slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Škola : Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Škola : Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Škola : Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. - PowerPoint PPT Presentation

triage
89 Views
Download Presentation

Škola : Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“ Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236 Tematická oblast: Psychologie Autor: pHdr. Jaroslava pauchová Téma: Vědomí a nevědomí Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ps_13_Vědomí a nevědomí Datum tvorby: 14.7. 2013 Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1. ročníku sš a slouží k pochopení významu vědomí a nevědomí jako oblasti lidské psychiky. Součástí je procvičování formou úkolů. Klíčová slova: stav, vědomí, nevědomí

 2. V Ě D O M Í A N E V Ě D O M Í

 3. Vědomí • Stav bdělosti… • Aktivace organismu… • Stav uvědomování sebe sama…

 4. Vědomí • Podmínka pro činnost fungování psychických funkcí vnímání myšlení prožívání řeči

 5. VĚDOMÍ • Umožňuje člověku Stanovovat cíle práce Realizaci práce

 6. Stavy vědomí • A) Bdělé vědomí - koncentrovaná pozornost - dobrá orientace - připravenost k reakci na podněty - jedinec vykonává různé aktivity

 7. Stavy vědomí • B) Ospalost - horší pozornost - snížená orientace i reakce - vyvolávající faktor - únava a nedostatek spánku

 8. Stavy vědomí • C) Spánek - výrazné snížení uvědomování sebe sama - reakce na podněty jsou minimální

 9. Nevědomí • Jsou to obsahy, které si momentálně ze svého duševního života neuvědomujeme - zautomatizovaná činnost (nacvičená chůze, psaní…) - potlačené touhy a přání, pudy (S. Freud)

 10. Úkol č. 1– co nám umožňuje vědomí? Možná řešení !!!! Stav bdělosti Stanovit cíle práce Aktivace organismu Uvědomování sebe sama Prožívání Aktivita vnímání Řeč Aktivita myšlení Realizace činnosti

 11. Úkol č. 2 • Nevědomí - jsou to obsahy, které si momentálně ze svého duševního života …………………(doplňte) • Správné řešení: • Neuvědomujeme

 12. Zdroje, použitá literatura • Vágnerová, M.,: Základy psychologie, UK Karolinum, Praha 2007. ISBN 978-80-246-0841-9 • Čechová, V., Rozsypalová, M.,: Obecná psychologie, IDVPZ, Brno, 1994. ISBN 80-7013-185-3 • Obrázky galerie Klipart