persoonallisuusteoria - PowerPoint PPT Presentation

treva
persoonallisuusteoria n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
persoonallisuusteoria PowerPoint Presentation
Download Presentation
persoonallisuusteoria

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
persoonallisuusteoria
70 Views
Download Presentation

persoonallisuusteoria

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. persoonallisuusteoria Insights

  2. Neljä Insights väriä Insights

  3. Olenko minä? Insights ULOSPÄIN SUUNTAUTUNUT SISÄÄNPÄIN SUUNTAUTUNUT

  4. Teenkö päätökseni? Insights ASIAKESKEISESTI IHMISKESKEISESTI

  5. Kuka siis olen? Insights

  6. Minä olen olen Insights