sojusz dla odnawialnych r de energii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sojusz dla Odnawialnych Źródeł Energii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sojusz dla Odnawialnych Źródeł Energii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Sojusz dla Odnawialnych Źródeł Energii - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Sojusz dla Odnawialnych Źródeł Energii. PRZYSZŁOŚĆ SEKTORA ENERGETYKI W POLSCE. EUROPA 2020. Deficyt energii w Unii Europejskiej jest faktem, przykłady: importowane jest 58% zużywanego gazu ziemnego; importowane jest corocznie ok. 300 mln ton węgla kamiennego;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sojusz dla Odnawialnych Źródeł Energii


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sojusz dla odnawialnych r de energii

Sojusz dla Odnawialnych Źródeł Energii

PRZYSZŁOŚĆ SEKTORA

ENERGETYKI W POLSCE

europa 2020
EUROPA 2020
 • Deficyt energii w Unii Europejskiej jest faktem, przykłady:
 • importowane jest 58% zużywanego gazu ziemnego;
 • importowane jest corocznie ok. 300 mln ton węgla kamiennego;
 • Dyrektywa UE 2009/28/EC zakłada, że do 2020 roku UE będzie uzyskiwała 20% energii ze źródeł odnawialnych, w latach następnych ten udział ma wzrastać;
 • W coraz dalszym planie jest przeciwdziałanie trudno weryfikowalnemu ryzyku wystąpienia zmian klimatycznych, a w coraz większym stopniu jest to walka o strategiczne bezpieczeństwo energetyczne. Europa, z wyjątkiem Niemiec, już dawno straciła w tym wyścigu palmę pierwszeństwa – liderami są Chiny, USA, Indie, czy choćby Brazylia.
wiat a oze
ŚWIAT A OZE
 • Czołówka państw już dawno zrozumiała, że ostatecznie w wyścigu technologicznym, w walce o zasoby energii i dobra konsumpcyjne wygrają te społeczeństwa, które będą potrafiły lepiej technologicznie oraz taniej zagospodarować zasoby dostępne na ich terytoriach;
 • Zasoby takiej energii, której pozyskanie w perspektywie średnio i długoterminowej będzie tanieć a nie drożeć;
 • Ostatecznie zwyciężą te państwa, które będą potrafiły uniezależnić się od dostaw energii z zewnątrz i Polska musi znaleźć się w ich gronie;
 • Oznacza to w szczególności konieczność nauczenia się efektywnego korzystania z odnawialnych zasobów energii będących zawsze w bezpośredniej bliskości jej konsumentów.
energetyka w polsce
Energetyka w Polsce
 • W Polsce aż 90% energii elektrycznej pochodzi z węgla;
 • Jest mitem, że krajowa energetyka węglowa nadal oparta jest wyłącznie na polskim węglu;
 • W 2011 roku import węgla kamiennego wyniósł około 15 mln ton, w tym energetycznego ok. 11 mln ton, głównie ze wschodu (Rosja, Ukraina);
 • Węgiel, obok ropy naftowej i gazu ziemnego, staje się kolejnym paliwem od którego importu zaczynamy się uzależniać;
 • Nie możemy zakładać, że sytuacja w tym względzie ulegnie nagłemu odwróceniu – wręcz przeciwnie koszty udostępnienia i eksploatacji nowych pokładów węgla kamiennego w Polsce będą rosły szybciej niż średnie światowe, co czynić będzie polski węgiel trwale niekonkurencyjnym
przysz o energetyki w glowej
Przyszłość energetyki węglowej
 • Tylko do 2015/2016 roku powinniśmy wyłączyć około 5 000 MW w energetyce węglowej, to jest więcej niż największa polska elektrownia w Bełchatowie;
 • Jeśli tych mocy produkcyjnych nie zastąpimy nowymi mocami, to polskim miastom grożą black outy, czyli czasowe przerwy w dostawach prądu;
 • W tak krótkim czasie z pewnością nie zapełni tej luki energetyka jądrowa, alternatywą jest tylko gaz i właśnie odnawialne źródła energii; system energetyki rozproszonej;
 • Nie oznacza to jednak, że z dnia na dzień zniknie energetyka węglowa, nikt rozsądny nie będzie nawoływał do radykalnego postępowania wobec branży górnictwa węglowego i pracującej w oparciu o węgiel energetyki gdyż jest to po prostu niemożliwe;
 • Proces zmiany pozycji i znaczenia sektora węglowego w polskiej energetyce musi być procesem rozłożonym na 20-30 lat i musi mu towarzyszyć szacunek dla ludzi tego sektora, pracowników kopalń i elektrowni, oraz dbałość o ich prawa.
polska odnawialne r d a energii
POLSKA: Odnawialne Źródła Energii
 • Rząd SLD już w latach 2004/2005 przygotował, a parlament uchwalił, rozwiązania legislacyjne, które zapoczątkowały i umożliwiły rozwój energetyki odnawialnej w Polsce na większą skalę;
 • Efekty są dziś coraz bardziej widoczne, przykłady:
 • w sektorze OZE pracuje ponad 30 tys. osób,
 • tylko w 2011 r., podatek uzyskany z dochodów producentów energii elektrycznej z wiatru wyniósł ok.. 158 mln PLN,
 • elektrownie wiatrowe w 2011 r. dostarczyły łącznie 66 mln PLN dochodu gminom z tytułu podatku od nieruchomości,
 • w 2011 r. wartość podatku dochodowego zapłaconego przez osoby pracujące w przedsiębiorstwach energetyki wiatrowej wyniosła łącznie ok. 10 mln PLN;
 • Kontynuacja przyjętych wówczas regulacji oraz wzbogacenie ich o nowe regulacji UE z 2009 roku dałoby z pewnością jeszcze lepsze i spektakularne efekty.
polska zap nienia po psl
Polska– zapóźnienia PO-PSL
 • Polityka rządu, rządzącej koalicji, doprowadzi do tego, że Polska nie zrealizuje celów wynikających z pakietu energetyczno – klimatycznego;
 • W lipcu 2012 roku Komisja Europejska przesłała Polsce tzw. uzasadnioną opinię, czyli ostatnie i ostateczne ostrzeżenie przed wszczęciem procesu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości;
 • Ostatecznie, Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za niewdrożenie w terminie tzw. dyrektywy energetycznej z 2009 r. Żądana przez Komisję kara przekroczyła w listopadzie 220 mln zł.
kto zyska na oze
Kto zyska na OZE
 • Wszyscy, gdyż docelowo poprawimy konkurencyjność polskiej gospodarki, która będzie w stanie zmierzyć się z rywalami z innych regionów świata mającymi dostęp do tańszych źródeł;
 • Wszyscy, gdyż energetyka rozproszona oparta w dominującym stopniu o odnawialne źródła energii jest energetyką demokratyczną, która pozwoli obywatelom naszego kraju uzyskać kolejny obszar niezależności oraz podnieść poziom własnego bezpieczeństwa energetycznego;
 • Wszyscy, gdyż energetyka oparta o źródła odnawialne jest ekologiczna, przyjazna ludziom i społecznościom lokalnym;
 • Wszyscy, gdyż rozwój odnawialnych źródeł energii jest w skali całego świata nośnikiem postępu technologicznego najwyższej jakości i również w naszej gospodarce i nauce może być motorem innowacyjności.
kto zyska na oze1
Kto zyska na OZE
 • Wszyscy, gdyż rozwój OZE pozwoli na ogromne rozbudowanie frontu inwestycyjnego, przyczyni się do aktywizacji krajowego przemysłu w skali ogólnopolskiej i skali lokalnej, pozwoli na uruchomienie kapitałów inwestycyjnych na poziomie kilkudziesięciu, a w perspektywie do 50 roku kilkuset miliardów złotych, przykłady:
 • beneficjentami będą w szczególności tysiące małych i średnich polskich przedsiębiorstw, setki dużych polskich firm, ośrodki naukowe, rolnicy, właściciele gruntów, samorządy, gminy,
 • Budowa lądowej energetyki wiatrowej oraz rozpoczęcie budowy morskiej energetyki wiatrowej, pozwoli na utworzenie w Polsce tylko do 2021 r. nawet 15 tys. nowych miejsc pracy).
 • Już dzisiaj Stocznia Gdańsk buduje elementy elektrowni wiatrowych, a Stocznia Crist z Gdyni buduje statki do stawiania farm wiatrowych na morzu.Trójmiasto może stać się zagłębiem morskiej energetyki wiatrowej, pod warunkiem że Rząd nie zniszczy podstaw prawnych niezbędnych dla rozwoju tej branży.
plany po
Plany PO
 • Tymczasem, rząd dąży do likwidacji branży Odnawialnych Źródeł Energii,
 • System wsparcia oraz inne regulacje proponowane w rządowym projekcie ustawy o OZE z 9 października 2012 r. może doprowadzić do całkowitego paraliżu całej branży OZE, przykłady:
 • może doprowadzić do uniemożliwienia realizacji ponad 80% planowanych projektów farm wiatrowych,
 • może doprowadzić do ogromnych strat dotychczasowych inwestorów w małą energetykę wodną, energetykę wiatrową i uwikłać skarb państwa w niekończące się procesy;
 • Dzięki temu – to elektrownia atomowa (koszt ponad 50 mld zł) budowana przez spółkę Aleksandra Grada będzie dla Polski „jedynym wyjściem“, ale zupełnie nie rozwiązującym problemów najbliższych 15 lat;
 • Na budowie elektrowni atomowej zyska co najwyżej prezes spółki: Aleksander Grad (PO) i jego polityczni koledzy.
atomowe pomys y po
Atomowe pomysły PO
 • Ponad połowa Polaków nie chce elektrowni jądrowej w naszym kraju, SLD domaga się w tej kwestii referendum
 • Wady tego rozwiązania, przykłady:
 • wielkie koszty, ostrożne szacunki mówią o kwocie od 50 do 80 mld złotych na budowę pierwszej polskiej siłowni, zagrożenia dla zdrowia i środowiska czego przykładem jest Japonia i najnowsze wyniki badań,
 • niewielki potencjał miejsc pracy,
 • planuje się inwestycje w technologię III generacji, gdy po 2020 będą już technologie IV generacji; elektrownie jądrowe nie rozwiążą problemu redukcji emisji CO2 w Polsce,
 • czas eksploatacji reaktorów może trwać do 40 lat, natomiast okres oczyszczania terenu i stopniowej likwidacji elektrowni jądrowej szacowany jest na minimum 60 lat.
projekt sld sojusz dla oze
Projekt SLD – Sojusz dla OZE

Złożenie projektu Ustawy SLD do laski marszałkowskiej i doprowadzenie do jej rozpatrzenia oraz uchwalenia pozwoli na osiągnięcie następujących efektów:

 • umożliwi dalszy rozwój wszystkich dziedzin OZE w Polsce oraz energetyki rozproszonej i obywatelskiej mikro energetyki,
 • zakończy 2-letni okres niepewności inwestycyjnej w tej dziedzinie, zarówno w odniesieniu do projektów realizowanych jak i planowanych do realizacji,
 • umożliwi realizację celów zapisanych w Krajowym Planie Działania na rzecz energetyki odnawialnej (dokument rządowy z 2009 rok, zaakceptowany przez Komisję Europejską),
 • pozwoli na uchronienie obywateli przed karami, które nasze państwo zmuszone będzie płacić jeżeli nie zrealizuje określonych dyrektyw UE

Wokół idei OZE będziemy konsekwentnie budować sojusz we wszystkich środowiskach, począwszy od parlamentarzystów, a na środowiskach negujących tę ideę skończywszy.

projekt sld sojusz dla oze1
Projekt SLD – Sojusz dla OZE

Projekt SLD :

 • ułatwi i uczyni bardziej transparentnymi warunki przyłączenia do sieci,
 • zapewni waloryzację tzw. opłaty zastępczej,
 • urealni możliwość zastosowania w praktyce współczynników korekcyjnych,
 • nie będzie naruszać praw nabytych właścicieli wybudowanych instalacji,
 • nie będzie naruszać warunków na jakich realizowane są projekty w toku,
 • wprowadzi realne mechanizmy obrotu „zieloną” energią elektryczną, akceptowalne dla banków finansujących projekty,
 • wprowadzi realny horyzont czasowy obowiązku zakupu świadectw pochodzenia energii elektrycznej z OZE,
 • wprowadzi realne i skuteczne mechanizmy zapobiegania nadpodaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej z OZE, akceptowalne dla banków finansujących projekty.

W rezultacie odnawialne źródła energii odzyskają właściwą pozycję w procesie modernizacji i rozbudowy polskiej energetyki.

jaka energetyka w polsce
Jaka energetyka w Polsce ?
 • Zgodna z celami i zasadami UE oraz interesem bezpieczeństwa energetycznego naszych obywateli oraz ich interesem ekonomicznym;
 • Oparta na miksie energetycznym: gaz i OZE oraz węgiel – przy rozwoju nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii spalania;
 • NIE dla energetyki jądrowej – nie ma dla niej ekonomicznego, społecznego i technologicznego uzasadnienia