highlights fra lederpejling 6 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Highlights fra Lederpejling 6, 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Highlights fra Lederpejling 6, 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1

Highlights fra Lederpejling 6, 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Hovedrapporten kan læses på www.ftf.dk/lederpejling. Undersøgelsen er gennemført som internetbaseret spørgeskema, der er blevet gennemført i januar-februar 2008. Den baserer sig på tal fra 176 ledere med en svarprocent på 49. Highlights fra Lederpejling 6, 2008. Er lederjobbet attraktivt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Highlights fra Lederpejling 6, 2008' - triage


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
highlights fra lederpejling 6 2008

Hovedrapporten kan læses på www.ftf.dk/lederpejling.

Undersøgelsen er gennemført som internetbaseret spørgeskema, der er blevet gennemført i januar-februar 2008. Den baserer sig på tal fra 176 ledere med en svarprocent på 49.

Highlights fra Lederpejling 6, 2008
 • Er lederjobbet attraktivt.
 • 92% finder samlet set deres lederjob attraktivt
 • 8% finder ikke deres lederjob attraktivt
 • Der er ikke en signifikant sammenhæng mellem ledelsesniveau, og om man finder arbejdet attraktivt, men en tendens til at ledere på øvre ledelsesniveau finder arbejdet noget mere attraktivt end ledere på nedre ledelsesniveau.
 • 173 af de ledere, der har besvaret undersøgelsen, er ansat i offentlige institutioner.
 • 3 ledere er ansat privat, hvilket svarer til mindre end 2%.
  • Hvad bruger lederen tiden på?
  • Personale ledelse
 • Tiden, der bruges påpersonaleledelse, er – ifølge en del af
 • lederne – lidt for lille.
 • 25%, bruger 0-20% af deres tid på personaleledelse.
 • 50% bruger 21-40% af deres tid.
 • 60% af lederne giver udtryk for at ville bruge 21-40% af deres
 • tid på personaleledelse .
   • Administrativ ledelse
 • Der er et gennemgående ønske om at kunne nedsætte den
 • tid, der bruges på administrativ ledelse.
 • 14%, bruger 41-60% af deres tid på administrativ ledelse og
 • 2% bruger mere
 • 78% ønsker at bruge mellem 0-20% af deres tid på det
 • administrative arbejde.
 • Faglig ledelse og sparring
 • 52% af lederne bruger 0-20% af deres tid på faglig ledelse og
 • sparring.
 • 42% bruger 21-40%.
 • 60% af lederne ønsker at bruge 21-40% af deres tid på faglig
 • ledelse og sparring – altså noget mere tid, end det er tilfældet
 • nu.
 • Strategisk ledelse
 • 78% af lederne angiver at bruge mellem 0-20% af deres tid på
 • strategisk ledelse
 • 21% bruger 21-40% af deres tid.
 • 46% af lederne ville gerne bruge 21-40% af deres tid på denne
 • del af ledelsesopgaven.
 • Ønsker for prioritering af tiden:
 • Lederne ville gerne prioritere personaleledelse og faglig sparring i særlig grad, men det er indenfor tidsanvendelsen på strategisk ledelse og administrativ ledelse, at lederne ønsker de største forandringer i deres prioriteringer af tiden.
 • Hvilke kompetencer er vigtige
 • for ledere at have
 • Det er personaleudvikling og -ledelse, der er det vigtigste, frem for dokumentation, redskaber og effektiviseringsprocesser. Det at være leder for et personale betyder meget for lederne.
 • Effektiviseringsprocesser og økonomistyring er mindre vigtige, mens psykisk arbejdsmiljø og kommunikation omvendt anses for meget vigtigt.
 • Tendensen i valgene hænger meget godt sammen med det øgede fokus, på det, man kunne kalde de blødere ledelseselementer, som fylder tiltagende meget i ledernes arbejde.
 • Figuren: I hvor høj grad mener lederne, at de anførte kompetence-områder skal indgå i deres lederuddannelse.
 • Diplomuddannelsens betydning
 • Det er gennemgående, at diplomuddannelsen har haft stor betydning for både
  • adfærden som leder
  • det at virke som leder,
  • og at uddannelsen har forholdt sig til de konkrete
  • udfordringer, man som leder står med i praksis.
 • Tilfredsheden med diplomuddannelsen er større, og udbyttet vurderes som værende højere end for anden form for længerevarende kurser.
 • Lederuddannelse og lederudvikling
 • 48% af lederne på øvre niveau har gennemført eller er i gang med en diplomuddannelse
 • 41% af lederne på mellem niveau har gennemført eller er i gang med en diplomuddannelse
 • 27% af lederne på nedre niveau har gennemført eller er i gang med en diplomuddannelse
 • 40% af de kvindelige ledere har gennemført eller er i gang med diplomuddannelsen. Det gælder kun 13% af mændene.

Danske Fysioterapeuters Fagfestival 2009, Ledende fysioterapeut Malene Munch Fabricius, Platanhaven/Fynsordningen