Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ali Çarkoğlu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ali Çarkoğlu

Ali Çarkoğlu

211 Views Download Presentation
Download Presentation

Ali Çarkoğlu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Türkiye’de Toplumsal Eşitsizlik Ali Çarkoğlu Ersin Kalaycıoğlu

 2. ISSP Nedir? Uluslararası Sosyal Saha Çalışmaları Programı (International Social Survey Program-ISSP) aşağıdaki haritada gösterilmiş olan 41 ülkede önemli sosyal bilim sorularına yanıt vermek amacıyla aynı sorucetveli çerçevesinde ve aynı örneklem kalitesinde karşılaştırılabilir bir veri toplama çalışmasıdır. ISSP üyelerinin ana amacı tüm üye ülkelerde anlamlı ve anlaşılabilir sorular sorarak ülkeler arasıdaki ortak noktaların yanısıra farklılaşmaları da gözlemeye olanak verecek anket cetvelleri geliştirmektir. Çalışmaların temelini oluşturan anket cetvelleri birkaç yıl süren komite çalışmalarının ürünüdür. Çalışma konuları tüm üyelerin oylarıyla teklif edilen çalışma başlıkları arasından kabul edilir. Komite çalışmaları süresince geliştirilen soru modülleri değişik ülkelerde deneme mahiyetinde saha çalışmalarıyla sınanır ve bu sınamalar sonucunda son şeklini alır. Bu soru cetvelleri genel kurul onayına sunulur ve nihai anket cetveli burada kabul edildikten sonra üyeler tarafından kendi ülke dillerine uydurularak kullanılır.

 3. Hayatta Yükselmenin Koşulları

 4. Toplumsal Hareketlilik: Dikey Akışkanlık

 5. Gelir Dağılımında Eşitsizlik

 6. Vergi Yükünün Dağılımı: Eşitsizliği Giderme veya Sürdürme

 7. Sosyal Hizmetlerde Adalet ve Eşitsizlik

 8. Toplumsal Uzlaşmazlık

 9. Toplumsal Eşitsizliğin Toplumsal Kökenleri: Aile

 10. Toplam

 11. Kişisel Kazanç ve Hakkaniyet

 12. Toplumsal Eşitsizlik Türleri ve Türkiye: Makro Değerlendirmeler

 13. Türkiye bugün size gösterdiğim bu toplum türlerinden hangisine benzemektedir? %36,0 %32,3 %10,8 %8,0 %2,9 Bu gösterilenler arasından bir tercih yapamıyor %2,9 Fikri Yok / Bilmiyor / Cevap Yok %7,9

 14. Sizce Türkiye nasıl olmalıdır? %1,2 %2,9 %7,4 %52,1 %25,2 Bu gösterilenler arasından bir tercih yapamıyor %3,4 Fikri Yok / Bilmiyor / Cevap Yok %7,7

 15. Çalışma Hayatı, Değişim ve Görgü

 16. Çalışma Etiği ve İş Hayatına Yaklaşım

 17. Deneklerin Toplumsal Konumu ve Servet Dağılımı

 18. Türkiye’de Sosyal Eşitsizliğin Toplumsal Cinsiyet, Etnik ve Dini Azınlık Grupları üzerine Yansımaları