku pasākums;

darbinieku aptaujas (par apmierinātību, ierosinājumiem, vēlmēm un vajadzībām)

iek j komunik cija odien5
Iekšējā komunikācija šodien

Iekštīkla (intraneta) izveide

Intranets ir organizācijas, uzņēmuma, iestādēs iekšējā mājas lapa, kas satur gan oficiālo informāciju, kas tiek izplatīta ārējai auditorijai, gan informāciju, kas izplatāma tikai kolektīvam.

Tā ir organizēta neformālā vide kolektīvam.

iek t kls
Iekštīkls

Izveidots 2010. gadā

Ieviests: 3 mēnešu laikā

Budžets: 0 LVL

Resursi: 2 speciālisti (IT un SA)

Lietotāji: administrācijas un iestāžu darbinieki (izņemot izglītības iestādes, Kultūras centru, muzeju, pansionātu)

slide14

Adrese: iekstikls.valmiera.lv

Ieeja: ar individuāliem lietotāja datiem

valmiera dom un rada

VALMIERADOMĀ UN RADA

WWW.VALMIERA.LV