slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol PowerPoint Presentation
Download Presentation
An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 100

An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol. Inihayag ni Virgilio S. Perdigon, Jr Pagtiripon nin Namamanwaan sa Pagbabago kan Klima Nobyembre 15, 2008 Daragang Magayon Hall, Aquinas University of Legazpi. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Inihayag ni Virgilio S. Perdigon, Jr Pagtiripon nin Namamanwaan sa Pagbabago kan Klima Nobyembre 15, 2008 Daragang Magayon Hall, Aquinas University of Legazpi

  2. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol • Pasurunudan kan mga ihahayag: • Kapalibutan • Pagbabago kan Klima • Ambag kan Bikol sa Pagbabago kan Klima • Balos kan Klima sa Bikol • Pagbagay sa Epekto asin Pagpugol sa Kawsa • Mga Magiginibo para sa Kapalibutan

  3. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Kapalibutan Gabos na bagay na natural; siring man, gabos na gibo nin tawo nganing makua ngunyan asin ngapit an abundansya kan kinaban

  4. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Kapalibutan Bako sana mga bulod, kakahuyan, salog asin dagat . . . Hale sa “Rapu-Rapu Situation” ni Maddona Gay Escio; Slide 25 Hale sa “The Impacts of Mining in Rapu-Rapu” ni Dr. Emelina G. Regis, Ateneo de Naga University INECAR; Slide 13

  5. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol http://www.emeraldcoastsands.com/2007/06/5th-annual-emerald-coast-blue-marlin.html

  6. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Litrato hale sa “Lason”

  7. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol . . . siring man an pangkulturang pamana kan tawo

  8. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol

  9. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol

  10. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Pag an mga sugod minagibo nin pukyutan o an beaver minagibo nin dike, an apod ta sa saindang ginibuhan natural. Pag an mga tawo minatindog ki edificio, iapod ta iyan na artificial. Ini daw dahil ta sisiblag ta an satong sadiri sa kapalibutan? An tawo nagkurit nin dikotomiya sa pagultan kan “man-made” o “cultural” asin “natural”. An tugon kan Dios kay Adan iyo an “pasunudon” an kinaban bako na rauton ini.

  11. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol http://morningnoonandnight.wordpress.com/2007/09/20/honey-does-not-spoil/

  12. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Beaver Activity-Debris piled in front of a culvert by a beaver created a nice little pond behind the impoundment http://www.canadianfauna.com/beaver.php

  13. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Dakul na an nawawara sa natural na kapalibutan. . . www.lafayettemining.com

  14. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol . . . asin pangkulturang kapalibutan

  15. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol An iba dagos nang nawara. . .

  16. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol An Fuente de San Rafael (Tulay San Rafael), namumugtakan ngunyan kan Battle of Legazpi Monument, asin an Salog Tibo. An ibang bagay pag nawara dai na maibabalik pa.

  17. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol An Tulay kaipuhan an Salog nganing padagos na magin yaon. Kan an huri tinambunan, an enot dai na man ki katuyuhan asin kaipuhan nang gabaon kan 1936. An adal digdi unibersal. Pag rinaot kan tawo an naturaleza, gabos niyang ginibuhan dai nang dahilan nganing magpadagos.

  18. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Kapalibutan sa Bikol

  19. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol

  20. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol

  21. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol

  22. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol

  23. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol

  24. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol

  25. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Salog Yawa Tubo kan tubig na lubog sa mabatang kanal sa atubangan kan Simbahan ni San Rafael sa Legazpi

  26. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol

  27. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol

  28. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol An mga dating remedyo dai man napapadanay

  29. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Pag an basura titugutan na madamot nagigi ining dipisil maneharon

  30. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol An tradisyonal na proseso sa basura bako man solusyon. Didara man sana kaini an problema hale sa harong pasiring sa basurahan kan barangay . . .

  31. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol

  32. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol . . . dangan sa dump truck . . .

  33. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol . . . asin pinakaudyan sa dump site. Duman an problema minadakulaon. An prosesong ini minasayang kan milyones na buwis.

  34. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Sa ibang lugar an basura pigtatago. Digdi sato, gigamit ining dekorasyon sa gilid kan tinampo

  35. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Pagbabago kan Klima

  36. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Sa “An Inconvenient Truth” si Al Gore nagsasabi sato kan epekto sa kapalibutan kan mga gibo nin tawo.

  37. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol

  38. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol “An Inconvenient Truth” 01:08:16

  39. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol “An Inconvenient Truth” 01:08:18

  40. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Open pit mine sa “An Inconvenient Truth” Open pit mine sa Rapu-Rapu

  41. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Suboot may pangontrang kampanya sa paagi nin saro man na sine, “A Convenient Lie”. Nagtutubod ako na ini makakaarog sa “Silence Miss Carson” sa diskredito. An mga pahayag ni Mr. Gore suportado nin mga datos asin lohika hale sa makasyensyang pag-ugid. Dai pa akong nababasang anuman na datos o naaraman na madahilan na kontra-argumento hale sa ibong na lado.

  42. Kan 1962 si Rachel Carson pinublikar an saiyang librong “Silent Spring”. Kan Oktubre nin parehong taon, si Dr. William J. Darby kan Vanderbilt University pinublikar an saiyang artikulo “Silence, Miss Carson” nganing magpahayag nin kontra-argumento. Kan Mayo 1973, si Dr. Jerome B. Weisner, dating Special Assistant para sa Science and Technology ni Presidente Kennedy asin nagin Presidente kan Massachusetts Institute of Technology, nagsurat: “Si Rachel Carson nagpatanid manungod sa peligro kan pauro-otrong paggamit nin pestisidyo. Ngunyan, dai pa minalihis an sarong dekada an mga kemikal na ito mahigpit na pidpupugulan na an paggamit – tibaad ngani nasobrahan man – asin an mga biodegradable na katimbang madali nang iruluwas.”

  43. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol

  44. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Nahihiling ko na si Mr. Gore mapapatunayan na tama pag an dakulon na mga syentipiko magpatunay sa global warming. Siya pa ngani ginawadan kan 2007 Nobel Peace Prize.

  45. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol An ibang syentipiko bibasol an global warming sa mga “bagyo” sa ibabaw kan Saldang. An apod sa mga ini sunspots.

  46. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Bagyo sa kinaban “Bagyo” sa saldang

  47. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/sun/activity/solar_variation.html

  48. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol An Inconvenient Truth

  49. An Pagbabago kan Klima asin an Kapalibutan kan Bikol Siring sa pigpapahiling kan mga graph na ini, an global warming bako kawsa kan sunspots dahil mantang an bilang kan mga sunspot haros pareho sa average, an global temperature papaitaas.