Az oszt lyf n ki szerep t rt nete
Download
1 / 10

Az osztályfőnöki szerep története - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Az osztályfőnöki szerep története. Szekszárdi Júlia Veszprémi Egyetem. Organisationsentwurf (1849). Természetes pedagógiai igényből fakadó szerepkör Az osztályfőnök az igazgató helyettese az osztályába járó tanulók ügyvivője a szó pedagógiai és hivatalnoki értelmében,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az osztályfőnöki szerep története' - tricia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az oszt lyf n ki szerep t rt nete

Az osztályfőnöki szerep története

Szekszárdi Júlia

Veszprémi Egyetem


Organisationsentwurf 1849
Organisationsentwurf(1849)

Természetes pedagógiai igényből fakadó szerepkör

Az osztályfőnök az igazgató helyettese az osztályába

járó tanulók ügyvivője a szó pedagógiai és hivatalnoki értelmében,

az osztálya szintjén biztosítja az intézmény megfelelő működését,

személyre szólóan törődik a gyerekekkel,

végzi az osztályával kapcsolatos adminisztrációt.


Az oszt ly szerepe az egyes di kok szocializ ci j ban
Az osztály szerepe az egyes diákok szocializációjában

1941 – Tanterv és utasítás a nyolcosztályos népiskola számára

“A másik nagy nevelő a népiskolai tanuló életében az osztály. A tanuló sok rosszat, de sok jót is tanul a társaitól. Az osztály nagy hatással van későbbi társadalmi magatartására is”.


Szabad besz lget s
Szabad beszélgetés

(Általános iskola tanterve, 1946.) „A tanár és a tanuló kölcsönös szereteten és bizalmon alapuló közvetlen beszélgetései (…) A megbeszélés közben a nevelőnek tudnia kell, hogy a tanuló is büszke emberi méltóságára, van önérzete, önértékelése s komolyan fájhat neki, ha ebben akár nevelője, akár tanulótársai megbántják.”


A k zoktat s gyi miniszter az 1952 53 tan v f feladatair l
A közoktatásügyi miniszter az 1952/53. tanév főfeladatairól

 • „ (…) oktató-nevelőmunkánk központjába az ifjúság politikai-erkölcsi nevelését: a hazafiságra, a helytállásra, fegyelemre való nevelést kell állítanunk (…)Vissza kell vernünk az ellenséges kísérleteket első sorban a klerikális reakció részéről, amely ma még nem akar belenyugodni abba, hogy a magyar ifjúság nevelését kivettük a kezéből.”


Az ltal nos iskola tervszer nevel s nek programja 1963
Az általános iskola tervszerű nevelésének programja főfeladatairól (1963)

a “fiatalokat úgy kell nevelni,... hogy az iskolából kilépve meg tudjanak felelni a a felépülő szocialista társadalom igényeinek.... (s ennek érdekében)...az oktató-nevelő munka tervszerűen szolgálja a szocialista világnézet és erkölcs alakítását.”


Az oszt lyf n k szerepe 1976

Az osztályfőnök osztálya felelős vezetője, aki “munkáját

a nevelési terv,

az osztályfőnöki órák tanterve ,

az igazgató utasítása,

a rendtartás előírásai alapján végzi;

nevelőmunkájában ... az ifjúsági szervezetre, az úttörőrajra, illetve a KISZ alapszervezetre támaszkodik,

tanácsaival segíti az ifjúsági vezetőket, észrevételeiket, javaslataikat osztályfőnöki tevékenységében felhasználja.”

Pedagógiai Lexikon, 1976

Az osztályfőnök szerepe (1976)


A hagyom nyos szerep le rt kel d se
A hagyományos szerep leértékelődése “munkáját

Nevelési-oktatási tervek (1978)

 • A teljesítményképes tudás jelentőségének növekedése,

 • megnövekedett tartalmi követelmények,

 • szaktanár kontra osztályfőnök,

 • a nevelés egyszemélyi felelőse,

 • az osztályfőnöki szerepkör kettéhasadása (sajátos skizofrénia).


Meg j tott oszt lyf n ki tanterv
Megújított osztályfőnöki tanterv “munkáját

 • Az osztályfőnöki óra a tanulók közösségi életének jelentős fóruma,

 • alkalmat ad a gyerekek erkölcsi tudatának és magatartásának fejlesztésére,

 • az alsó tagozat második szakaszában is kötelező,

 • a kötöttségek a témaválasztásban is csökkentek (25 % kötött óra, kötelezően és szabadon választható témák),

 • fellazított keretek –a modernizációs tartalmak „trójai falova” (tantervi korrekció, ajánlások a 80-as években).


A rendszerv lt s ut n
A rendszerváltás után “munkáját

I. Országos Osztályfőnöki Konferencia (1991.)

a modernizáció folytatása, megszabadulás a terhes kötöttségektől, ideológiai elvárásoktól;

II. Országos Osztályfőnöki Konferencia (1995.)

a NAT bevezetésével az osztályfőnöki szerep központi kodifikációjának eltörlése;

III. Országos Osztályfőnöki Konferencia (2000.)

Változó világ, változó társadalom, változó szerep

Igény a szakmaiság képviseletére;

IV. Országos Osztályfőnöki Konferencia (2004).


ad