formidlingsskriving
Download
Skip this Video
Download Presentation
Formidlingsskriving

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Formidlingsskriving - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Formidlingsskriving. Et offisielt språk. Skriver om noe bestemt Vær utvelgende Avgrens temaet. brainstorming. Korte notater Stikkord ”alt jeg vet om emnet” Yrkesrollen, modell, kulturarena. Studer oppgaveteksten nøye. Hva betyr ordet ”vis”? Hva er det det spørres etter?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Formidlingsskriving' - trevina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
formidlingsskriving

Formidlingsskriving

Et offisielt språk

slide2
Skriver om noe bestemt
 • Vær utvelgende
 • Avgrens temaet.
brainstorming
brainstorming
 • Korte notater
 • Stikkord
 • ”alt jeg vet om emnet”
 • Yrkesrollen, modell, kulturarena.
slide4
Studer oppgaveteksten nøye.
 • Hva betyr ordet ”vis”?
 • Hva er det det spørres etter?
 • Hvilke begreper i oppgaveteksten må defineres?
hvordan bruke rammeplanen
Hvordan bruke rammeplanen?
 • Ikke alt er relevant
 • Hva er viktig?
 • Hvor mye skal jeg skrive?
 • Bruk ikke for mye tid til å bla i heftet.
innledning
innledning

Skal være faglig og personlig

Aktuelt for deg, barn, barnehagefeltet

Kort beskrivelse om hva som kommer

begrensninger
Begrensninger

Kortfattet

Tolkning av oppgaven

Hva du vil prioritere

Hva du ikke kommer inn på

disposisjon
disposisjon
 • Arbeidsredskap for deg selv
 • Tankegang, muligheter, begrensninger
 • Kunnskap og teori, event. begrensninger
 • praksisfortelling
definisjon av begreper
Definisjon av begreper
 • Kan defineres ut fra rammeplanen
 • Defineres ut fra litteratur du husker
 • Egne synspunkter på definisjoner
 • Unngå lange definisjoner
 • Unngå mange definisjoner
 • Yrkesrollen, rolle, modell, reflektere, kulturarena.
hoveddel
Hoveddel
 • Kan starte med en praksisfortelling (ELLER)
 • Synspunkter fra rammeplanen, (ELLER)
 • Synspunkter i samfunnet, (ELLER)
 • Synspunkter i nyere teorier
tanker rundt yrkesrollen
Tanker rundt yrkesrollen
 • Hvordan utvikles yrkesrollen?
 • Hvem påvirker den?
 • Er det en prosess eller statisk og hva betyr det?
slide13
Hvordan utvikles en rolle?
 • Hva vil det si å være modell?
hva vil det si v re en kulturarena
Hva vil det si å være en kulturarena?
 • Hvordan definere det?
 • Hva er kultur?
 • For hvem er det det?
 • Hvorfor er dette viktig?
praksisfortelling
praksisfortelling
 • Beskriv situasjonen
 • Beskriv det det handler om
 • Sett det i en kontekst
 • Reflekter rundt det du har erfart
relevant teori
Relevant teori
 • Skal hjelpe oss til å forstå praksis
 • Forklare ulike fenomen
 • Sammenheng mellom hverdagsforståelse og faglig/ vitenskaplig forståelse
 • Skal være konkret og avgrenset i fht oppgaveteksten
 • Er utvalgt teori relevant?
 • Er den forstått?
refleksjoner
refleksjoner
 • Din forståelse og innsikt i temaet
 • Din måte å se det på
 • Mange måter å se det på
 • Dilemmaer, (etikk)
 • Hva tenker du om dette i fht andre?
 • Hva vil det si å reflektere?
 • Teori?
 • Unngå bombastiske uttalelser og påstander.
oppsummering
Oppsummering

Noe om: interessant, nyttig, viktig

De viktigste punktene i oppgaven

Må sees i lys av oppgaveteksten

slide20
I yrkesrollen som førskolelærer er du modell for barna. Vis hvordan du som voksen bør reflektere rundt og konkretisere innholdet i barnehagen som kulturarena.

Begrunn med teori.

slide21
Fullstendig overskrift
 • Innledning med event begrensninger
 • Definisjon av begreper i oppgaveteksten.
 • Andre definisjoner underveis ettersom du kommer med faguttrykk
 • Hovedel skal inneholde synspunkter, kunnskaper, teori, svar på det oppgaven spør etter. Hold tråden fra oppgaveteksten.
slide22
Refleksjoner: Henvis til teori og tanker du har skrevet om tidligere i oppgaven. Kom med egene synspunkter. Hold tråden fra oppgaveteksten.

Stikkord: Viktig, nødvendig, interessant.

 • Oppsummering og avslutning. (kort)

Hold tråden fra oppgaveteksten.

ad