slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vedecká rada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 10. júna 2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Vedecká rada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 10. júna 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Správa o medzinárodných vzťahoch Univerzity P. J. Šafárika v roku 2004. Eva Čellárová. Vedecká rada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 10. júna 2005. Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004. Obsah. Úvod

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vedecká rada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 10. júna 2005' - trent


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Správa o medzinárodných vzťahoch Univerzity P. J. Šafárika v roku 2004

Eva Čellárová

Vedecká rada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 10. júna 2005

slide2

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Obsah

Úvod

Medzinárodné projekty - vedecké - vzdelávacie - informačné - iné

Inštitucionálna spolupráca - na úrovni univerzít a vedeckých ústavov - na úrovni MŠ SR

Medzinárodné aktivity pracovníkov mimo medzinárodných projektov a zmlúv

Medzinárodné aktivity študentov a doktorandov mimo medzinárodných projektov a zmlúv

Finančné zabezpečenie zahraničných ciest

Perspektívy medzinárodných vzťahov Univerzity

slide3

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Úvod

Čo priniesol rok 2004 v oblasti medzinárodných vzťahov?

- SR sa stala členom EÚ

- Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach sa stala členom EUA

- zvýšil sa záujem o Univerzitu zo západu aj z východu

- Univerzita sprístupnila novú www stránku v slovenskej a v anglickej verzii

slide4

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Úvod

Medzinárodné vzťahy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach tvoria

súčasť jej poslania vo vzdelávaní, výskume a poskytovaní služieb verejnosti

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach je členom

Európskej asociácie univerzít (EUA)

Asociácie univerzít Karpatského regiónu (ACRU)

Dunajskej rektorskej konferencie (DRC)

Združenia Euroregión Karpaty – Karpatský Euroregión

slide5

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

5. rámcový program EÚ - prof. RNDr. Ivan Kalina, DrSc. - prof. MUDr. Mária Tajtáková, CSc. - doc. MUDr. Mária Kovářová, CSc.

NSF - prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

COST - prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc. - prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.

WHO - doc. MUDr. Mária Kovářová, CSc.

NISPAcee - sieť inštitúcií verejnej správy

Multilaterálny projekt EÚ - MUDr. Pálová, PhD.

Slovensko-fínsky projekt - doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

Slovensko-nemecký projekt - prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc.

DAAD

V E D E CK É

slide6

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

V E D E C K É

Slovensko-holandské projekty - Mgr. A. Madarasová Gecková, PhD. - Mgr. M. Sléšková - Mgr. F. Salonna - Mgr. M. Sarková – Mgr. I. Rajničová (4) - Mgr. Mária Humeníková - Mgr. Zuzana Škodová - kolektív PF a LF UPJŠ

Slovensko-japonský projekt - doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc.

Slovensko-nórsky projekt - Ing. Jozef Černák, PhD.

Slovensko-ukrajinský projekt - prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc.

slide7

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

ERASMUS – vysokoškolské vzdelávanie

Krajina študenti mesiace učitelia týždne

Nemecko 15 63 6 73

Francúzsko 5 21 - -

Španielsko 10 46 - -

Grécko 7 28 - -

Taliansko 4 22 3 21

Fínsko 6 32 1 15

Belgicko 2 10 - -

Holandsko 3 9 1 7

SPOLU 52 241 11 116

V Z D E LÁVAC I E

slide8

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

odbor študenti mesiace učitelia týždne

Medicína 20 97 - -

Chémia 9 38 3 37

Biológia 9 47 1 15

Matematika 5 22 3 21

Informatika 2 11 2 15

Fyzika 2 7 - -

Geografia 2 10 2 28

Humanitné vedy 1 3 - -

Právo 2 6 - -

SPOLU 52 241 11 116

V Z D E LÁVAC I E

slide9

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

V Z D E LÁVAC I E

slide10

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

Počet študentov podľa fakúlt

V Z D E LÁVAC I E

slide11

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

V Z D E LÁVAC I E

Študenti EÚ UPJŠ

slide12

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

Učitelia UPJŠ

V Z D E L ÁVAC I E

slide13

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

Učitelia EÚ

V Z D E L Á V A C I E

slide14

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

CEEPUS

V Z D E L Á V A C I E

ÚFV PF UPJŠ – 4 pracovné pobyty

Poľsko

Leonardo da Vinci - AVIEMTO

EPOWEB European Postgraduate in WEB

DEBOMED Boloňská deklarácia v medicíne

CPDP Civic Education in Central European Continuing Professional Development Programme

LF UPJŠ

Regional Textbook Project; Akcia Rakúsko-Slovensko KJ UPJŠ

slide15

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

I N F O R M A Č N É

Košice Library Information Network(KOLIN)

Rakúska knižnica

Electronic Information for Libraries Direct (EBSCO eIFL Direct)

Európske dokumentačné stredisko

slide16

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

I N É

Projekty EUA

Quality Culture II Doctoral Programmes Project

Quality Culture III Women in Universities: Research, Teaching, Leadership

Iné

MINDFUL

UNHC

slide17

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné projekty

I N É

Zmluvy o spolupráciLF UPJŠ

- v oblasti tkanivového inžinierstva

- pri zriadení očnej banky

- v oblasti integrácie pacientov po transplantácii obličiek

- v oblasti štúdia biomedicínskych a sociálnych faktorov pacientov so sklerózou multiplex a Parkinsonovou chorobou

- v oblasti validácie markerov spojených s rakovinou prsníka

slide18

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Inštitucionálna spolupráca

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (1999-2008)

Univerzita Karlova v Prahe (2000-2005)

Botanický ústav AV ČR v Průhoniciach (2001-2005)

Ústav anorganickej chémie AV ČR v Řeži (2001-2005)

Masarykova univerzita v Brne (2004-2005)

Biofyzikálny ústav AV ČR v Brne (2002-2006)

Univerzita A. Mickiewicza v Poznani (1989-2004)

Univerzita v Lodži (1991-2008)

Technická univerzita Kazimierza Pulaskiego v Radome (2001-2005)

Rzeszowská Univerzita v Rzeszowe (2003 – na dobu neurčitú)

Univerzita verejnej správy a riadenia v Przemyślu (2003 – na dobu neurčitú)

Jagiellonská univerzita v Krakowe (1999 – do vypovedania jedným z partnerov) Univerzita v Bialymstoku (2004 - do vypovedania jedným z partnerov)

slide19

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Inštitucionálna spolupráca

Univerzita v Bayreuthe (1990- do vypovedania jedným z partnerov)

Technická univerzita v Ilmenau (1993- do vypovedania jedným z partnerov)

Korvínova Univerzita v Budapešti (1999-2007)

Univerzita v Miškolci (1999- na dobu neurčitú)

Univerzita v Nice-Sophia Antipolis (2002-2008)

slide20

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Inštitucionálna spolupráca

 • Volžská akadémia pre štátnu službu v Saratove, Rusko (2002-na dobu neurčitú)
 • Univerzita v Belehrade, Srbsko (1998-do vypovedania zmluvy jedným z partnerov)
 • Národná univerzita V. Karazina v Charkove, Ukrajina (2002-do vypovedania zmluvy jedným z partnerov)
 • Národná univerzita v Užhorode, Ukrajina (2003-2008)
 • Zakarpatská štátna univerzita ekonomiky, informatiky a práva (2004 -do vypovedania zmluvy jedným z partnerov)
 • Inštitút nízkych teplôt B. I. Verkina, Charkov, Ukrajina (2004-2006)
 • Dohoda o akademickej spolupráci medzi Asociáciou univerzít východoslovenského regiónu a Národnou univerzitou v Chungname, Južná Kórea (od 2003)
 • Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne, Rusko
 • CERN, Švajčiarsko
slide21

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné aktivity pracovníkov mimo medzinárodných projektov a zmlúv

PRACOVNÉ CESTY (221)

LF PF PrávF FVS R-UPJŠ KJ KTV BZ UK 44 75 41 13 34 7 1 1 5

KONFERENCIE (297 aktívne, 54 pasívne)

LF PF PrávF FVS R-UPJŠ KJ KTV BZ UK 124(54) 125 39 7 1 1

ŠTUDIJNÉ POBYTY (30)

LF PF PrávF FVS R-UPJŠ KJ KTV BZ UK

10 10 4 2 4

PRIJATIA ZAHRANIČNÝCH HOSTÍ (87)

LF PF PrávF FVS R-UPJŠ KJ KTV BZ UK

21 45 9 4 6 2 2

slide22

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Medzinárodné aktivity pracovníkov mimo medzinárodných projektov a zmlúv

MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ UPJŠ (18)

LF PF PrávF FVS R-UPJŠ KJ KTV BZ UK 7 7 2 1 1

Medzinárodné aktivity študentov a doktorandov mimo medzinárodných projektov a zmlúv

LF PF PrávF FVS R-UPJŠ KJ KTV BZ UK 89 111 43 - - - - - -

slide23

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Finančné zabezpečenie zahraničných ciest

Vyslanie zamestnancov a doktorandov

Vyslanie študentov

Prijatie zahraničných hostí

SPOLU

941 315.60 LF 1211 778.80 PF 145 369.00 PrávF 64 191.00 FVS

328 949.00 LF 115 580.59 PF

340 876.00 PF

3 148 059.90 

slide24

Správa o medzinárodných vzťahoch UPJŠ v roku 2004

Perspektívy medzinárodných vzťahov Univerzity

SWOT analýza referát medzinárodných vzťahov je poddimenzovaný; potreba zriadenia Euro-office (triedenie a prenos informácií, metodická pomoc, ekonomika a administrácia projektov...)

SOCRATES

LEONARDO DA VINCI

EUA

7. RP ...

ERASMUS MUNDUS

TEMPUS

Asia-link ...

Regionálna spolupráca

EURO-OFFICE