slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. PowerPoint Presentation
Download Presentation
A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

„ ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. A hagyományos roma/cigány női szerepek és a romák munkaerő-piaci szerepvállalásának kérdései, ezek összeegyeztethetősége Előadó: Labodáné Lakatos Szilvia Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.' - trey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„ROMÁK A MUNKAERŐPIACON”KONFERENCIA

Pécs, 2007. szeptember 28-29.

A hagyományos

roma/cigány női szerepek

és a romák

munkaerő-piaci szerepvállalásának kérdései,

ezek összeegyeztethetősége

Előadó: Labodáné Lakatos Szilvia

Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

slide2

„ROMÁK A MUNKAERŐPIACON”KONFERENCIA

Pécs, 2007. szeptember 28-29.

 • A cigány/roma nők jelenlegi helyzetét vizsgálva arra keresünk válaszokat, hogy milyen tényezők befolyásolhatták századunk második felének Magyarországána roma nők életpályájának alakulását.
 • Ennek fő tényezői lehetnek:
 • a cigányság egyes területeken megkésett bekapcsolódása a modernizációba,
 • a roma kultúra néhány sajátszerű vonása,
 • a kisebbségi léttel járó élethelyzet.

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

slide3

„ROMÁK A MUNKAERŐPIACON”KONFERENCIA

Pécs, 2007. szeptember 28-29.

Iskolai teljesítmény és továbbtanulás

Az 1993-as cigányok körében végzett vizsgálat adatai szerint az akkor huszonéves romák 70-80%-a végezte el az általános iskolát. A mintában a nők körében némileg alacsonyabb (72%) a nyolc osztályt végzettek aránya, mint a férfiaknál (80%), ám ez a különbség nem tekinthető jelentősnek. Ez az iskolázottsági arány megfelel a 60-as évekbeli magyarországi átlagnak.

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

slide4

„ROMÁK A MUNKAERŐPIACON”KONFERENCIA

Pécs, 2007. szeptember 28-29.

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

slide5

„ROMÁK A MUNKAERŐPIACON”KONFERENCIA

Pécs, 2007. szeptember 28-29.

A cigány gyerekek iskolai pályafutásával kapcsolatos problémái közül az egyik legjelentősebb, és sokat vizsgált jelenség:

az egészséges roma gyerekek kisegítő iskolába irányítása.

Az alábbi táblázatból kiderül, hogy az arányaiban nagyon sok cigányt érintő átirányítás kisebb arányban éri utol a lányokat, mint a fiúkat.

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

slide6

„ROMÁK A MUNKAERŐPIACON”KONFERENCIA

Pécs, 2007. szeptember 28-29.

Az alábbi táblázatok azt is megmutatják, hogy a lányok általában jobban tudnak igazodni az általános iskola követelményeihez. Ez nem csupán a romák körében megfigyelhető jelenség.

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

slide7

„ROMÁK A MUNKAERŐPIACON”KONFERENCIA

Pécs, 2007. szeptember 28-29.

A végzéshez közeledő általános iskolás cigány lányokkal kapcsolatban ugyanolyan (esetleg kicsit magasabb) arányban fogalmaztak meg továbbtanulási terveket a szülők, mint a fiúgyermekek tekintetében.

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

slide8

„ROMÁK A MUNKAERŐPIACON”KONFERENCIA

Pécs, 2007. szeptember 28-29.

Az igen csekély számú roma továbbtanuló különböző iskolatípusok szerinti elhelyezkedése lényegesen különbözik az össznépességben tapasztaltaktól. Az általános után tanulók nagyobb része megy szakmunkásképzőbe és szakiskolába, és csak kevesen szereznek érettségit. Mindazonáltal a különböző iskolatípusok közötti megoszlás nemek szerinti sajátosságai sok hasonlóságot mutatnak az országos jelenségekkel.

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

slide9

„ROMÁK A MUNKAERŐPIACON”KONFERENCIA

Pécs, 2007. szeptember 28-29.

Gyermekvállalás

Közkézen forgó adatok híján is elterjedt vélekedés hazánkban, hogy a romák körében jóval magasabb a születések aránya, mint a népesség egyéb csoportjaiban. A különböző adatforrásokat használó kutatók eredményei megerősítik ezt a feltételezést. Napjainkban a cigányok családjaiban jóval több gyermek van, mint a nem cigányoknál, századunk korábbi évtizedeiben viszont volt olyan időszak, amikor az egész népességre magas gyermekszám volt jellemző.

A romák szülési szokásai nem hasonlíthatók egyszerűen a nem cigány népességben korábban jelen lévő gyermekvállalási mintákhoz. A legfontosabb eltérés talán az, hogy a 20 évesnél fiatalabb asszonyok is nagy gyakorisággal válnak anyává, miközben az ország többségi társadalmában a tizenévesek szülése akkor sem volt hétköznapi jelenség, amikor a lányok túlnyomó többsége ilyen korban már nem járt iskolába.

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

slide10

„ROMÁK A MUNKAERŐPIACON”KONFERENCIA

Pécs, 2007. szeptember 28-29.

Munkaerő-piaci aktivitás

A korábbi (1971-es) adatok szerint a munkaképes korú cigány férfiaknak 85%-a dolgozott. Ebből 75% volt állandó munkaviszonyban, további 10%-uknak pedig ideiglenes munkaviszonya volt vagy önállóként dolgozott. Ez az arány csak kicsit tért el az össznépességben mért megfelelő arányszámtól..

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

slide11

„ROMÁK A MUNKAERŐPIACON”KONFERENCIA

Pécs, 2007. szeptember 28-29.

A rendszerváltást követően leginkább a fiatalabb roma nők vesztették el munkahelyeiket.

A hetvenes évek második felére jelentősen megemelkedett a női foglalkoztatottság szintje a cigányok körében. A munkahellyel rendelkezők aránya a nyolcvanas években nagyjából változatlan maradt. Ekkor körülbelül minden második munkaképes korú cigány nőnek volt munkája. A rendszerváltást követő nagymértékű visszaesés hasonló arányú volt, mint a férfiaknál. A foglalkoztatottság szintje a harmadára esett vissza. Az alábbi táblázatból pedig az is kiderül, hogy ezzel párhuzamosan megnőtt a gyesen lévő fiatalok aránya.

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

slide12

„ROMÁK A MUNKAERŐPIACON”KONFERENCIA

Pécs, 2007. szeptember 28-29.

A századunkban Magyarországon élő cigányok alcsoportjainak talán legrészletesebb, és a kutatók által legjobban elfogadott rendszerezését egy amatőr néprajzkutató, Erdős Kamill végezte el, még az ötvenes évek végén. A részben a hagyományos foglalkozásokon alapuló elkülönülések jelentősége azonban fokozatosan csökken.

A cigányság hármas felosztása a egymástól jól elkülöníthető, viszonylag homogén csoportokat eredményez.

 • Eszerint megkülönböztetünk:
 • magyar anyanyelvű cigányokat, avagy romungrókat,
 • cigány anyanyelvűeket, azaz oláh (lovári, kolompár) cigányokat, valamint
 • a román egy dialektusát beszélő beásokat.

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

slide13

„ROMÁK A MUNKAERŐPIACON”KONFERENCIA

Pécs, 2007. szeptember 28-29.

A foglalkoztatási arányok alakulása a különböző roma csoportok férfiainak és nőinek körében részben párhuzamosan haladt az iskolázottabbak számának változásával. A 70-es évektől kezdődően a beás nők a foglalkoztatottság mértékét tekintve jobban megközelítették a magyar nyelven beszélőket, mint az oláh cigányok.

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

slide14

„ROMÁK A MUNKAERŐPIACON”KONFERENCIA

Pécs, 2007. szeptember 28-29.

Ma Magyarországon a foglalkoztatási ráta alacsony (50-52%-os).

A regisztrált álláskeresők (régebbi nevükön munkanélküliek) országos aránya kb. 8%.

A munka nélkül élők jelentős része (becslések szerint akár kb. 30-40%-a) cigány/roma származású.

A cigány/roma nők döntő többsége nem dolgozik hivatalosan bejelentett, munkaviszonyos foglalkoztatásban, közülük sokan GYES-en vannak, illetve főállású anyaként szereznek rendszeres (de alacsony) jövedelmet.

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

slide15

„ROMÁK A MUNKAERŐPIACON”KONFERENCIA

Pécs, 2007. szeptember 28-29.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.