5247270
Download
1 / 12

?????? ?????????? ???? ???? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 175 Views
  • Uploaded on

دبستان غیرانتفاعی جهان دانش هیرکان. معلم : فرحناز کیانی. معلمیار : بهاره سادات صالح عقیلی. پایه پنجم. نام درس : جغرافیا. درس دوم. جمعیت ایران. جمعیّت کلاس شما چند نفر است ؟. جمعیّت کلاس چهارم از جمعیّت کلاس شما کم تر است یا بیشتر؟. جمعیت شهر محل زندگی شما تقریباً چند نفر است ؟.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? ?????????? ???? ???? ??????' - trevet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5247270

دبستان غیرانتفاعی جهان دانش هیرکان

معلم : فرحناز کیانی

معلمیار : بهاره سادات صالح عقیلی


5247270
پایه پنجم هیرکان

نام درس : جغرافیا


5247270
درس دوم هیرکان

جمعیت ایران


5247270
جمعیّت کلاس شما چند نفر است ؟ هیرکان

جمعیّت کلاس چهارم از جمعیّت کلاس شما کم تر است یا بیشتر؟

جمعیت شهر محل زندگی شما تقریباً چند نفر است ؟


5247270
طبق آخرین آمار ، جمعیت کشور ما هم اکنون بیش از 70 میلیون نفر است .

به نمودار توجه کنید و جمعیّت ایران را با سال های گذشته مقایسه کنید . از این مقایسه چه می فهمید؟


5247270
به مجموعه ی افرادی که در یک جا زندگی میکنند ، جمعیّت می گویند .


5247270
افزایش جمعیّت زندگی میکنند ، جمعیّت می گویند .

اگر تعداد افرادی که متولّد می شوند از تعداد افرادی که میمیرند بیش تر باشد ، جمعیّت افزایش می یابد .

یکی دیگر از دلایل افزایش جمعیّت ، مهاجرت است .

وقتی مردم برای زندگی یا کار از جایی به جای دیگر می روند ، جمعیّت آن جا افزایش می یابد .


5247270
جمعیّت در کشور ما چگونه پراکنده شده است ؟

ناحیه ی کناره ی دریای خـزر وسـعت کمی دارد امـا جمعیّت زیادی را در خـود جای داده اسـت . در این ناحیه ، آب و هوا

مساعد و خاک مرطوب و حاصل خیز است ، باران کافی می بارد و کشاورزی رونق بسیار دارد . به همین دلیل ، جمعیّت

زیادی در این ناحیه ساکن شده اند . در کناره ی دریای خزر ، شهرها و روستـاهای زیادی با فاصله ی کم از یک دیگـر به

وجود آمده اند .

آیا جمعیّت در همه جای ایران به طور یکسان پراکنده شده است ؟

چرا ؟

پراکندگی جمعیّت در نواحی مرکزی ایران چه تفاوتی با ناحیه ی کناره ی دریای خزر دارد ؟

بیش ترین تراکم جمعیّت را در کدام بخش ایران می بینید ؟


5247270

هرچه از ناحیه ی مرکزی ایران به سمت کوهپایه های البرز و زاگرس پیش برویم ، تعداد شهرها

و روستاها افزایش می یابد .

روستای کوهپایه ای

شهر کوهپایه ای


5247270

در کوهپایه ها به علت بارش بیش ترِ برف و باران ، آب به مقدار کافی وجود دارد ، خاک آبرفتی

و حاصل خیز و هوا معتدل تر است . در نتیجه ، روستاها و شهر های پرجمعیّـتی در کوهپـایه ها

به وجود آمده اند .

تهران و مشهد و اصفهان ، پر جمعیّت ترین شهرهای ایران ، درکوهپایه قرار دارند .


5247270

پایان برف و باران ، آب به مقدار کافی وجود دارد ، خاک آبرفتی


ad