referentieverpleegkundige diabetes
Download
Skip this Video
Download Presentation
Referentieverpleegkundige Diabetes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 125

Referentieverpleegkundige Diabetes - PowerPoint PPT Presentation


 • 559 Views
 • Uploaded on

Referentieverpleegkundige Diabetes. Diabeteseducatie Van een vertikaal naar een horizontaal model Diabetespas Conventie VDV – Vlaamse Diabetes Vereniging Michiel Van Damme diabetesverpleegkundige - AZ Groeninge 15 juni 2004. Wat is diabetes ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Referentieverpleegkundige Diabetes' - trevelian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
referentieverpleegkundige diabetes
ReferentieverpleegkundigeDiabetes
 • Diabeteseducatie Van een vertikaal naar een horizontaal model
 • Diabetespas
 • Conventie
 • VDV – Vlaamse Diabetes Vereniging

Michiel Van Damme

diabetesverpleegkundige - AZ Groeninge

15 juni 2004

wat is diabetes
Wat is diabetes ?
 • Chronische ziekte, je bent altijd diabeet
 • Labiele ziekte, die niet altijd perfekt voorspelbaar verloopt (hypo, hyper...)
 • Gevaarlijke ziekte , die kan leiden tot ernstige complicaties (retinopathie, nefropathie, neuropathie, micro- en macroangiopathie...)
wat is diabeteseducatie
Wat is diabeteseducatie ?
 • diabetici helpen
 • om vaardigheden en kennis op te doen
 • zodat een zo ruim mogelijke zelfzorg mogelijk wordt en complicaties tot een minimum beperkt worden
the saint vincent declaration wgo idf 1990
The Saint Vincent Declaration(WGO & IDF, 1990)
 • ‘Organise training and teaching in diabetes management and care for people of all ages with diabetes’
 • ‘Promote independence, equity and selfsufficiency for all people with diabeteschildren, adolescents, those in the working years of life and the elderly’
diabetesconventie zelfregulatie d m riziv 1987
Diabetesconventie zelfregulatie D.M.(RIZIV, 1987)

‘de tenlasteneming door de patient, in samenwerking met het diabetesteam, van alle aspekten van de behandeling van diabetes met inbegrip van de bepaling van de glycemie, eventueel van de glucosurie en van de ketonurie, de aanpassing van de insulinedosis - meer bepaald in functie van deze bepalingen -, de inspuittechniek, de identificatie van hypoglycemiesymptomen en de correctie daarvan, de integratie van de fysieke inspanning in het schema van de inspuitingen en de maaltijden, het opstellen van een evenwichtige voeding, dit alles met als doel de complicaties van diabetes te vermijden of te vertragen'

barri res voor een succesvolle diabeteseducatie
Barrières voor een succesvollediabeteseducatie
 • Bij de diabeticus zelf
 • Bij de educatoren (verpleegkundigen, artsen, diëtisten)
barri res bij de pati nt
Barrières bij de patiënt
 • Ideeën over diabetes, de complicaties en het nut van educatie en follow-up (‘health belief model’)
  • er is risico op complicaties
  • deze complicaties zijn gevaarlijk
  • ze kunnen vermeden of onder controle gehouden worden
  • de baten van educatie en follow-up zijn belangrijker dan de kosten
barri res bij de pati nt1
Barrières bij de patiënt
 • ‘Locus of control’: hoe kijkt de patiënt aan tegen de verantwoordelijkheid voor de behandeling ?
 • Acute fase (bvb. ketoacidose): zorgverlener
 • Nadien: patiënt zelf
 • Dit veronderstelt bij de patiënt een internaliseren van de `locus of control'.
barri res bij de pati nt2
Barrières bij de patiënt
 • Rouwproces bij een nieuwe patiënt : afhankelijk van de fase is educatie wel, moeilijk of niet mogelijk:
  • Ontkenning
  • Opstandigheid
  • Onderhandelen
  • Depressie
  • Aanvaarding
barri res bij de pati nt3
Barrières bij de patiënt
 • De diagnose ‘diabetes’ veronderstelt steeds ingrijpende gedragsveranderingen.
 • Gedragsveranderingen zijn altijd moeilijk !
  • dynamisch proces
  • vraagt tijd
  • stap - voor - stap
  • eerst ‘survivalpakket’
  • pas daarna meer informatie geven
barri res bij de pati nt4
Barrières bij de patiënt
 • Levensfase waarin patiënten verkeren, elke fase kent specifieke vragen en problemen:
  • Kinderen
  • Adolescenten
  • Jongvolwassene (zwangere vrouwen)
  • Professioneel actief
  • Ouderen
barri res bij de zorgverlener
Barrières bij de zorgverlener
 • Opleiding van zorgverleners
  • Vooral gericht op acute problemen
  • Weinig aandacht voor chronisch zieken en lange termijn follow-up
  • Vooral fysische en biochemische kennis
  • Weinig aandacht voor een globale aanpak en integratie van de psychosociale dimensie
  • Niet pedagogisch en psychologisch geschoold
barri res bij de zorgverlener1
Barrières bij de zorgverlener
 • Hoe gaan we om met ‘fouten’ van de patiënt.
  • te weinig zoeken naar de echte oorzaak van fouten
  • te weinig oplossingen door patiënt zelf laten formuleren
barri res bij de zorgverlener2
Barrières bij de zorgverlener
 • Verkeerde educatieaanpak
  • actieve teacher en passieve patiënt
  • monoloog ipv. dialoog
  • gesloten vragen ipv. open vragen
  • teveel theoretische informatie, te weinig praktische tips
  • teveel audiovisueel materiaal (overaanbod)
tips voor wie start met diabetesedukatie
Tips voor wie start metdiabetesedukatie
 • Inrichting van het lokaal
 • Programma: praktisch en theoretisch
 • Keuze van het audiovisueel materiaal
 • Samenwerking met anderen (huisarts, oogarts, vasculair chirurg, nefroloog, verpleegeenheden...)
 • ‘Telefoonmanagement’ (bereikbaarheid)
tips voor wie reeds een educatieprogramma heeft
Tips voor wie reeds eeneducatieprogramma heeft
 • Welk audiovisueel materiaal? Werd dit al eens geëvalueerd, bijgestuurd ?
 • Is er een interdisciplinaire teamwerking? Wordt deze af en toe geëvalueerd ?
 • Werken we met individuele objectieven?
 • Doen we soms beroep op specialisten in educatie (pedagogen, psychologen...)?
survivalpakket type 1
Survivalpakket Type 1

Insulinetherapie

 • Doen:
  • insuline inspuiten, dwz. pen of spuit kunnen hanteren, juiste injectietechniek uitvoeren, zonerotatie...
  • insulinedosis aanpassen ifv. de glycemie
 • Weten:
  • werkingsprincipe van insuline (sleutel en slot)
  • soorten insuline (snel- en traagwerkende, mengsels)
  • risico op hypoglycemie
survivalpakket type 11
Survivalpakket Type 1

Bloedglucosemonitoring

 • Doen:
  • techniek juist kunnen uitvoeren
 • Weten:
  • hoe het resultaat van de meting koppelen aan het instellen van de juiste insulinedosis (kennis van het aanpassingsschema)
survivalpakket type 12
Survivalpakket Type 1

Urine testen op aceton

 • Doen:
  • techniek juist uitvoeren
 • Weten:
  • waarom en wanneer belangrijk: risico van ketoacidose (vooral tijdens ziekte en zwangerschap)
survivalpakket type 13
Survivalpakket Type 1

Maaltijdplanning

 • Doen:
  • de juiste hoeveelheid koolhydraten gebruiken
  • adequaat gebruik van snacks
 • Weten:
  • systeem van koolhydraatruilwaarden
  • verschil tussen snel- en traagwerkende koolhydraten
survivalpakket type 14
Survivalpakket Type 1

Hypoglycemie

 • Doen:
  • altijd snelwerkende koolhydraten bij zich hebben (15 gram minimum, d.i 3 klontjes suiker)
  • diabetespaspoort bijhebben
  • (familie moet glucagon kunnen inspuiten)
 • Weten:
  • hoe oorzaak van een hypo opsporen: teveel insuline, teveel fysieke inspanning, te weinig koolhydraatiname, probleem van timing
survivalpakket type 15
Survivalpakket Type 1

Ziekte (sick days)

 • Doen:
  • bloedglucosemeting en testen van urine op aceton
  • insuline verder inspuiten zelfs als men niet eet
  • altijd de arts verwittigen als glycemie hoog is (250 mg%) en aceton positief scoort (+++)
  • bij misselijkheid en braken = ziekenhuis
 • Weten:
  • waarom en wanneer diabetes kan leiden tot ketoacidose
survivalpakket type 16
Survivalpakket Type 1

Zwangerschap

 • Doen:
  • bloedglucosecontrole en controle op aceton in de urine als bloedglucose >250 mg/dl is
  • multipele injectiesysteem met gebruik van een insulineaanpassingschema
survivalpakket type 17
Survivalpakket Type 1

Zwangerschap

 • Weten: antwoord op deze vragen:
  • Zal mijn kind diabetes hebben?
  • Zal mijn kind misvormingen hebben?
  • Is de bevalling gevaarlijk voor moeder en kind?
  • Zal mijn metabole controle slechter zijn ten gevolge van de zwangerschap?
  • Zullen diabetische complicaties optreden of slechter worden tijdens de zwangerschap?
survivalpakket type 2
Survivalpakket Type 2

Dieet en gewichtscontrole

 • Doen:
  • beschrijven van eetgewoontes
  • selecteren van aangewezen voedingsmiddelen
  • gewicht noteren en analyseren van oorzaken waarom het dieet niet lukt
 • Weten:
  • verband tussen lichaamsgewicht en diabetes
  • voedsel rijk aan calorieën of met verborgen calorieën
survivalpakket type 21
Survivalpakket Type 2

Lichaamsbeweging

 • Doen:
  • gradueel opbouwen van dagelijkse lichaamsbeweging (wandelen, fietsen...)
  • stoppen bij kortademigheid
 • Weten:
  • positief effect van lichaamsbeweging op gewicht en metabole controle
  • belang van regelmaat en traag opbouwen
survivalpakket type 22
Survivalpakket Type 2

Bloedglucosecontrole

 • Doen:
  • techniek juist uitvoeren
 • Weten:
  • verband tussen bloedglucose, eetpatroon en lichaamsbeweging
survivalpakket type 23
Survivalpakket Type 2

Preventie van diabetische voet

 • Doen:
 • dagelijkse controle van voeten en binnenkant van schoeisel
 • kleine wondjes en eelt melden aan arts of diabetesverpleegkundige
 • pedicure verwittigen dat ze diabeet zijn
 • geen OTC producten gebruiken zonder voorafgaand deskundig advies van arts of diabetesverpleegkundige.
survivalpakket type 24
Survivalpakket Type 2

Preventie van diabetische voet

 • Weten:
  • gevaar van neuropathie : verlies van pijngevoel
  • belang van een geregelde controle :
  • plantair ulcus: elke 2 weken
  • geen open wondjes: elke 2 maand
  • bij neuropathie: schoenen kopen onder begeleiding
  • gevaar van OTC-produkten (vaak bijtende bestanddelen !)
ter afronding
Ter afronding
 • Said but not Hard
 • Heard but not understood
 • Understood bul not accepted
 • Accepted but not put into practice
 • Put into practice but for how long? (Konrad Lorenz)
doelstellingen
Doelstellingen
 • de principes in de organisatie van DM follow-up
 • het praktisch verloop van onderzoeken ivm diabetes follow-up
 • de structuur van een gewone follow-up consultatie
 • de organisatie van een jaarlijkse controle
 • de rol van de diabetes educator in de follow-up
 • de aspecten welke een rol spelen bij het organiseren van de DM follow-up
programma
Programma
 • principes follow-up
 • onderzoeken
 • behandeling
 • praktisch verloop
  • consultatie
  • jaar onderzoek
 • rol diabeteseducator in follow-up
 • hoe organiseren?
principes
Principes

DOEL:

 • quality of life!
 • vermijden complicaties – zo normaal mogelijk leven leiden

RISIKO management

 • meten is weten
 • meten ► actie ► meten
 • meer dan bloedglucose al een !!!
quality of life
Quality of Life

Quality of Life in Type 2 Diabetic Patients Is Affected by Complications But Not by Intensive Policies to Improve Blood Glucose or Blood Pressure Control (UKPDS)

diabetes mellitus
Diabetes Mellitus

• frequentste oorzaak blindheid bij volwassen (x 23)

 • frequentste oorzaak van nierinsufficiëntie (> 1/3 van dialysepatiënten)
 • 2-4 x meer sterfte door ischemisch harttijden
 • 2-6 x meer cerebrovasculaire accidenten
 • 4 x meer perifeer vaattijden
 • 15 x meer lidmaat amputaties (> 65 j: x 25)
 • kosten : 7-15 % van uitgaven voor gezondheidszorg
preventie diabetescomplicaties
Preventie diabetescomplicaties
 • BG, BP, lipiden, gewicht, roken, genetica
 • risicofactoren  

vroeg stadium “merkers”

 • beïnvloeding  

laat stadium “eindpunten”

dcct simulation at 70 y
DCCT: simulation at 70 y

CONV INT

 • proliferative retinopathy 70 % 30 %
 • macular edema 56 % 35 %
 • blindness 34 % 20 %
 • end stage renal disease 24 % 7 %
 • neuropathy 57 % 31 %
 • LE amputation 7 % 4 %
principes follow up
Principes follow-up

DOEL:

 • quality of life!
 • vermijden complicaties
 • zo normaal mogelijk leven leiden

RISIKO management — meten is weten

 • meten ► actie ► meten
 • meer dan bloedglucose alleen !!!

AMBULANTE begeleiding door TEAM

 • economischer, humaner
 • complementariteit; shared care
follow up welke items
Follow-up: welke items?
 • Quality of Life!
 • invloed van “leven” op “DM” en vice versa
 • behandeling?
 • acute complicaties?
 • chronische complicaties?

►anamnese, klinisch onderzoek, technisch onderzoek

 • behandelingsdoelen?
 • aanpassen behandeling
technische onderzoeken
Technische onderzoeken
 • biologie: dagcurve

HbA1c, (fructosamine)

 • oogfundus
 • fluo-angiografie
 • mono filamenten, (bio thesiometer)
 • EMG (electro myo gram), geleidingssnelheid
 • EKG (electrocardiogram), cyclo ergometrie
 • myocard isotopen scan (Thallium, MIBI)
 • doppler onderzoek bloedvaten
 • arteriografie
wgk oost vlaanderen enquete 1996
WGK Oost-Vlaanderenenquete 1996
 • 49 % ziet jaarlijks een oogarts
 • 88 % ziet minstens maandelijks de huisarts
technische onderzoeken1
Technische onderzoeken

als diabeteseducator;

 • het doel ervan kunnen uitleggen
 • zelf weten hoe onderzoek verloopt
 • resultaat kunnen begrijpen en uitleggen
 • evt voorbereidingen kunnen uitleggen
 • evt. interferenties met DM-behandeling opvangen
 • soms zelf helpen bij uitvoering
praktisch verloop van consultatie
Praktisch verloop van consultatie
 • diabeet begroeten
 • specifieke moeilijkheden gehad?
 • recente gebeurtenissen met invloed op DM/levensstijl?
 • ZBGM resultaten bekijken + betekenis ervan bespreken
 • check behandeling: voeding, activiteit, medicatie
 • hypo's? hypoglycemic unawareness?
 • check gekende complicaties / problemen
 • check DM-educatie: kennis, vaardigheden
 • bespreek andere medische aandoeningen/behandelingen (cfr hun invloed op DM !)
 • akkoord over toekomstige behandelingsdoelen (wijzigen?)
 • akkoord over therapie veranderingen (+ uitleg!)
 • akkoord over timing volgende contact
 • samenvatting van belangrijkste topics consultatie (papier?)
 • invullen van (gestructureerd) diabetes dossier
diabetes voeding
Diabetes: voeding

Doel:

 • optimaliseren van metabole controle preventie van complicaties
 • verkrijgen van een aanvaardbaar lichaamsgewicht

►DM type 1:

  • nadruk op evenwichtige verdeling van KH

►DM type 2:

  • nadruk op vermageren
diabetes lichaamsbeweging
Diabetes: lichaamsbeweging
 • zeker per 2 dagen, liefst dagelijks
 • ongeveer 20 - 30 minuten
 • matige inspanning (lichte kortademigheid)
 • wat?? haalbaar!!!! invloed op DM!
 • voordeel voor ....
diabetes lichaamsbeweging1
Diabetes: lichaamsbeweging

• laat U vooraf medisch nazien

 • bespreek elke nieuwe klacht
 • hebt U diabetescomplicaties?
 • hoe hypo behandelen / vermijden?
 • bij DM1 + BG > 250 mg/dl: aceton?
 • altijd: opwarmen / afkoelen
 • opgelet: koude, warmte, vochtigheid
 • goed schoeisel !
jaarlijkse evaluatie wat extra
Jaarlijkse evaluatie: wat extra?
 • klachten van ischemisch hartlijden, perifeer
 • vaatlijden, neuropathie, gastroparesis, impotentie
 • hypertensie, dyslipidemie, nicotinegebruik
 • voetconditie: pulsaties, gevoeligheid,
 • voetdeformaties, slechte huidconditie, ischemie,
 • ulceratie
 • elektrocardiogram?
 • verminderde visus, oogdruk, oogfundus / fluo?
 • nierlijden: µAU, U-eiwit, s-crea
 • injectieplaatsen
 • alcoholgewoontes
jaarlijkse evaluatie praktisch
Jaarlijkse evaluatie: praktisch

ANAMNESE;

 • diabetesverloop
 • diabetesbehandeling: medicatie / voeding / activiteiten
 • acute complicaties
 • chronische complicaties
 • risicofactoren (roken,...)
 • intercurrente aandoeningen en therapieën
 • psycho-sociale toestand
 • visie op aandoening (diabeet, vrienden, familie)
 • evaluatie educatiejaarlijkse evaluatie: wat extra?
jaarlijkse evaluatie praktisch1
Jaarlijkse evaluatie: praktisch

KLINISCH ONDERZOEK:

 • gewicht/lengte —> BMI
 • waist/hip ratio; lendenomtrek
 • bij kinderen: groei en puberteitsontwikkeling
 • bloeddruk
 • voet
 • neurologisch
 • vasculair
 • huid
 • tanden
jaarlijkse evaluatie praktisch2
Jaarlijkse evaluatie: praktisch

LABORATORIUM;

 • BG profiel
 • HbA1c
 • lipiden: cholesterol, HDL- en LDL-cholesterol, triglyceriden
 • s-creatinine
 • (C-peptide)
 • urine: aceton; microalbumine, creatinine, albumine, sediment, (kweek)
jaarlijkse evaluatie praktisch3
Jaarlijkse evaluatie: praktisch

BEHANDELINGSPLAN:

 • concrete afspraken
 • ZBGM: frequentie, wanneer, doel (evt conventie)
 • Medicatie, aanpassingsschema
 • Voeding: doelgewicht, problemen
 • Lichaamsbeweging
 • Timing volgende afspraak
 • Andere onderzoeken (oogfundus, EKG, labo, etc)
voetinspectie bij diabetoloog
Voetinspectie bij diabetoloog
 • binnen met kousen aan = 20 % voeten bekeken
 • binnen met kousen uit = 80 % voeten bekeken
rol van de diabetes educator
Rol van de diabetes educator

BEHANDELINGSDOELEN:

 • realistisch
 • begrepen door patiënt
 • akkoord van de patiënt
 • behandeling = in functie van het doel
rol van de diabetes educator1
Rol van de diabetes educator

EDUCATIE:

 • diabeet bepaalt --> geen vast stramien
 • relevante informatie
 • praktisch blijven! Geen vlucht in theorie
 • geen over- of onder-educatie
 • coherent met rest van team
rol van de diabetes educator2
Rol van de diabetes educator

ONDERZOEKEN:

 • motiveren over bedoeling van onderzoek
 • informeren over verloop van onderzoek
 • invloed op diabetes! (vb nuchter blijven)
 • resultaten helpen verduidelijken
rol van de diabetes educator3
Rol van de diabetes educator

THERAPIEËN:

 • vaak complexe behandelingsschema's
 • noodzakelijke kennis en vaardigheden
 • polyfarmacie
 • motivatie om behandeling correct uit te voeren
polypharmacy in type 2 diabetes
Polypharmacy in Type 2 Diabetes
 • Antidiabetics: Metformin, Sulphonylurea Insulin
 • Antihypertensives:Ace inhibitor ± Diuretic Calcium antagonist,

Beta blocker

 • Lipid lowering agents: Statin Fibrate
 • Antiplatelet agent: Aspirin
 • Hormonal therapy: HRT
 • Total: 10 - 11 Agents
hoe follow up organiseren
Hoe follow-up organiseren?
 • dé oplossing bestaat niet
 • als TEAM optreden; niet improviseren
  • geen "schuifkes" geneeskunde
  • zelfde doelen, homogeen optreden
  • educatie: wie? wat? wanneer?
  • wie reageert bij een probleem
  • wie zegt wat? SOP's
hoe follow up organiseren1
Hoe follow-up organiseren?

communicatie:

 • dossier
 • inzage in elkaar's informatie en gegevens
 • volgblad
 • elektronisch dossier, PC-netwerk
 • staf vergaderingen over probleem cases

evalueer uzelf

 • quality assurance: bv DiabCare
 • teamvergaderingen over eigen organisatie
hoe follow up organiseren2
Hoe follow-up organiseren?

Speciale situaties:

 • voetkliniek
 • adolescent
 • zwangere
 • pomp patiënten
samenvatting dm
Samenvatting DM
 • onbekend = onbehandeld = complicaties
 • diabetes = meer dan suiker
 • flauwe doelen = flauwe resultaten
 • elke  = winst
 • polyfarmacie = progressief nodig
 • organisatie = sleutel tot resultaat
 • uw patiënt = uw partner in succes
polyfarmacie
Polyfarmacie

O M A S

Daonil

Glucophage

Zocor

Fludex

Zestril

Amlor

Asaflow

Corvatard

Redomex

voorbeeld van

dagelijkse medicatie

van type 2 diabeet

slide68
Inadequate zelfzorg ten aanzien van voedselopname
 • Gevaar voor gebrekkige zelfzorg ten aanzien van vochtopname
 • Inadequate zelfzorg ten aanzien van lichaamsbeweging
 • Inadequate zelfzorg ten aanzien van verwondingpreventie
 • Inadequate zelfzorg ten aanzien van symptoomherkenning
 • Inadequate zelfzorg ten aanzien van behandelingscontrole
 • Inadequate zelfzorg ten aanzien van therapietrouw
 • Inadequate zelfzorg ten aanzien van medische consumptie
 • Inadequate zelfzorg ten aanzien van zelfbeeldwijziging
inadequate zelfzorg ten aanzien van voedselopname
Inadequate zelfzorg ten aanzien van voedselopname
 • Body Mass Index B.M.I. > 25
 • < 55% koolhydraten, > 35% vet, > 15% eiwitten
 • > 300 mg cholesterol per dag
 • > 6 gram zout per dag
 • > 25 gram sucrose per dag
 • < 30 gram vezels per dag
 • verhouding meervoudig onverzadigde ‑ verzadigde vetzuren < 1
inadequate zelfzorg ten aanzien van voedselopname1
Inadequate zelfzorg ten aanzien van voedselopname
 • weinig precieze en onregelmatige maaltijdspreiding, afgestemd op de insulinetherapie. - 3 maaltijden - 2 à 3 tussenmaaltijden
 • gebrekkig beoordelingsvermogen van - type voedsel; - hoeveelheid voedsel; - timing voedsel.
 • door onvoldoende kennis van ‑ maten en gewichten (portie, kilogram) ‑ macronutriënten in producten (koolhydraten, vezels) ‑ maaltijddriehoek
 • gebrekkig uitvoeringsvermogen van werken met maaltijdschijf
gevaar voor gebrekkige zelfzorg ten aanzien van vochtopname
Gevaar voor gebrekkige zelfzorg ten aanzien van vochtopname
 • negatieve vochtbalans door polyurie bij hyperglycemie
 • 3 eenheden alcohol per dag
inadequate zelfzorg ten aanzien van iichaamsbeweging
Inadequate zelfzorg ten aanzien van Iichaamsbeweging
 • Keto‑acidose tijdens en na lichamelijke inspanning
 • Hypoglycemie na lichamelijke inspanning
 • Onvoldoende controle bloedglucosewaarden tijdens verschillende omstandigheden
 • Geen planningtijdstippen van lichaamsbeweging en insuline of voedselopname
 • Geen extra inname koolhydraten bij inspanning met hoge intensiteit
 • Veel belasting onderste ledematen bij perifere neuropathie
 • Nauwelijks lichaamsbeweging
inadequate zelfzorg ten aanzien van iichaamsbeweging1
Inadequate zelfzorg ten aanzien van Iichaamsbeweging
 • gebrekkig beoordelingsvermogen van belang lichaamsbeweging voor preventie van chronische complicaties
 • gebrekkig beoordelingsvermogen van energieverbruik van beweging door onvoldoende kennis van voeding met lage en hoge absorptiesnelheid, insulinesecretie, respons van voedingsstoffen, energieverbruik van bewegingen, sporten
 • gebrekkig uitvoeringsvermogen van inname extra koolhydraten en/of vermindering insuline
de voordelen van meer bewegen op een rijtje
De voordelen van meer bewegen op een rijtje:
 • insulinegevoeligheid neemt toe
 • complicaties kunnen worden voorkomen of worden uitgesteld
 • versterkt het hart
 • werkt bloeldrukverlagend
 • werkt cholesterolverlagend
 • het is leuk
 • het is ontspannend
 • het heeft een positieve invloed op het lichaamsgewicht
 • het gaat botontkalking (osteoporose) tegen
 • het bevordert het zelfvertrouwen
 • houdt spieren en gewrichten soepel
 • vergroot de lichamelijke conditie
 • maakt dat u zich goed voelt.
inadequate zelfzorg ten aanzien van verwondingpreventie
Inadequate zelfzorg ten aanzien van verwondingpreventie
 • het dragen van knellende schoenen gedurende vele aaneengesloten uren
 • op blote voeten lopen, op een scherpe steen of gebroken glas stappen
 • geen controle van voeten op blaren, callusvorming
 • onvoorzichtig knippen van nagels of verwijderen van eelt
 • geen aandacht voor tintelingen, krampen, doof gevoel in voeten
 • geen regelmatig onderzoek op verminderd zicht, minder nachtzicht
 • voertuigen besturen met zeer frequente en onverwachte hypo’s
inadequate zelfzorg ten aanzien van symptoomherkenning
Inadequate zelfzorg ten aanzien van symptoomherkenning
 • niet of te laat reageren op zweten, beven, versnelde pols, lichtgevoel, hoofdpijn, waggelende gang, dubbel zien
 • niet of te laat reageren op moeheid, slaperigheid, droge mond, polydipsie, polyurie, braken
 • niet of te laat reageren op bloedglucose waarde van < 50 mg/dl of vaker > 250 mg/dl
 • niet reageren op aceton in urine, niet reageren op verminderd zicht, minder nachtzicht
 • niet reageren op verhoogde bloeddruk
 • niet reageren op albumineverlies in 24‑uurs urine
 • niet reageren op pijnscheuten in benen, dove prikkelende en brandende sensaties in voeten en handen, nachtelijke krampen in handen
 • niet reageren op brandende gewaarwordingen in de oesophagus (Prepulsid®)
 • niet reageren op mictiestoornissen
 • niet reageren op impotentie
 • niet of te laat reageren op pijnklachten op de borst
 • roken
inadequate zelfzorg ten aanzien van behandelingscontrole
Inadequate zelfzorg ten aanzien van behandelingscontrole
 • niet regelmatig gebruik maken van bloedglucosestrips of meten
 • niet correct uitvoeren van de procedure:

- onjuiste prik in alcohol schoongemaakte vinger

- niet correct aanbrengen van bloeddruppel op teststrook

 • geen vochtbalans bijhouden bij hoge bloedglucose waarden
 • bloedglucosewaarden en aceton waardes in urine onjuist interpreteren
 • geen diabetes dagboek bijhouden
inadequate zelfzorg ten aanzien van behandelingscontrole1
Inadequate zelfzorg ten aanzien van behandelingscontrole
 • niet regelmatig gebruik maken van bloedglucosestrips of meten
 • niet correct uitvoeren van de procedure:

- onjuiste prik in alcohol schoongemaakte vinger

- niet correct aanbrengen van bloeddruppel op teststrook

 • geen vochtbalans bijhouden bij hoge bloedglucose waarden
 • bloedglucosewaarden en aceton waardes in urine onjuist interpreteren
 • geen diabetes dagboek bijhouden
inadequate zelfzorg ten aanzien van therapietrouw
Inadequate zelfzorg ten aanzien van therapietrouw
 • niet correct innemen van juiste dosis antidiabetica (30 min. vóór maaltijd)
 • onregelmatig eten en onvoldoende koolhydraat opname
 • verwisseling van traag‑ en snelwerkende insuline
 • onjuiste dosis insuline spuiten
 • niet vaste injectieplaats per tijdstip van de dag hanteren
 • onjuiste injectietechniek: lange naald loodrecht in smalle huidplooi
 • insuline onjuist bewaren (in vriesvak)
 • geen suiker bij zich dragen
inadequate zelfzore ten aanzien van medische consumptie
Inadequate zelfzore ten aanzien van medische consumptie
 • geen diabeteskaart bij zich dragen
 • geen hospitalisatie bij coma na toediening glucagon
 • geen contact met geneesheer bij frequente hypo's
 • geen contact met geneesheer bij blijvende symptomen van hyperglycemie
 • geen contact met geneesheer bij ziekte gepaard gaande met koorts en braken
 • geen contact met geneesheer bij voetproblemen
 • geen vermelding van orale antidiabetica of insuline aan vreemde geneesheer
 • geen regelmatige bloeddrukcontrole
 • geen jaarlijkse controle van 24‑uursurine op albumine
 • geen jaarlijks oogfunctie onderzoek
de regel van 100
De regel van 100

Om gelukkig 100 jaar te worden

 • Buikomtrek minder dan 100
 • Wandel 100 km per maand
 • Gemiddelde bloeddruk onder de 100 mm/Hg
 • Nuchtere glycemie < 100 mg%
 • LDL cholesterol < 100 mg%
 • NOOIT roken
zorgvernieuwingsproject diabetes

Zorgvernieuwingsproject diabetes

ontwikkeld door de werkgroep diabetes van het RIZIV-comité chronische ziekten,

in samenwerking met :- de Vlaamse Diabetes Vereniging (VDV) - de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH)

zorgvernieuwingsproject
Zorgvernieuwingsproject
 • Globaal diabeteszorgpakket volgens actuele diabetes-richtlijnen

- evidence based

- brede aanpak

- werken met individuele therapiedoelen

 • Huisarts coördinerende rol
 • Betere omkadering: voedingsadvies, voetzorg
 • Betere communicatie
 • Diabetespas = centraal document
makkelijker met de diabetespas
Makkelijker met de diabetespas
 • Mini-dossiertje
 • Informatie patiënt
 • Houvast huisarts
 • Communicatiemiddel

- patiënt

- zorgverleners

hoe bekomen
Hoe bekomen?
 • Gratis bij de mutualiteit
 • Op voorschrift van arts (specifiek aanvraagformulier)
terugbetalingen
Terugbetalingen
 • Diëtist

- Dieetadvies op voorschrift (huisarts, internist, pediater)

- Diëtist met RIZIV erkenning

- Terugbetaling van 2 consultaties (30 min) per jaar

- Honorarium: 15.65 euro

1.56 euro remgeld

3.91 euro remgeld

- Datum prestatie in pas inschrijven

! Patiënten opgenomen in de conventie

terugbetalingen1
Terugbetalingen
 • Podoloog

- Podologisch advies op voorschrift (huisarts, internist, pediater, chirurg)

- Gegradueerd podoloog met RIZIV erkenning

- Terugbetaling van 2 consultaties (45 min) per jaar

- Honorarium: 23.48 euro

2.34 euro remgeld

5.87 euro remgeld

- Enkel patiënten verhoogd risico op voetproblemen

- Op aanvraag vermelden

- Datum prestatie in pas inschrijven

stimuli voor gebruik van pas
Stimuli voor gebruik van pas
 • Patiënt krijgt vergoeding voor voedingsadvies door een erkend diëtist
 • Patiënt met een hoog risico voor diabetische voetwonden (vanaf risico 2b) krijgt vergoeding voor 2 consultaties bij een erkend gegradueerd podoloog
 • Huisarts wordt beter omkaderd
 • Diëtist en podoloog worden voor het eerst officieel ingeschakeld en vergoed!
pro s di tist
Pro’s diëtist
 • Systematische inschakeling van de diëtist
 • Betere communicatie met andere zorgverleners
 • Erkenning van de essentiële rol van de diëtist in de diabetezorg
 • De diëtist krijgt vergoeding
meer informatie
Meer informatie
 • Website:

- www.diabetespas.be

- www.riziv.fgov.be/homenl.htm

 • Diabetes Infolijn:

- 0800/96 333

- [email protected]

vlaamse diabetes vereniging

Vlaamse Diabetes Vereniging

Voorstelling

van de

Vlaamse Diabetes Vereniging

Vlaamse Diabetes Vereniging

slide108
Wie en wat zijn we ?
 • Doelstellingen Vlaamse Diabetes Vereniging
 • Werking
wie en wat zijn we
Wie en wat zijn we ?
 • Gegroeid uit de Algemene Belgische Diabetesbond (1942)In 1972 gefederaliseerd tot de Belgische Vereniging voor SuikerziekenIn 1993 omgedoopt tot Vlaamse Diabetes Vereniging
 • Mensen met Diabetes én professionelen
 • Vrijwilligersvereniging
 • 20000 leden
evolutie ledenaantal
Diabetesbeurs

Evolutie ledenaantal

Start VDV

Start BVS

Levenslijn

de vlaamse diabetes vereniging
De Vlaamse Diabetes Vereniging

Raad van Beheer Dagelijks Bestuur

Algemene Vergadering

Deelgroep Diabeten

Deelgroep Professionelen

Subgroep artsen / apothekers

Commissies

Werkgroepen

Provinciale Contact Commissies

Subgroep verpleegkundigen diëtisten paramedici

26 plaatselijke afdelingen

Diabetes Infolijn

Algemeen Secretariaat

Diabeteshuis

commissies
Commissies
 • Diabetische kinderen en ouders
 • Preventie type 1
 • Voeding
 • Lichaamsbeweging en vakantie
 • Insulinetherapie en zelfcontrole
 • Acute situaties
 • Type 2 en cardio-vasculaire preventie
 • Diabetische voet
 • Sexualiteit
 • Redactieraad
 • Opleidingscommissie
 • Sociale commissie
 • Consensusontwikkeling
 • Communicatiemiddelen
 • Financiële commissie
 • Diabetesconventie
 • Diabetisch Project Vlaanderen
belangrijkste d oel s t e lli n g en
BelangrijksteDoelstellingen
 • Bevorderen preventie en vroegtijdige diagnose
 • Bevorderen zelfzorg
 • Verbeteren van de kwaliteit van de zorgen
 • Bestrijden van sociale hinderpalen
voor al uw vragen over diabetes bel gratis en anoniem
Voor al uw vragen over diabetes, bel gratis en anoniem
 • + 20.000 oproepen
 • 10 - 70 oproepen/dag
 • 59 % type 2
 • 38% is < 5 jaar diabeet
 • 11% = zorgverlener
 • Opgericht in 1996 (fondsen via Levenslijn)
 • Duidelijke, persoonlijke, anonieme informatie verstrekken
 • Ervaringsdeskundigen
 • Informeren risicogroepen
 • Onderzoeksinstrument
slide116
Ondersteuning campagnes overheid, mutualiteiten,…
 • Medewerking aan projecten, opzetten eigen akties via pers en afdelingen
slide117
Opvang : 26 Plaatselijke afdelingen
 • Opvang door lokale vrijwilligers
 • Informatie / sensibilisatie
 • Toegang tot goedkoper materiaal (vrijwilligers)
 • observator van “wat er leeft”
 • rekruteren van vrijwilligers
slide118
Bevorderen zelfzorg

Informatie

 • Voordrachten – Publicaties – Website - Infolijn
 • Vakanties
 • Acties voor kinderenGezinsdag - …
verbeteren van de kwaliteit van de zorgen
Verbeteren van de kwaliteit van de zorgen

Richtlijnen voor zorgverleners

 • Consensusdocument voor artsen
 • Richtlijnen voor paramedici

Opleiding van zorgverleners

 • Deskundigheidsbevordering artsen
 • Navorming diabeteseducatoren
bestrijden sociale hinderpalen
Bestrijden sociale hinderpalen

Consensusconferentie

vrijdag 20 november 1998

Aanbevelingen aan de ministers

 • Toegang tot de zorgen
 • Rijbewijs
 • Verzekeringen
 • Tewerkstelling
slide121
Opleidingen

BREDE PUBLIEK / ORGANISATIES

 • Thematische voordrachten
 • Informatieverstrekking op vraag
 • Website

LEDEN

 • Publicaties
 • Voordrachten
 • Educatie (zelfzorgmateriaal)

MEDEWERKERS

 • Intern communicatieblad
 • Cursussen (medisch – psycho-sociaal – technieken)

ZORGVERLENERS

 • Deskundigheidsbevordering artsen
 • Navorming diabeteseducatoren
diabeteshuis ottergemsesteenweg 456 9000 gent
DiabeteshuisOttergemsesteenweg 456, 9000 Gent
 • Algemene ondersteuning werking
 • Secretariaat DB/RVB/commissies
 • Ledenadministratie
 • Boekhouding
 • Ondersteuning projecten
 • Diabetes Infolijn
 • Communicatie

VDV-secretariaat

09/220.05.20

Ontmoetingsruimte

 • Verkoop
 • Vergaderruimte
 • Mediatheek
waarom lid worden
Waarom lid worden ?
 • Tijdschrift Diabetes Info
 • Dienstverlening en info
 • Toegang tot goedkoper materiaal
 • Diabetes Infolijn
 • E-mail newsletter (professionele leden)
voor 20 per kalenderjaar word je lid
Voor € 20 per kalenderjaar word je lid.
 • Neem telefonisch contact met het secretariaat van de Vlaamse Diabetes Vereniging 09.220.05.20
 • Of via de website van de vereniging

www.diabetes-vdv.be

vragen stellen
Vragen stellen
ad