Download
v gen ikt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vågen IKT PowerPoint Presentation

Vågen IKT

159 Views Download Presentation
Download Presentation

Vågen IKT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Skolen har 2 teknikere på dataavdelingen. • Kjartan • Andreas • Vi holder til i første • etasje mellom • hovedinngangen • og kantinen. Vågen IKT

  2. Hva hjelper vi til med? • PC/Mac – Windows, OSX og Linux • Reparasjon av maskiner. Formatering og oppdateringer. • Feilsøking på problemer • Programvareinstallering

  3. FEIDE • Felles Elektronisk IDEntitet • FEIDE er konto man bruker for å få tilgang til skolens tjenester. Dere vil få utdelt informasjon av læreren om hvordan man registrerer en konto. • Noen av tjenestene FEIDE benyttes til: • Skolens trådløse nett • It’s Learning • Office 365 • Skolearena

  4. Trådløst nett • For å kunne koble seg til det trådløse nettet på skolen må du ha en FEIDE-konto. • Skolen har flere trådløse nett med dekning i hele bygget. • Dere bruker nettet som heter ROGFK. Dette er sikret med kryptering.

  5. Programvare • Fylkeskommunen har satt opp en portal hvor du kan hente ned flere gratis programmer; Office (5 lisenser), Clue, Ordnett og Lingpakken er noen av dem. • Du finner link til portalen på Vågen sin nettside, www.vaagen.vgs.no eller direkte til www.rogfk.no/elevportalen • Programmer som krever spesiell lisensiering vil bli utdelt av IKT. Mer info om dette kommer. (Gjeldende programvare: Adobe og Sibelius)

  6. Office 365 • Office 365 – Word, PowerPoint, Excel og Outlook • Office 365 gir deg muligheten til å skrive å redigere i filene dine i nettleseren.Du trenger med andre ord ikke å laste ned noe. Fungerer på samme måte som Google Docs. • Logg på o365.rogfk.no med FEIDE-brukeren for å starte å bruke officepakken. • Du finner veiledning for hvordan du tar i bruk officepakken på elevportalen: www.rogfk.no/elevportalen

  7. Print • På Vågen benytter vi oss av et system som heter gespage. Dette systemet er knyttet opp mot skolekortet ditt. • Når du printer ut en utskrift så sendes utskriften til en server på bygget • Utskriften blir liggende på serveren frem til du skanner kortet ditt på en av skolens printere. Bruksanvisning ligger limt på alle maskinene. • Du finner også bruksanvisning på Vågen sine nettsider.

  8. Sikkerhet • For deres egen sikkerhet så oppfordres det sterkt om å sette passord på maskinen. • Det er viktig å aldri gå i fra maskinen ulåst. • Windows: Win + L • Mac: Aktive hjørner med lås Utfører man begge punktene over så slipper man at andre kommer seg inn på maskinen om den står ubevoktet i klasserommet.

  9. www.digitalvgs.no • Læringsverktøy og oppslagsverk for skolen • Alt jeg gikk gjennom nå står listet på denne nettsiden

  10. Spørsmål?(www.vagen.vgs.no)