forurensing l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forurensing PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forurensing

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Forurensing - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Forurensing. Forurensning er utslipp av skadestoffer i naturen. Utslippene forurenser luft, vann og hav. Utslippene kommer fra: Industri Husholdninger (vanlige mennesker). Luft. Lufta kan bli forurenset Dette er ikke bra. Vi puster jo i lufta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Forurensing


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forurensing
Forurensing
 • Forurensning er utslipp av skadestoffer i naturen.
 • Utslippene forurenser luft, vann og hav.
 • Utslippene kommer fra:
  • Industri
  • Husholdninger (vanlige mennesker).

et utslipp = å slippe noe ut i naturen

slide2
Luft
 • Lufta kan bli forurenset
 • Dette er ikke bra. Vi puster jo i lufta.
 • Luft er navnet på en samling gasser som ligger rundt jorden, i atmosfæren.
 • Luft består av følgende gasser:
 • 79% nitrogen
 • 20% oksygen
 • 1% argon + andre stoffer
slide3
Vann
 • Vann kan bli forurenset. Hva da med fisken som vi spiser?
  • Vann finnes nesten overalt på Jorda og er livsnødvendig for alt kjent liv.
  • Omtrent 70% av Jordas overflate er dekket av åpent vann (hav, innsjøer og elver)
jorda
Jorda
 • Jorda kan bli forurenset av kjemikalier.
 • Hva da med maten som vi skal spise?
  • Korn, grønnsaker og frukt. Ja, alt som vokser kan ta skade.
milj vern
Miljøvern
 • Miljøvern går ut på å ta vare på planter, dyr og mennesker.
 • Dette har blitt særlig aktuelt de siste 50 år.
 • Forurensede utslipp til naturen har økt dramatisk de siste 50- 100 årene.

å verne = ta vare på dramatisk = svært mye

avfall
Avfall
 • Avfallet stammer fra husholdningene (husholdningsavfall) eller fra bedrifter (næringsavfall).
 • I Notodden må vi sortere avfallet fra husholdninger. Vi har mange typer avfall:
  • Matavfall
  • Papir
  • Glass, metall
  • Restavfall
  • Spesialavfall (Maling, olje, batterier, eletrisk avfall osv.)
  • Plast
  • Bilvrak
  • Treverk
klima
Klima
 • Når man snakker om et steds klima, menes stedets gjennomsnittsvær, som oftest beregnet ut i fra en 30-års-periode.
 • I dag snakkes det mye om klimaendringer.
 • Klimaendringer vil si at temperaturen på jorda stiger.
 • Hvor skaper dette mest problemer?

et klima = et vær

global oppvarming
Global oppvarming
 • Global oppvarming er økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen som vi for tiden opplever.
 • Denne oppvarmingen har pågått i så langt omlag hundre år.
 • De fleste forskere mener at dette er ett av utslagene av den menneskeskapte drivhuseffekten.
 • Økende utslipp av klimagasser som CO2 har ført til global oppvarming.
hva kan vi gj re
Hva kan vi gjøre?
 • Vi kan sortere avfall
 • Vi kan kjøre mindre bil
 • Vi kan reise kollektivt, med buss og tog
 • Ikke kaste søppel
 • Kjøpe sunn mat (Biologisk dyrket uten sprøytemidler.)
 • Ikke kaste farlig avfall i avløp og toalett
hva kan myndighetene gj re
Hva kan myndighetene gjøre?
 • De kan legge til rette slik at folk slipper å forurense så mye.
 • Vi har lover som skal hjelpe oss å ta vare på naturen og miljøet. (”Forurensingsloven”.)
 • Miljø = er et ord som vanligvis brukes i betydningen «omgivelser». (Engelsk= environment)