informace o p edb n alokaci v op 2014 2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020. Martin Fraško MAS Naděje o.p.s. 10.04.2014, MOST. Evropské strukturální a investiční fondy 2007 - 2013. V plánovacím období 2007 – 2013 bylo možné čerpat prostřednictvím metody LEADER z těchto OP: OP Program rozvoje venkova.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020' - triage


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informace o p edb n alokaci v op 2014 2020

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020

Martin Fraško

MAS Naděje o.p.s. 10.04.2014, MOST

evropsk struktur ln a investi n fondy 2007 2013
Evropské strukturální a investiční fondy 2007 - 2013

V plánovacím období 2007 – 2013 bylo možné čerpat prostřednictvím metody LEADER z těchto OP:

 • OP Program rozvoje venkova
evropsk struktur ln a investi n fondy 2007 20131
Evropské strukturální a investiční fondy 2007 - 2013

V plánovacím období 2007 – 2013 bylo možné čerpat prostřednictvím metody LEADER z těchto OP:

 • OP Program rozvoje venkova
 • celková částka 5,3 mld Kč
evropsk struktur ln a investi n fondy 2007 20132
Evropské strukturální a investiční fondy 2007 - 2013
 • Dle informace ministryně MR p. Jourové, sdělené na zasedání HSRÚK by pro MAS mělo být alokováno na roky 2014 – 2020 cca 20 mld. Kč
evropsk struktur ln a investi n fondy 2014 2020
Evropské strukturální a investiční fondy 2014 - 2020

V plánovacím období 2014 – 2020 vyjednávací týmNS MAS ČR dojednal nové operační programy, z kterých budou metodou LEADER čerpány finanční prostředky ESI fondů, a to prostřednictvím Místních akčních skupin v ČR.

Dojednány byly následující programy:

evropsk struktur ln a investi n fondy 2014 20201
Evropské strukturální a investiční fondy 2014 - 2020
 • OP Program rozvoje venkova
 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • OP Vývoj, věda a vzdělávání
 • OP Zaměstnanost
 • Integrovaný regionální OP
 • OP Technická pomoc
 • OP Životní prostředí ?
 • OP Doprava
 • OP Rybářství
op program rozvoje venkova
OP Program rozvoje venkova
 • Dojednaná alokace ve výši 5%
 • Reprezentuje:
  • 108,52 mil €
  • 2,71 mld Kč
 • Plán dalšího vyjednávání
  • Navýšení o 10 %
op podnik n a inovace pro konkurenceschopnost
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • V přípravě možnost zapojení, dotace pro mikropodniky
 • Cíl
  • 6 %
  • 5,7 mld Kč
op podnik n a inovace pro konkurenceschopnost1
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Cílem operačního programu je zajistit podporu podnikatelského prostředí a inovací pro zvýšení konkurenceschopné ekonomiky ČR.
 • Zaměření: podpora podnikání, inovací v podnikatelském sektoru, energetických úspor, ICT infrastruktury
op v voj v da a vzd l v n
OP Vývoj, věda a vzdělávání
 • Dojednaná alokace reprezentuje:
  • 540 mil Kč
  • Na řešení absorpce a poradenství v rámci technické pomoci
 • Plán dalšího vyjednávání
  • 7 %
  • 5,77 mld Kč
op v voj v da a vzd l v n1
OP Vývoj, věda a vzdělávání
 • Cílem navrhovaného operačního programu je významnými investicemi do produkce nových znalostí a kvalifikovaných lidských zdrojů urychlit strukturální posun české ekonomiky směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na vzdělané pracovní síle, využívání špičkových technologií, podpoře kreativity, produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformaci do inovací a do konkurenční výhody českých firem. Cílem OP je také transformace české vzdělávací soustavy směrem k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání a podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci hlavního výchovně-vzdělávacího proudu a zajištění předškolní přípravy zejména pro děti se sociálním znevýhodněním.
op v voj v da a vzd l v n2
OP Vývoj, věda a vzdělávání
 • Zaměření: podpora výzkumu a vývoje, zvyšování kvality vzdělávání a vytváření kvalitních lidských zdrojů a nových znalostí, provázání veřejných investic do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací s širším hospodářským a společenským prostředím regionů, podpora rovným příležitostem ve vzdělávání a odstranění segregace ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětí se sociálním znevýhodněním, mj. romských.
op zam stnanost
OP Zaměstnanost
 • Dojednaná alokace ve výši 3%
 • Reprezentuje:
  • 52,26 mil €
  • 1,3 mld Kč
  • Výběr 50 MAS z ČR, dle potřebnosti
 • Plán dalšího vyjednávání
  • 7 %
  • 3,46 mld Kč
op zam stnanost1
OP Zaměstnanost
 • Cílem navrhovaného OP je zajištění efektivního trhu práce pro zajištění udržitelné a dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR a zároveň snižování sociálního vyloučení s důrazem na začleňování znevýhodněných resp. ohrožených skupin obyvatelstva do trhu práce.
 • Zaměření: podpora opatření na trhu práce, sociální začleňování, podpora zdraví, instituce
slide15
IROP
 • Dojednaná alokace ve výši 6,27%
 • Reprezentuje:
  • 305 mil €
  • 7,6 mld Kč
 • Plán dalšího vyjednávání
  • 15 %
  • 18,97 mld Kč
slide16
IROP
 • Cílem OP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení intervencí národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území.
 • Zaměření: Podpora vyváženého rozvoje území regionu
op technick pomoc
OP Technická pomoc
 • V přípravě možnost zapojení
 • Cíl
  • 9,9 mld Kč
  • Určeno na provozní a animační náklady
op technick pomoc1
OP Technická pomoc
 • Cílem navrhovaného OP je zajištění prostředků na realizaci horizontálních aktivit pro systém koordinace a řízení v programovém období 2014-2020.
 • Zaměření: zajištění horizontálních činností koordinace a průřezových činností ve vztahu k OP; provoz systému pro monitoring realizace fondů SRR a plnění Dohody o partnerství, centrální sběr dat; tvorba studií, analýz a vyhodnocení ve vztahu k plnění Dohody o partnerství; naplňování principu partnerství.
op ivotn prost ed
OP Životní prostředí
 • Plán dalšího vyjednávání
  • 3 %
  • 2,1 mld Kč
op ivotn prost ed1
OP Životní prostředí
 • Cílem navrhovaného operačního programu je zajistit ochranu a kvalitní a zdravé prostředí pro život obyvatel ČR, podpořit efektivní využívání zdrojů a eliminovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí a s tím související snižování dopadů změn klimatu.
 • Zaměření: ovzduší, voda, odpady+ekologické zátěže, biodiverzita+krajina+půda, opatření pro případ mimořádných událostí v oblasti životního prostředí).
www nadeje org
www.nadeje.org

Děkujeme za pozornost

martin.frasko@nadeje.org