az eur pai uni szeg nys g s t rsadalmi kirekeszt d s elleni strat gi ja n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni stratégiája

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni stratégiája - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni stratégiája. 2007. szeptember 21. Előzmények. Amszterdami szerződés 136., 137. cikkelyek Az Európai Tanács Lisszaboni Ülése (2000. március):

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni stratégiája' - tress


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az eur pai uni szeg nys g s t rsadalmi kirekeszt d s elleni strat gi ja

Az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni stratégiája

2007. szeptember 21.

el zm nyek
Előzmények
 • Amszterdami szerződés 136., 137. cikkelyek
 • Az Európai Tanács Lisszaboni Ülése (2000. március):

„Az EU váljék a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb tudás-alapú társadalmává, amely képes a fenntartható gazdasági növekedésre, több és jobb munkahely és erősebb társadalmi kohézió biztosítása mellett.”

Célok:

 • A 18%-os szegénységi küszöb csökkentése 2005-re 15%-ra, 2010-re 10%-ra
 • A gyermekek szegénységének felére csökkentése 2010-re
a szeg nys g s t rsadalmi kirekeszt d s elleni egy ttm k d s eszk ze a nyitott koordin ci s m dszer
A szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni együttműködés eszköze: a nyitott koordinációs módszer

Lényege: jogi szabályozás helyett

 • közös célkitűzések kialakítása,
 • ezek beépítése a tagállamok nemzeti és regionális politikáiba, két évente nemzeti cselekvési tervek készítése (tagállami cselekvési tervek 1. hulláma: 2001-2003; 2. hulláma: 2003-2005),
 • közös mutatószámok kialakítása az összehasonlíthatóság érdekében (ún. Laekeni indikátorok),
 • a cselekvési tervek rendszeres felülvizsgálata, értékelése: Közös Jelentés a Társadalmi Összetartozásról
 • Közösségi Akcióprogram a Társadalmi Kirekesztődés ellen (2002-2006) (2007-től Progress Közösségi Akcióprogram)
a k z s c lkit z sek
A közös célkitűzések

Nizza, 2000. december

 • A foglalkoztatottság lehetővé tétele és a forrásokhoz, jogokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára
 • A társadalmi kirekesztődés kockázatának elkerülése
 • A legveszélyeztetettebbek segítése
 • Minden érintett szereplő, szervezet mozgósítása, partnerség
magyarorsz g r szv tele az eu t rsadalmi kirekeszt s elleni k z s politik j ban
Magyarország részvétele az EU társadalmi kirekesztés elleni közös politikájában
 • Nemzeti Szeminárium a Társadalmi Beilleszkedésről (2002. július 18.)
 • Csatlakozás a Társadalmi Kirekesztődés elleni Közösségi Akcióprogramhoz (2002. július)
 • A „Társadalmi Kirekesztés Elleni Közös Memorandum” (JIM) aláírása – (2321/2003. (XII. 13.) Korm. Határozat) 2003. december 18.
 • 2004. július 31: A Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Cselekvési Terv (2004-2006) benyújtása az Európai Bizottsághoz
 • 2005. július 15: NCST-ről szóló félidős beszámoló elkészítése
 • 2006. szeptember 15: Szociális Védelemről és Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés (NSJ)
 • 2007. január 1: Közösségi Akcióprogramot felváltja a PROGRESS program
t rsadalmi sszetartoz sr l sz l nemzeti cselekv si terv 2004 2006
Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Cselekvési Terv (2004-2006)

Fő célkitűzések:

 • Foglalkoztatás elősegítése
 • A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára
 • A szegénység, a tartós és mélyszegénység csökkentése
 • Beruházás a jövőbe: a gyermekek jól-létének biztosítása
 • A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem minden területen (elsősorban a romák, a fogyatékossággal élők, a nők és az idősek tekintetében)
bizotts gi jelent s az j tag llamok ncst ir l
Bizottsági Jelentés az új tagállamok NCST-iről

Főbb megállapítások Magyarország számára:

 • a szegénység elleni küzdelem legyen nemzeti prioritás Magyarországon, melyhez nagyobb mértékű forrás-bevonás szükséges,
 • erősödjön a társadalmi kirekesztődés elleni intézkedések közti koherencia,
 • váljék szisztematikussá a számszerű célok kitűzése és a megvalósulás monitorozása,
 • erősödjön a nem-kormányzati szereplők bevonása a döntés-előkészítésbe és a végrehajtásba,
 • kapjon nagyobb figyelmet az inaktivitás kezelése,
 • továbbá a társadalmi nemek szempontjainak figyelembe vétele minden területen.
a nyitott koordin ci moderniz l sa
A nyitott koordináció modernizálása

2005: Lisszaboni stratégia felülvizsgálata

Gazdasági növekedés és foglalkoztatás elsődleges fontosságú

Közös stratégia-alkotás bevezetése

Nemzeti Lisszaboni Reformprogramok 2005-2008

Szociálpolitikai Menetrend 2005-2010

Szociális védelem területén folyó három nyitott koordinációs együttműködés összehangolása:

 • Szegénység és társadalmi kirekesztődés
 • Megfelelő és fenntartható nyugdíjrendszerek
 • Egészségügyi és tartós ápolási-gondozási rendszerek
egyszer s tett moderniz lt elj r s streamlining
Egyszerűsített-modernizált eljárás – „streamlining”
 • Új közös célkitűzések kialakítása a három területre
 • Közös indikátorok listájának bővítése
 • Nemzeti stratégia-alkotás
 • Közös Jelentés a Szociális Védelemről és Társadalmi Összetartozásról

Szociális védelemről

és társadalmi összetartozásról

szóló

Nemzeti Stratégiai Jelentés (NSJ)

nemzeti strat giai jelent s a szoci lis v delemr l s a t rsadalmi sszetartoz sr l nsj
Nemzeti Stratégiai Jelentés a Szociális Védelemről és a Társadalmi Összetartozásról - NSJ
 • Két évre szól: 2006-2008 – a lisszaboni akciótervhez való alkalmazkodás miatt
 • Benyújtási határidő: 2006. szeptember 15.
 • Ezt követően 3 évre szól majd: 2008-2011
 • A közbenső években nem kötelező jelentést benyújtani, de bármilyen új kezdeményezésről készülhet közbenső jelentés.
 • Az együttműködés a közbenső években az egyes szakmapolitikai témák részletes elemzésére, a kölcsönös tanulásra és az eredmények terjesztésére összpontosít.
 • A tagállami stratégiák alapján készülnek az éves Szociális Védelmi és Társadalmi Összetartozásról szóló Közös Jelentések.
a magyar ncst 2006 2008
A magyar NCST 2006-2008

Elfogadta: 2178/2006. (X.25.) Korm. Határozat

Átfogó cél a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem területén:

A társadalmi egyenlőtlenségek növekedésének megakadályozása, a társadalmi befogadás erősítése, a hátrányos helyzetűek kompenzálása a gazdasági kiigazítások időszakában

Prioritási területek:

1. A munkaerő-piaci befogadás elősegítése, az inaktivitás csökkentése

2. A gyermekszegénység elleni küzdelem

3. A területi és lakhatási hátrányok mérséklése

az ncst t maszkodik
Az NCST támaszkodik…
 • az egyes szektorok stratégiáira, cselekvési terveire,
 • az I. NFT keretében megvalósuló fejlesztésekre,
 • a jelenleg tervezés alatt álló stratégiai tervekre:

kiemelten az ÚMFT-re, OP-kra, és

a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiára

Összhangban van:

a Nemzeti Lisszaboni Akcióprogrammal

a Konvergencia programban vállaltakkal

sz mszer c lok v llal sok az ncst ben
Számszerű célok, vállalások az NCST-ben
 • Foglalkoztatási ráta növekedjen:

Teljes: 57%-ra 2008-ra és 58,7%-ra 2010-re (EU: 70%)

Nők: 51,8% 2008-ra és 53,2% 2010-re (EU: 60%)

55 év felettiek: 33,3% 2008-ra és 34,8% 2010-re (EU: 50%).

 • Aktivitási ráta növekedjen:

Teljes: 61,2% 2008-ra, 63.3% 2010-re

Férfiak: 68,2% 2008-ra és 69,1% 2010-re

Nők: 56,2% 2008-ra, 57,6% 2010-re

 • Lemorzsolódás arány csökkenjen a 18-24 évesek körében:

2005. évi 12,3%-ról 11%-ra 2008-ra, 10%-ra 2010-re

 • Élethosszig tartó tanulásban részt vevők aránya: 8%-ra nőjön 2013-ra (EU: 12,5% 2010-re)
 • Munkanélküli háztartásban élő 18-59 évesek aránya csökkenjen:

10%-ra 2013-ra (2005-ben 12,3%)

 • A 0-15 évesek (gyermekek) szegénységi aránya csökkenjen:

12%-ra 2013-ra (2003: 17%)

 • 3 éven aluliak napközbeni ellátásában: 6%-os kapacitásbővítés történjen 2008-ig.
 • Komplex fejlesztési programok 25-28 kistérségben 2013-ig
 • Kistérségi központok átlagos elérési ideje 20%-kal csökkenjen 2013-ra
 • Új vagy felújított közművel rendelkező lakások száma 40 ezerrel nőjön 2005-2008 kötött
 • Felújított panellakásokban élők száma 15%-kal nőjön 2007-2013 között
2007 vi tev kenys gek
2007. évi tevékenységek
 • Közös Jelentés elfogadása

Kiemelt témák: aktív befogadás, gyermekszegénység, bevándorlók és etnikai kisebbségek

 • NCST-k felülvizsgálata Brüsszelben, 2007 április
 • NSJ monitorozásával kapcsolatos módszertani munka elindult cél: átfogó monitorozási rendszer kidolgozása
 • Félidős beszámoló elkészítése önkéntes alapon
 • Honlap kialakítása, amelyen minden intézkedésről részletes információk lesznek elérhetők
 • Október: gyermekszegénység elleni intézkedések felülvizsgálata Brüsszelben
a nyitott koordin ci s egy ttm k d sben rejl lehet s gek magyarorsz g sz m ra
A nyitott koordinációs együttműködésben rejlő lehetőségek Magyarország számára
 • „Közbeszéddé” válik a szegénység, társadalmi kirekesztődés problémája, hazai megjelenési formái;
 • Nemzetközi együttműködési lehetőségek bővülnek;
 • Módszertani megalapozottság, rendelkezésre álló adatok minősége javul a hazai szociálpolitikában;
 • Elterjed a „bizonyíték-alapú” politika-formálás: stratégiai tervezés > számszerű célok kitűzése > eredmények monitorozása, hatások értékelése > visszacsatolás;
 • Összehangolt, komplex, ágazati határokat áttörő programok, megközelítések elterjednek;
 • Javul a szektorok közti együttműködés, a civilek bevonása;
 • Nő a politikai elkötelezettség → a társadalmi kohézió szempontjai figyelembe vételre kerülnek az ország fejlesztési elképzeléseiben (pl. ÚMFT)
kitekint s 2010
Kitekintés - 2010
 • 2010 a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Éve