Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
História ekonomick ého myslenia PowerPoint Presentation
Download Presentation
História ekonomick ého myslenia

História ekonomick ého myslenia

109 Views Download Presentation
Download Presentation

História ekonomick ého myslenia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. História ekonomického myslenia

 2. Zrod ekonómie • Merkantilizmus • Fyziokratizmus • Klasická ekonómia • Marx • Keynes • Friedman • Ďalší 

 3. Zrod ekonómie • Vznik? • Druhy výmeny tovaru • Druhy platidiel • Spôsob stanovenia hodnoty

 4. Merkantilizmus • Kedy? • Kto? • Zdroj bohatstva? • Princípy? • Dôsledky • Malthus

 5. Fyziokratizmus • Kedy? • Kto? • Zdroj bohatstva?

 6. Klasická ekonómia • Kedy? • Kto? • Zdroj bohatstva? • Neviditeľná ruka trhu

 7. Marxistická ekonómia • Kedy? • Kto? • Prečo? • Koncepcia?

 8. Keynesiánstvo • Kedy? • Kto? • Prečo? • Princípy

 9. Monetarizmus • Kedy? • Kto? • Prečo? • Princípy

 10. Ďalšie školy ekonómie • Neoliberalizmus • Teória racionálnych očakávaní • Teória ekonómie ponuky • Neoklasická syntéza • ...

 11. Ďakujem za pozornosť