การดำเนินงานขับเคลื่อน
Download
1 / 21

?????????????????????? ????????? NCD. /????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on

การดำเนินงานขับเคลื่อน งานคลินิก NCD. /คลินิกสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน. ตัวชี้วัดระดับกรม. ตัวชี้วัดที่ 19 : ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้คลินิก NCD/ คลินิกสูงอายุใน รพช . ของจังหวัด ที่รับผิดชอบ มีการจัดบริการสุขภาพจิต แก่ผู้สูงอายุ. Template สูงอายุ. / น่วยบร การ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????????? ????????? NCD. /?????????????????????????????' - trent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ncd

การดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานคลินิก NCD. /คลินิกสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน


Ncd

ตัวชี้วัดระดับกรมการดำเนินงานขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดที่ 19 :ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้คลินิก NCD/ คลินิกสูงอายุใน รพช. ของจังหวัด ที่รับผิดชอบมีการจัดบริการสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ


Ncd

Template การดำเนินงานขับเคลื่อนสูงอายุ


Ncd

/การดำเนินงานขับเคลื่อนน่วยบรการ

คลินิก NCD.ในโรงพยาบาลชุมชน

หมายถึงแผนกผู้ป่วยนอก/หน่วยบริการที่มีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ ของ รพช. สังกัด สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


Ncd

คลินิกสูงอายุการดำเนินงานขับเคลื่อน

หมายถึง แผนกผู้ป่วยนอก/หน่วยบริการที่มีบุคลากร สธ. ให้บริการตรวจรักษาโรคหรือมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพในหน่วยบริการแก่ผู้มารับบริการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปของ รพช. สังกัด สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


Ncd

การจัดบริการสุขภาพจิตแก่สูงอายุการจัดบริการสุขภาพจิตแก่สูงอายุ

หมายถึง การให้บริการสุขภาพจิตแก่ผู้สูงNCD. /คลินิกผู้สูงอายุประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้


Ncd

  • การคัดกรองซึมเศร้าในการจัดบริการสุขภาพจิตแก่สูงอายุผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิก NCD. /คลินิกผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q. 9Q และเมื่อพบผลบวกจากการคัดกรองด้วย 9Q ได้ให้การช่วยเหลือด้านจิตใจหรือส่งพบแพทย์หน่วยบริการสุขภาพจิตในรพช./รพท./รพศ.


Ncd

2.การจัดบริการสุขภาพจิตแก่สูงอายุมีการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มาขอรับบริการสุขภาพจิต :คำแนะนำ/ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต อาทิ เครียด นอนไม่หลับ เหงา มีปัญหากับคนในครอบครัว เป็นต้นหรือมีการส่งต่อในหน่วยบริการสุขภาพจิตใน รพช./รพท./รพศ.


Ncd

Xการจัดบริการสุขภาพจิตแก่สูงอายุ 100


Ncd

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q
Ncd

การจัดบริการสุขภาพจิตแก่สูงอายุการจัดบริการสุขภาพจิตแก่สูงอายุ

หมายถึง การให้บริการสุขภาพจิตแก่ผู้สูงNCD. /คลินิกผู้สูงอายุประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้


Ncd

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

1. มีหลาย รพช. ไม่ได้ส่งผลรายงานมาให้ได้แก่ สงขลา มี12รพช. (นาทวี,เทพา,จะนะ,สะบ้าย้อย, สทิงพระ,กระแสสินธุ์, รัตภูมิ,สะเดา, นาหม่อม, ปาดังเบซาร์,บางกล่ำ , คลองหอยโข่ง)


Ncd

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

นราธิวาส มี 4 รพช. (สุคิริน,จะแนะ,เจาะไอร้อง, ยี่งอ,)

พัทลุง มี 3 รพช. (ปากพะยูน,ป่าบอน,ศรีนครินทร์)

ยะลา มี 1 รพช. กรงปินัง


Ncd

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

2.ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง บางรพช. ให้งานสุขภาพจิตรายงานงานให้/บางรพช.ยังไม่ทราบผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะ

จัดทำทะเบียนผู้รับผิดชอบงานคลินิกNCD./คลินิกสูงอายุ


ad