slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล PowerPoint Presentation
Download Presentation
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล - PowerPoint PPT Presentation


 • 585 Views
 • Uploaded on

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล. อ.ดร. ภญ. ราตรี สว่างจิตร. ขอบเขตการเรียน. ที่มา ความสำคัญ ความหมายการใช้ยาสมเหตุผล ขั้นตอนและกรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตัวอย่างการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล. ที่มาความสำคัญ. มีการใช้ยาไม่เหมาะสมมากกว่าร้อยละ 50 ของการใช้ยา

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การใช้ยาอย่างสมเหตุผล' - trevor-curtis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

อ.ดร.ภญ.ราตรี สว่างจิตร

slide2
ขอบเขตการเรียน
 • ที่มา ความสำคัญ
 • ความหมายการใช้ยาสมเหตุผล
 • ขั้นตอนและกรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
 • ตัวอย่างการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล
slide3
ที่มาความสำคัญ
 • มีการใช้ยาไม่เหมาะสมมากกว่าร้อยละ 50 ของการใช้ยา
  • ยาปฏิชีวนะ มีการสั่งใช้อย่างไม่สมเหตุผลในอัตราที่สูงมาก (ร้อยละ 41-91)
  • การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุเกิดได้กับยาทุกกลุ่ม และกับผู้สั่งใช้ยาทุกระดับ
 • ผลเสีย
  • ทำให้มีการใช้ยาที่ไม่จำเป็น เพิ่มความเสี่ยงจากการใช้ยา
  • ทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาในวงกว้าง
  • สร้างความสิ้นเปลืองให้แก่ระบบประกันสุขภาพ และตัวผู้ป่วยเอง
  • กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยไม่ช่วยแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย
slide4
ความหมาย

“การใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้ เป็นยาที่มีประสิทธิภาพจริง สนับสนุนด้วยหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ให้ประโยชน์กับผู้ป่วยมากกว่าความเสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคาเหมาะสม คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เป็นการใช้ยาตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามแนวทางการพิจารณาการใช้ยา โดยใช้ยาในขนาดที่พอเหมาะกับผู้ป่วยในแต่ละกรณี ด้วยวิธีการให้ยาและความถี่ในการให้ยาที่ถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม ผู้ป่วยให้การยอมรับ และสามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง กองทุนในระบบประกันสุขภาพหรือระบบสวัสดิการสามารถให้เบิกจ่ายค่ายานั้นได้อย่างยั่งยืนไม่เลือกปฏิบัติ”

slide5
กรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่างกรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่าง

1. ข้อบ่งชี้ (Indication)

 • ใช้ยาเมื่อมีความจำเป็น (เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ)

ตัวอย่าง

  • การให้ยาลดไขมันในผู้ป่วยที่ไขมันในเลือดสูงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
  • การใช้ยา ABO ในผู้ป่วยที่เป็นหวัดที่ไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย
  • การให้ยาคลายกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ
   • เวียนหัว ท้องผูก ง่วงซึม ปากแห้ง ความจำเสื่อม
slide6
กรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่างกรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่าง

2. ประสิทธิผล (Efficacy)

 • ยานั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง
  • ดูกลไกการออกฤทธิ์
   • ยาคลายกล้ามเนื้อ ใช้ในโรคกล้ามเนื้อหดเกร็ง ไม่ใช่ใช้ในโรคที่มีการอักเสบของกล้ามเนื้อ เช่น RA, OA
  • มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนเพียงพอ
   • พาราเซตามอล ใช้แก้ปวดลดไข้
   • กลูโคซามีน ใช้ลดภาวะข้อเสื่อม ยังมีข้อขัดแย้ง
  • ประโยชน์แตกต่างจากยาหลอกและมีความหมายทางคลินิก
   • ยาลดบวม ผลไม่ต่างจากยาหลอก
   • ใช้ยา bromhexineลดเสมหะได้ 4 ml (ผู้ป่วยแยกความต่างไม่ได้)
slide7
กรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่างกรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่าง

3. ความเสี่ยง (Risk)

 • คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก
  • ประโยชน์มากกว่าโทษ
   • ยาลดไขมันในผู้ป่วยไขมันสูง หรือผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจ
   • การใช้ยาคลายกล้ามเนื้อ (Orphenadrine) ในผู้สูงอายุ
  • ไม่มีข้อห้ามในผู้ป่วย
   • การใช้ Atorvastatin พาราเซตามอล ในคนที่เป็นโรคตับ
   • การใช้แอสไพรินในเด็กต่ำกว่า 12 ปี
slide8
กรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่างกรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่าง

4. ค่าใช้จ่าย (Cost)

 • ใช้ยาอย่างพอเพียงและคุ้มค่า
  • การใช้ยาตามชื่อสามัญ (พาราเซตามอล กับ ไทลินอล)
  • การใช้ยาต้นแบบที่ผลิตจากต่างประเทศ
  • ยากลุ่มยับยั้ง COX-II กับ NSAIDs
slide9
กรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่างกรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่าง

5. องค์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น (Other considerations)

 • รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง รับผิดชอบและใช้ยาอย่างเป็นขั้นตอนตามมาตรฐานทางวิชาการ
  • ไม่ใช้ยาซ้ำซ้อน: Norgesicกับพาราเซตามอล
  • ไม่ใช้ยาพร่ำเพรื่อ: ยาปฏิชีวนะ
  • ใช้ยาตามแนวทางการรักษา
   • ใช้พาราเป็นยาตัวแรกในการรักษาเข่าเสื่อมอาการเล็กน้อย
slide10
กรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่างกรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่าง

6. ขนาดยา (Dose)

 • ใช้ยาถูกขนาด ไม่น้อยหรือมากเกินไป ไม่ปรับยาเอง

7. วิธีให้ยา (Method of administration)

 • ใช้ยาถูกวิธี
  • ยาก่อนอาหาร กินตอนท้องว่าง
  • หลีกเลี่ยงการใช้ยาฉีดโดยไม่จำเป็น
  • หลังพ่นยาสเตียรอยด์ควรบ้วนปาก
  • ยาหยอดจมูกแก้คัดจมูกไม่ควรใช้เกิน 3 วัน
slide11
กรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่างกรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่าง

8. ความถี่ในการให้ยา

 • ใช้ยาด้วยความถี่ที่เหมาะสม
  • Amoxicillin ใช้วันละ 2-3 ครั้ง (ไม่ควรใช้ 4 ครั้ง)
  • Cloxacillin ใช้วันละ 4 ครั้ง

9. ระยะเวลาในการให้ยา (Duration of treatment)

  • ใช้ยาในระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม ไม่นานหรือสั้นเกินไป
   • การใช้ยารักษาแผลในกระเพาะควรใช้ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์
   • การใช้ยารักษาสิวใช้ต่อเนื่อง 6-8 สัปดาห์
slide12
กรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่างกรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตัวอย่าง

10. ความสะดวก (Patient compliance)

 • ใช้ยาโดยคำนึงถึงความสะดวกและการยอมรับของผู้ป่วย
  • อธิบายหรือให้ข้อมูลให้ผู้ป่วยเข้าใจ
   • Tretinoinชนิดทาทำให้ระคายเคือง สิวเห่อในสัปดาห์แรก หลีกเลี่ยงแสงแดด
  • เลือกยาที่ใช้สะดวก เช่น กินวันละ 1-2 ครั้งมากกว่ากินวันล 3-4 ครั้ง
  • มีการตรวจสอบความเข้าใจและติดตามผลการใช้ยาทุกครั้ง
slide13
ตัวอย่างการใช้ยาไม่เหมาะสมที่พบบ่อยตัวอย่างการใช้ยาไม่เหมาะสมที่พบบ่อย
 • ยาระบาย นำมาใช้เป็นยาลดความอ้วน
  • ไม่มีข้อบ่งใช้ ไม่มีหลักฐานทางิชาการสนับสนุน กลไกการออกฤทธิ์ไม่สนับสนุน
 • พาราเซตามอล
  • ปกติกินวันละไม่เกิน 4 กรัม กินติดต่อกันไม่เกิน 5 วัน หลีกเลี่ยงการใช้ในคนที่เป็น G-6PD ผู้ที่ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่
  • ปัญหาที่เจอ:
   • กินติดต่อกันทุกวัน มีการกินยาในคนที่ดื่มสุรา
   • กินยาเกินขนาด
slide14
ตัวอย่างการใช้ยาไม่เหมาะสมที่พบบ่อยตัวอย่างการใช้ยาไม่เหมาะสมที่พบบ่อย
 • ไม่สบายต้องฉีดยาจึงจะหาย
 • การหยุดยาเอง หรือปรับยาเอง
 • การกินยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ
  • ท้องเสีย เจ็บคอ
 • การฉีดยาให้ผิวขาว
  • กลูตา
  • วิตามินซี