krzysztof pietraszkiewicz prezes zwi zku bank w polskich n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Banki Spółdzielcze 2007. Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich. SGH, 14.11.2007. Inflacja w latach 1991-2007. 585,5. Źródło: GUS, VIII 2007. Stopy Procentowe NBP. Źródło: NBP VIII 2007. Liczba banków i placówek bankowych w Polsce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich' - trevelian-roberts


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
krzysztof pietraszkiewicz prezes zwi zku bank w polskich

Banki Spółdzielcze 2007

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

SGH, 14.11.2007

slide2

Inflacja w latach 1991-2007

585,5

Źródło: GUS, VIII 2007

slide3

Stopy Procentowe NBP

Źródło: NBP VIII 2007

slide4

Liczba banków i placówek bankowych w Polsce

Banki Komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych

Źródło: NBP

slide5

Fundusze własne sektora bankowego

w latach 1993-2007 (w mln zł.)

- Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi

Źródło: NBP, dane za II kw. 2007

slide6

Fundusze własne sektora banków

spółdzielczych w latach 1993-2007 (w mln zł.)

Źródło: NBP II kw 2007

slide7

Liczba placówek bankowych

Źródło: NBP, dane według stanu na II kw. 2007

slide8

Liczba osób zatrudnionych w bankach

 • Kadra dobrze wykształcona
 • Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań

Źródło: NBP, dane według stanu na II kw. 2007

slide9

Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (mln sztuk)

Źródło: ZBP I kw 2007

slide10

Rozwój sieci bankomatów w Polsce

Źródło: ZBP I kw 2007

slide11

Liczba klientów korzystających z dostępu do rachunku bankowego przez Internet

Źródło: ZBP

informacja o liczbie i aktywno ci klient w bankowo ci elektronicznej
Informacja o liczbie i aktywności klientów bankowości elektronicznej
 • MSP – 904 203
   • Rachunki aktywne – 617 502
    • Przelewy w miesiącu na 1 klienta - 12
 • Klienci korporacyjni – 61 170
   • Rachunki aktywne – 46 699
    • Przelewy w miesiącu na 1 klienta – 195,6

Źródło ZBP/II kw 2007

slide14

Korzystanie osób prywatnych z usług bankowych

i ubankowienie gospodarstw domowych

Źródło: ABD 2000-2005 (dane średnioroczne)

Pentor Bus 2000-2005 (dane średnioroczne)

2007 Dane wstępne

NSP’1988NSP’2002

Liczba mieszkańców w wieku 15+ 28268,8 31288,4

Liczba gospodarstw domowych 11970,4 13337,0

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 3,1 2,84

slide15

ENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI

Infrastruktura

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Związek Banków Polskich

MTS-CeTO

BIG Infomonitor

Centrum Prawa Bankowego

i Informacji

Biuro Informacji Kredytowej

slide16

Infrastruktura

Giełda Papierów Wartościowych

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Warszawski Instytut Bankowości

slide18

RP w € 2012 ?

EURO 2012 w RP i na Ukrainie

slide19

Tezy

postulowane zmiany do rozważenia

dotyczące prawnych i biznesowych aspektów

funkcjonowania banków spółdzielczych

1) Bank spółdzielczy jako podstawowa instytucja działająca na rzecz lokalnych

społeczności :

konieczność poprawy konkurencyjności działania banków spółdzielczych

systematyczne zwiększanie udziału banków spółdzielczych w finansowaniu małej i średniej lokalnej przedsiębiorczości oraz modernizacji rolnictwa

konieczność wsparcia takich działań ze strony państwa poprzez korzystne rozwiązania podatkowe oraz alokację środków w ramach PROW, BFG itp.

2) Konieczność podjęcia dyskusji nad zmianami dotyczącymi kształtu i funkcjonowania zrzeszania banków spółdzielczych

konieczność zmiany kompetencji kontrolnych banku zrzeszającego

nadanie Radzie Zrzeszenia kompetencji organu decyzyjnego, a nie tylko opiniodawczego

niestosowanie przepisów dotyczących outsourcingu w stosunkach pomiędzy bankiem zrzeszającym a zrzeszonym w nim bankiem spółdzielczym

konsolidacja finansowa zrzeszenia banków spółdzielczych / dla zainteresowanych grup banków spółdzielczych

slide20

3) Działania na rzecz zwiększania funduszy własnych banków spółdzielczych

 • możliwość zaliczenia do funduszy własnych wkładów spółdzielczych (spółdzielczy wkład inwestycyjny) o terminie co najmniej 5 lat,
 • ewentualna modyfikacja wyceny wartości udziału w bankach spółdzielczych
 • umożliwienie emisji przez bank zrzeszający obligacji z możliwością zaliczenia ich do funduszy własnych
 • Zrównanie pozycji banków spółdzielczych i komercyjnych
  • zniesienie przewidzianego w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających ograniczonego katalogu czynności bankowych, które mogą wykonywać banki spółdzielcze na rzecz katalogu czynności przewidzianego w Prawie bankowym (w tym: zapewnienie możliwości wydawania instrumentu pieniądza elektronicznego)
  • wprowadzenie przepisu, że banki spółdzielcze podlegają podziałowi, o którym mowa w przepisach ustawy - Prawo spółdzielcze.
slide21

5) Prowadzenie działań na rzecz zapewnienia trwałego uczestnictwa banków spółdzielczych w absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych UE

6) Wspólne strategie banków spółdzielczych i banków zrzeszających

analizy i badania banków spółdzielczych i banków zrzeszających

przedsięwzięcia promocyjne i marketingowe

informatyzacja zrzeszeń

produkty ustandaryzowane

fundusze gwarancyjne

7) Kształcenie kadr ukierunkowane na:

wzrost sprzedaży i ekspansje sieci

wdrażanie nowych metod zarządzania ryzykiem

opracowanie i oferowanie nowych typów produktów odpowiednio do potrzeb klientów i działań konkurencji

8) Usprawnienie/uaktualnienie mechanizmów spółdzielczych w celu zwiększenia

zainteresowania obywateli uczestnictwem w systemie oraz zwiększenie

efektywności systemu.