Manuelle målstyrings-tavler - PowerPoint PPT Presentation

manuelle m lstyrings tavler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Manuelle målstyrings-tavler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Manuelle målstyrings-tavler

play fullscreen
1 / 12
Manuelle målstyrings-tavler
97 Views
Download Presentation
tricia
Download Presentation

Manuelle målstyrings-tavler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Manuelle målstyrings-tavler Et vigtigt redskab når man vil: Skabe overblik Se helheder Styre i forhold til målsætninger Skabe sammenhold i teams

 2. Hvor sjovt er det at bowle uden måltavle??

 3. - Og hvad med en fodboldkamp? Hvad sker der, hvis man kommer lidt for sent til en kamp – vi tjekker lige tavlen, eller spørger sidemanden – hvad står der, hvem har scoret osv.

 4. Vi bruger tavler overalt i hverdagen

 5. - Så hvorfor ikke have det på arbejdspladsen Hvorfor have tavler på arbejdspladsen: Ledelsen får mulighed for at give fælles informationer Medarbejderne får informationer og indblik Man ved i hvilken retning man skal Resultere i adfærdsændringer Fastholdelse af fokus Følge udviklingen Afdække problemområder Årsagsregistrering Løbende forbedringer Ledelsesværktøj Skab enighed omkring mål, sørg for de giver værdi for medarbejderne

 6. Vejen til forbedringer: • Kan det defineres, kan det måles • Kan det måles, kan det analyseres • Kan det analyseres, kan det styres • Kan det styres, kan det forbedres !!! Sørg for ikke at have for mange mål – sørg for at gøre det enkelt

 7. Sendingsantal Nedbrud Eksempler på målinger Antal ideer/forslag Emballageforbrug Kassationer pga. fejl Leveringssikkerhed Mødeprocent Uddannelse Sagsbehandlingstider Antal rykkere Medarbejdertrivsel Overarbejde Papirforbrug Ventetider

 8. Opbygning af måltavle Hvad, hvordan, hvem: Definer målepunkterne Hvordan får vi de rigtige data (husk enkle metoder) Rollefordeling / turnusaftaler Overblik på 9 sekunder: Første 3 sekunder: Konstater målepunkterne Næste 3 sekunder: Få overblik over status (f.eks. grøn= ok / rød = problem) Sidste 3 sekunder: Hvad er der gjort for at forbedre rød status; hvem har ansvar Det vil sige: Enkel opbygning Farvebrug til tydelig markering af status Idébank til registrering af de gode ideer Handleplan til forbedringstiltag, deadlines og ansvarlig for gennemførsel Jo oftere man mødes, jo hurtigere kan forbedringstiltag vedtages og iværksættes

 9. Lav tavlen på en whiteboard Det kræver ikke det store at lave en tavle - i første omgang kan man lave det på et stort stykke papir, blot for at få en fornemmelse af hvordan tavlen skal udformes Dernæst kan man investere i en whiteboard tavle, samt tavletape, til at inddele med – det koster ikke alverden og er godt givet ud. Man kan også købe færdige tavler, det kræver naturligvis, at man er helt sikker i sit layout, og koster en del mere (kontakt mig gerne for yderligere info om færdige tavler) Sørg for ikke at have for mange ting i gang samtidig – det dræner for energi – byg tavlen op – stille og roligt

 10. Eksempel på Målstyringstavle (skitse)

 11. Vigtigt omkring målstyringstavler Sørg for at have medarbejderne med til at finde ud af hvilke mål der skal måles på – de skal give værdi for den enkelte Skift målene ud med mellemrum – der skal være udfordringer i målene, ellers bliver det let en sovepude Vær aktiv deltagende omkring tavlen og de aktiviteter der følger – det er altid sjovere at være med til at udvikle, end at placere sig på sidelinjen Sørg for at prioritere antal af ideer, både så der ikke er for meget i gang samtidig, men også så i får mest for mindst

 12. Gratis LEAN-hæfte om tavler Du kan ganske gratis få hæftet LEAN-i praksis målstyrings- og forbedringstavler på en pdf fil ved at skrive til erna@storgaardinnovation.dk Du kan se mere om tavler på hjemmesiden www.storgaardinnovation.dk